بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نحوه مصرف مکمل های غذایی توکوتری انول‌ها چگونه است؟

فارماکوکنیتیک مکمل های غذایی توکوتری انول‌ها
کفایت جذب توکوتری انول‌ها پایین و متغیر است. جذب از مجرای روده¬ی باریک در صورتی که معده خالی باشد نسبت به زمانی که پر است، کمتر است.

قبل از جذب، این مواد توسط نمک‌های صفراوی امولسیفیه می‌شوند و به همراه چربی‌های غذایی ومحصولات هیدرولیز چربی¬ها، میسل‌ها را تشکیل می¬دهند.

توکوتری انول‌ها پس از جذب به داخل انتروسیت‌ها، توسط این سلول‌ها به شکل شیلومیکرون‌ها به داخل عروق لنفاوی ترشح می‌شوند. شیلومیکرون‌ها از لنف وارد جریان خون می‌شوند و در آن جا به بقایای شیلومیکرونی متابولیزه می‌شوند.

برخی از انواع توکوتری¬انول‌ها به بافت‌های مختلفی نظیر بافت چربی، عضله و مغز منتقل می‌شوند. شیلومیکرون‌ها توکوتری انول‌ها را به HDL و به نوبه خود به LDL و VLDL منتقل می¬کنند.

همچنین این بقایا می-توانند به آپولیپوپروتئین E پیوسته که توکوتری انول‌های موجود در آن را به سمت کبد جهت متابولیسم بعدی هدایت می‌کند.


 بقایای شیلومیکرون توسط کبد برداشت می‌شوند. توکوتری انول‌ها به خوبی به پروتئین انتقال دهنده¬ی آلفا- توکوفرول کبدی متصل نمی‌شوند.

این پروتئین همان پروتئینی است که در ترشح کبدی آلفا – توکوفرول در VLDL دخالت دارد. مقدار کمی توکوتری انول از طریق کبد به جریان خون در VLDL ترشح می‌شود.


بعضی از انواع توکوتری انول‌ها متابولیزه شده و متابولیت‌های آنها در ادرار ترشح می‌شوند. دفع مدفوعی اصلی‌ترین سیر دفع توکوتری انول دریافتی از طریق خوراکی است.

محصولات دفعی از طریق مدفوع شامل توکوتری انول‌های جذب نشده و توکوتری انول‌هایی که توسط مجرای صفراوی ترشح شده¬اند، می‌باشد.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی توکوتری انول‌ها
به طور کلی اندیکاسیون و کاربردهای توکوتری انول‌ها همانند ویتامین E است (ویتامین E را ببینید.) توکوتری انول‌ها در برخی شرایط نسبت به ویتامین E اثر بخش¬تر و گاهی ضعیف ترند، اما پژوهش‌های مربوط به این مسئله در مراحل مقدماتی است.

برخی اطلاعات نشان می‌دهند که توکوتری انول‌ها اثرات کاهندگی چربی بیشتری نسبت به توکوفرول‌ها دارند.

گرچه پژوهش‌ها مقدماتی بودند، ولی اثراتی از مهار سرطان پستان و برخی دیگر از بدخیمی‌ها توسط توکوتری انول‌ها مشاهده شد.

در یک مطالعه¬ی حیوانی اخیر گزارش شد که توکوتری انول‌ها در ترمیم زخم‌های معده¬ی ایجاد شده با اتانول نقش دارند.

موارد منع مصرف مکمل های غذایی توکوتری انول‌ها
 توکوتری انول‌ها در افرادی که حساسیت شناخته شده به این مواد دارند، نباید استفاده شوند.

موارد احتیاط مکمل های غذایی توکوتری انول‌ها
 افرادی که وارفارین مصرف می¬کنند باید در مصرف دوزهای توکوتری انول بیش از 100 میلی¬گرم در روز احتیاط کنند و اگر مصرف توکوتری انول مورد نیاز باشد، INRs باید به دقت پایش شود و دوز وارفارین در صورت نیاز اصلاح و تنظیم گردد.

علاوه بر این در موارد کمبود ویتامین K نظیر نارسایی کبدی باید در مصرف دوزهای بیش از 100 میلی¬گرم روزانه توکوتری انول احتیاط نمود.

همچنین در افرادی که زخم¬هایی با تمایل به خونریزی (نظیر زخم¬های پپتیک خونریزی دهنده) دارند یا افرادی که سابقه¬ی سکته¬های هموراژیک و یا اختلالات خونریزی دهنده¬ی ارثی (نظیر هموفیلی) دارند، مصرف توکوتری انول‌ها باید با احتیاط باشد.


مصرف دوزهای بالای مکمل‌های توکوتری انول (بیش از 100 میلی¬گرم روزانه) می‌بایست یک ماه قبل از اعمال جراحی متوقف شوند و دریافت آنها پس از بهبودی می‌تواند ادامه یابد.


کسانی که مکمل آهن دریافت می¬کنند، نباید توکوتری انول را هم زمان با آهن مصرف نمایند.

عوارض جانبی مکمل های غذایی توکوتری انول‌ها
اخیرا مکمل¬های توکوتری انول در بازار مکمل‌های غذایی عرضه می‌شوند و تاکنون عوارض جانبی برای آنها گزارش نشده است.

تداخلات مکمل های غذایی توکوتری انول‌ها
داروها
 داروهای ضد پلاکتی نظیرaspirin, dipyridamole, eptifibatide, clopidogrel, ticlopidine, tirofiban, abciximab: مکمل¬های توکوتری¬انول می¬توانند اثرات این داروهای ضد پلاکتی را تقویت کنند.


Cholestyramine: ممکن است جذب توکوتری انول را کاهش دهد.
Colestipol: ممکن است جذب توکوتری انول را کاهش دهد.


Isoniazid: ممکن است جذب توکوتری انول را کاهش دهد.
 Mineral Oil: ممکن است جذب توکوتری انول را کاهش دهد.


Neomycin: ممکن است استفاده از توکوتری انول‌ها را مختل کند.
Orlistat: احتمالا جذب توکوتری¬انول را مهار می‌کند.


استاتین‌ها (Statins):atorvastatin, cerivastatin, fluvastatin, lovastatin, pravastatin: اثر کاهندگی کلسترول توکوتری انول‌ها می¬تواند تاثیر افزاینده بر اثر استاتین¬ها داشته باشد.


Sucralfate: ممکن است با جذب توکوتری¬انول تداخل داشته باشد.


Warfarin: دوزهای بالاتر از 100 میلی¬گرم توکوتری انول در روز ممکن است پاسخ ضدانعقاد وارفارین را افزایش دهد. پایش INRs و در صورت لزوم تصحیح و تنظیم دوز وارفارین ضروری به نظر می‌رسد.

مکمل‌های غذایی
صفرای خشک شده¬ی گاو: ممکن است جذب توکوتری¬انول‌ها را افزایش دهد.


آهن: بیشتر مکمل‌های آهن محتوی آهن به فرم فروس هستند. این فرم قادر به اکسیداسیون توکوتری انول‌ها می‌باشد که در فرم غیر استریفیه عرضه می‌شوند و در صورت مصرف هم زمان به فرم پرواکسیدان خود تبدیل می‌شوند.


تری گلیسریدهای با زنجیره متوسط: اگر هم زمان با توکوتری¬انول‌ها مصرف شوند، ممکن است جذب آنها را افزایش دهند.
فیتوسترول‌ها و فیتوستانول‌ها شامل بتا- سیتوسترول و بتا- سیتوستانول: ممکن است غلظت پلاسمایی توکوتری¬انول را کاهش دهند.

غذاها
اولسترا (Olestra): به نظر می‌رسد جذب توکوتری انول‌ها را مهار می¬کند. آلفا توکوفرول تنها عضو خانواده¬ی ویتامین E است که به اولسترا افزوده می‌شود.

گیاهان

 بعضی گیاهان نظیر جینکو (ginkgo) و سیر اثر آنتی ترومبوتیک دارند و اگر توکوتری¬انول‌ها هم زمان با این مواد مصرف شوند، می¬توانند اثر آنتی ترومبوتیک آنها را افزایش دهند.

اوردوز مکمل های غذایی توکوتری انول‌ها
 در مورد اوردوز توکوتری¬انول، در منابع علمی گزارشی وجود ندارد.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی توکوتری انول‌ها

در حال حاضر انواع تجاری توکوتری¬انول‌ها حاوی مخلوطی از اشکال غیر استریفیه¬ی آنها می‌باشد. این محصولات معمولا حاوی دی – آلفا-توکوتری انول، دی - گاما –توکوتری¬انول و دی- دلتا -توکوتری¬انول هستند.

گاما- توکوتری¬انول معمولا اصلی¬ترین توکوتری انول در این محصولات است، که به شکل کپسول‌های نرم ژلاتینی (توکوتری¬انول نوعی روغن است) موجود می‌باشد.


در مطالعات بالینی برای بررسی اثر کاهندگی کلسترول توکوتری انول‌ها، از دوزهای 200 تا 300 میلی¬گرم روزانه، به همراه غذا، استفاده شده است.

اشکال غیر استریفیه¬ی توکوتری¬انول‌ها و نیز توکوفرول‌ها به اکسیداسیون حساسند و لذا باید در بسته بندی‌هایی با درب محکم و مات و همچنین در محل سرد و خشک نگهداری شوند. توکوتری¬انول‌ها را نباید هم زمان با مکمل‌های آهن مصرف نمود.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است. 


پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد