بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات تکمیلی مکمل شناسی در مورد مکمل های غذایی قلع

قلع یک عنصر فلزی با عدد اتمی 50 می‌باشد و علامت اختصاری Sn می‌باشد. این ماده جزء عناصر سنگین طبقه¬بندی می‌شود و یک مغذی ضروری برای انسان محسوب نمی¬گردد.

کمبود قلع در موش‌های صحرایی گزارش شده است. موش‌های صحرایی که رژیم غذایی آنها مقادیر کمی قلع دارد، نسبت به موش‌هایی که رژیم غنی از قلع دریافت می¬کنند رشد کمتر، طاسی، و پاسخ کمتری به صدا نشان می¬دهند.

اختلال در وضعیت مواد معدنی نیز در گروه دچار کمبود قلع مشاهده شده است.

حداقل برای موش‌های صحرایی قلع یک مغذی ضروری به شمار می‌رود.


دریافت غذایی روزانه قلع به طور معمول بین 1تا 40 میلی¬گرم است. دریافت این ماده به طور اساسی به غذاهای نگهداری شده در قوطی¬های کنسرو حاوی قلع بستگی دارد.

میزان قلع دریافتی از قوطی¬های بدون پوشش بیش از قوطی¬های پوشش دار است.

در باب استفاده¬های دارویی قلع، ترکیبات آلی قلع، پروتوپورفیرین قلع یا Sn-P، یک مهار کننده بالقوه¬ی اکسیناژ هم و تشکیل بیلی روبین می‌باشد که به عنوان درمانی برای کنترل هایپربیلی روبینمی شدید درنوزادان کامل تغذیه شده با شیر مادر که مقادیر بیلی روبین آنها پس از تولد افزایش یافته است، در دست مطالعه است.

همچنین استفاده¬ی آن در درمان دردهای نوروپاتیک و محل زخم مورد پژوهش می‌باشد.

عملکرد مکمل های غذایی قلع

اثرات و فارماکولوژی قلع رژیمی ناشناخته است.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی قلع
شواهدی از اثر تقویت سیستم ایمنی در انسان برای مکمل قلع به دست نیامده است، همچنان که اثری از فعالیت ضدکارسینوژنیک آن در انسان دیده نشده است.

موارد منع مصرف مکمل های غذایی قلع
مکمل قلع برای هیچ فردی توصیه نمی‌شود.

موارد احتیاط مکمل های غذایی قلع
 با توجه به دانش کنونی ما در مورد قلع، مکمل آن برای هیچ فردی توصیه نمی‌شود.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی قلع

دوز پیشنهادی برای قلع وجود ندارد. ممکن است قلع در ترکیبات معدنی کلوئیدی یا مایع وجود داشته باشد. همچنین ممکن است با دوز معمول 10 میکروگرم در برخی ترکیبات مولتی ویتامین یافت شود.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است. 


پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد