بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آنچه باید در رابطه با مکمل های غذایی تنجرتین بدانید

تنجرتین عضوی از فلاوون پلی‌متوکسیله یا پلی‌متوکسی فلاوون خانواده‌ی فلاوون‌هاست.

فلاوون‌ها خود شامل یک زیرگروه از دسته‌ی بزرگ مواد گیاهی، فلاوونوئیدها هستند.

فلاوون‌های پلی‌متوکسیله (PMFs) تقریباً به طور انحصاری در گونه‌ی مرکبات به ویژه در پوست و بافت‌های پرتقال‌های شیرین (Citrus sinensis)، پوست و بافت‌های پرتقال‌های تلخ (Citrus aurantium L.) و به ویژه در پوست و بافت‌های نارنگی (Citrus reticulata Blanco) شامل نارنگی‌ها و کلمنتین‌های Dancy و Cleopatra وجود دارد.

دو PMFs رایج تر که در پوست و بافت‌های مرکبات یافت می‌شوند، نوبیلتین (نوبیلتین را ببینید) و تنجرتین هستند.


سینن‌ستین سومین PMF رایج یافت شده در پوست و بافت‌های میوه‌های مرکبات است. تنها مقدار ناچیزی از تنجرتین در لیمو (Citrus limon) و گریپ‌فروت (Citrus paradisi) وجود دارد.


تنجرتین، مشابه سایر فلاونوئیدها، یک متابولیت ثانویه‌ی گیاهی است. متابولیت‌های ثانویه‌ی گیاهی شامل سیستم دفاعی گیاه در مقابل قارچ‌ها، پرندگان و حیوانات موذی است.

تنجرتین دارای فعالیت بر علیه بیماری‌های خاص قارچی است مانند mal seco، که یک بیماری کشنده‌ی اسب‌ها در آرژانتین است. به هرحال، تنجرتین در این مورد به اندازه‌ی نوبیلتین قوی نیست (نوبیلتین را ببینید).

تنجرتین در مورد فعالیت کاهش دهنده چربی احتمالی و همچنین فعالیت ضدسرطانی مورد مطالعه قرار گرفته است. تنجرتین از نظر شیمیایی به‌صورت 5 و 6 و 7 و 8 ـ تترامتوکسی ـ 2 ـ (4 ـ متوکسی‌فنیل) ـ‌H4 ـ 1ـ بنزوپیران ـ 4 ـ یک توصیف می‌شود.

همچنین با عنوان ′4، 5 و 6 و 7 و 8 ـ پنتامتوکسی فلاوون و پونکانتین (ponkan یک اسم قراردادی برای Citrus resticulata می‌باشد) شناخته می‌شود. شماره‌ی CAS آن 8-53-481 می‌باشد. فرمول آن C20H20O7 و وزن مولکولی آن 37/372 است.

تفاوت شیمیایی اصلی بین تنجرتین و نوبیلتین، عدم حضور گروه ′3 ـ متوکسی بر روی اسکلت فلاوونی در تنجرتین و حضور گروه ′3 ـ متوکسی بر روی اسکلت فلاوونی در نوبیلتین است.

عملکرد مکمل های غذایی تنجرتین
تنجرتین فعالیت ضدقارچی بر علیه برخی قارچ‌های بیماری زای مرکبات دارد. تنجرتین فعالیت‌های ضدسرطانی و کاهش دهنده چربی خون نیز دارا می‌باشد.

مکانیسم اثر مکمل های غذایی تنجرتین
فعالیت ضدسرطانی: مشخص شده است که تنجرتین توقف سیکل سلولی G1 در سلول ‌های COLO 205 کارسینوم کولورکتال انسانی را القا و رشد این سلول‌ها را مهار می‌کند.

فلاوون پلی‌متوکسیله فعالیت‌های کینازهای وابسته به سایکلین (Cdk2)2 و (Cdk4)4 را مهار می‌کند. به‌علاوه، مهارکننده‌های Cdk، p21 و p27 توسط تنجرتین افزایش می‌یابند.

تنجرتین احتمالاً اثر مهاری خود بر روی رشد را از طریق تنظیم فعالیت‌های چند پروتئین تنظیمی کلیدی G1 (Cdk2 و Cdk4) یا با واسطه افزایش مهارکننده‌های Cdk (p21 و p27) ایجاد می‌کند.

بررسی‌های بیشتر برای شناخت این اثر تنجرتین در مهار رشد، لازم است.
مشخص شده است که تنجرتین رشد سلول‌های پستانی انسان را مهار می‌کند.

در سلول‌های سرطانی پستان T47D انسانی تحریک شده با استرادیول، مشاهده شده است که تنجرتین، فسفریلاسیون کینازهای 2/1 تنظیمی با سیگنال خارج‌سلولی (ERK 1/2) را مهار می‌کند.


به نظر می‌رسد که این عمل مهاری کیناز، مسئول مهار رشد سلولی پستان است.


ضد قارچی: مکانیسم اثرکرد ضدقارچی تنجرتین کاملاً مشخص نیست.


کاهش دهنده چربی خون: آپولیپوپروتئین (apoB) B آپولیپوپروتئین اولیه لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) است که مسئول انتقال کلسترول به بافت‌ها است.

نقش تنجرتین در تنظیم apoB و متابولیسم چربی در خط سلولی هپاتومای انسانی HepG2 مطالعه شده است.


مشخص شده است که تنجرتین به‌صورت مشخصی ترشح apoB و سنتز داخل سلولی استرهای کلستریل، کلسترول آزاد و تری‌آسیل گلیسرول (TAG) را کاهش می‌دهد.

مهار سنتز TAG به همراه اثر کاهش دهنده فعالیت دی‌آسیل‌گلیسرول (DAG) آسیل ترانسفراز (DGAT) و پروتئین انتقالی تری‌گلیسرید میکروزومال (MTP) می‌باشد.

تنجرتین همچنین گفته می‌شود که گیرنده‌ی فعال شده با تکثیرکننده پراکسی‌زوم (PPAR) را فعال می‌کند. PPAR یک فاکتور رونویسی است که یک اثر تنظیمی مثبت بر روی اکسیداسیون اسیدچرب و فراهمی TAG دارد.

فلاوون‌های پلی‌متوکسیله‌ی مرکبات (PMFs)، به ویژه تنجرتین، کلسترول تام، لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم (VLDL) و LDL کلسترول را در همسترهای مبتلا به هایپرکلسترولمیای ایجاد شده توسط تغذیه، به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

PMFs سطوح سرمی تری گلیسریدها را کاهش می‌دهند. لیپوپروتئین کلسترول با چگالی بالا (HDL) تحت تأثیر قرار نگرفت. مکانیسم این اثر کاهش دهنده چربی نامشخص است.

اثر کاهش دهنده چربی تنجرتین در سلول‌های HepG2 انسانی به همراه اثر کاهش دهنده کلسترول خون در همسترها بیانگر نیاز به مطالعات انسانی برای تعیین این مطلب است که آیا تنجرتین می‌تواند نقشی در کنترل‌ هایپرلیپیدمی داشته باشد.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی تنجرتین

فارماکوکینتیک (PK) تنجرتین ناکامل است. تقریباً تمام مطالعات PK درباره‌ی تنجرتین در حیوانات انجام شده‌اند. تنجرتین، تا حدی از روده‌ی کوچک جذب می‌شود.

تنجرتین حلالیت‌ بسیار کمی در آب دارد، اما نفوذپذیری آن تقریباً بالاست که در نهایت باعث بهبود فراهم زیستی این فلاوون مرکبات می‌شود.

تنجرتین، به دنبال جذب با احتمال بیش‌تر اول وارد لنف می‌شود و به جریان خون سیستمیک منتقل می‌گردد که به بافت‌ها و ارگان‌های مختلف بدن از جمله‌ کبد انتقال می‌یابد.

گزارش شده است که تنجرتین از سد خونی ـ مغزی عبور کرده و در مطالعه‌ای که بر روی موش‌ها انجام شده، در هیپوتالاموس، استریاتوم و هیپوکامپ یافت گردیده است.

در مقابل فلاوونوئیدهای پلی‌فنلی، تنجرتین توسط UDP- گلوکورونوزیل ترانسفراز به یک گلوکورنید، گلوکورونیده نمی‌شود. و همچنین توسط سولفوترانسفرازها به یک سولفات، سولفاته نمی‌شوند.

این امر به دلیل این است که گروه‌های هیدروکسیل، متیله شده‌اند.
با این حال، هنگامی که گروه‌های متوکسی دمتیله می‌شوند، گروه‌های هیدروکسیل فنلی باز می‌شوند که می‌توانند گلوکورونیده یا سولفاته شوند.

متابولیت‌های تنجرتین که در ادرار موش یافت می‌شوند شامل مونوهیدروکسی تترامتوکسی فلاوون، دی‌هیدروکسی تری‌متوکسی فلاوون و کونژوگه‌های گلوکورونید فلاوون‌ها هستند.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.  

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد