بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات تکمیلی مکمل شناسی در مورد مکمل های غذایی پلی کوزانول

PPG که به عنوان پلی کوزانول، D-001، آترومیکزال و وازواکتول شناخته می‌شود، یک ترکیب اختصاصی کوبایی از الکل‌های اشباع شده آلفاتیک اولیه بلند زنجیره است.

این الکل‌ها از موم نیشکر کوبایی مشتق می‌شوند. officinarium) saccharum) الکل بلند زنجیره اصلی در پلی کوزانول کوبایی، 1- اوکتاکوزانول 28 کربنه و نوع فراوان دیگر 1- تری اکونتانول 30 کربنه است.

دیگر الکل‌های بلند زنجیره موجود در غلظت‌های خیلی کم شامل: 1- دوکوزانول (C22)، 1- تتراکوزانول (C24)،1-هگزاکوزانول ((C26،1-هپاتوکوزانول C27))،1- نوناکوزانول C29))،1- دوتری اکونتانول (C32)، و 1- تتراکونتانول (C34) هستند.

این الکل‌های بلند زنجیره، مواد مومی جامد و نامحلول در آب هستند که به طور کلی الکل‌های چرب نامیده می‌شوند. در نیشکر الکل‌های مومی استرفیه به اسیدهای چرب بلند زنجیره وجود دارد.


بیش از 60 آزمایش کلینیکی PPG با کیفیت بالا و طراحی خوب، حاوی بیش از 3000 موضوع وجود دارد. بیشتر این مطالعات تایید کرده‌اند که PPG فعالیت مهمی در کاهش LDL- کلسترول دارد.

مطالعات عمدتاً در کوبا انجام شده اما بعضی موارد در آرژانتین، روسیه، ونزئولا و مکزیک مدیریت شده‌اند. امروزه، هیچ آزمایشی باPPG در ایالات متحده به واسطه تحریم کوبا انجام نمی‌شود.

اگر نتایجی مشابه مطالعات کوبایی PPG بر روی اثرات هیپولیپدمیک این ماده در ایالات متحده حاصل شود، PPG به عنوان یک ماده مهم کمکی در درمان هیپرلیپدمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


مطالعات کلینیکی اخیر در آلمان و ایتالیا با هدف استفاده از ماده کوبایی PPG اثرات مهمی را در کاهش لیپید نشان نداد.
PPG (پلی کوزانول) عمدتاً در کشورهای آمریکای لاتین به فروش می‌رسد اما به دلیل تحریم در ایالات متحده عرضه نمی‌شود.


منابع غذایی مشتق از نیشکر، موم و یا منابع گیاهی دیگر الکل‌های چرب وجود دارد که در ایالات متحده به فروش رسیده و پلی کوزانول نامیده می‌شوند.

با این وجود، این مواد در چندین مورد از فرآورده کوبایی PPG متفاوت هستند. الکل‌های موم آنها در نسبت متفاوتی از ماده کوبایی یافت شده، محتوای بالاتری از مواد جزئی شناخته نشده داشته و ترکیب نهایی، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی متفاوتی از PPG کوبایی دارد.

یک مطالعه کلینیکی کوبایی نشان داد که این پلی کوزانول‌های جایگزین، دارای اثرات هیپو کلسترولمیک ضعیف هستند.

عملکرد مکمل های غذایی پلی کوزانول
پلی کوزانول ممکن است سطوح کلی کلسترول سرم و لیپو پروتئین با چگالی کم (LDL-C) در بعضی افراد را کاهش دهد.

مکانیسم اثر مکمل های غذایی پلی کوزانول
مکانیسم اثر هیپوکلسترولمیک گزارش شده ناشناخته است. بعضی مطالعات حیوانی پیشنهاد می‌کند که پلی کوزانول ممکن است سنتز کلسترول در کبد را مهار کند. فعالیت هیپوکلسترولمیک اوکتاکوزانول نیز نامشخص است.

الکلهای بلند زنجیره به نظر می‌رسد فعالیت‌های بیولوژیکی متفاوتی داشته باشند. اوکتاکوزانول ممکن است فعالیت‌هایی مانند پلی کوزانول نداشته باشد اما این ترکیبات به صورت سینرژیسم عمل می‌کنند.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی پلی کوزانول
مطالعات فارماکوکینتیک اوکتاکوزانول که الکل اصلی پلی کوزانول است در حیوانات آزمایشگاهی و انسان‌های داوطلب انجام شده است.

جذب اوکتاکوزانول متغیر و کم است و از حدود 11% در موش‌ها و انسان‌ها تا حدود 28% در خرگوش‌ها متغیر است. اوکتاکوزانول از روده کوچک به داخل لنف و از آنجا به داخل جریان خون جذب می‌شود.


انتشار به طور اولیه به مجرای هضمی کبد، ماهیچه اسکلتی و بافت چربی است. اوکتاکوزانول ممکن است به اسید چرب اشباع بلند زنجیره اوکتاکوزانوئیک اسید اکسیده شود که تحت بتا- اکسیداسیون قرار می‌گیرد.


بعد از تجویز یک دوز تک اوکتاکوزانول در حیوانات آزمایشگاهی، بالاترین سطح غلظت پلاسمایی بین 30 دقیقه تا 2 ساعت دیده شده است.

بالاترین سطح غلظت پلاسمایی اوکتاکوزانول در انسان‌های داوطلب، یک ساعت و سپس چهار ساعت بعد از تجویز یک تک دوز دیده شده است. راه اصلی دفع صفراست. دفع کلیوی بسیارجزئی است.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی پلی کوزانول
پلی کوزانول ممکن است فعالیت هیپولیپیدمیک داشته باشد. مقادیر پایه و ایمن مورد نیاز هنوز در حال بررسی است.

با این حال نتایج برخی تحقیقات اخیر پیشنهاد می‌کنند که پلی کوزانول ممکن است نه تنها به عنوان یک ماده هیپولیپیدمیک، بلکه به عنوان یک ماده کنترل‌کننده گلوکز در دیابت نوع 2 نیز موثر باشد.

گزارشات مبنی بر نقش پلی کوزانول در افزایش انرژی و عملکرد جنسی واقعی نیست.

موارد منع مصرف مکمل های غذایی پلی کوزانول
حساسیت به هر جز محصولات حاوی پلی کوزانول.

موارد احتیاط مکمل های غذایی پلی کوزانول
مصرف این مکمل در زنان باردار و مادران شیرده و کودکان غیر مجاز است.


به دلیل فعالیت آنتی ترومبیک احتمالی، افراد تحت درمان با وارفارین و هموفیلی‌ها باید در مصرف پلی کوزانول احتیاط کنند. مصرف مکمل‌های پلی کوزانول باید قبل از هر گونه جراحی قطع شود.

عوارض جانبی مکمل های غذایی پلی کوزانول
عوارض جانبی خفیف گوارشی، راش‌ پوستی، سردرد، بی‌خوابی و کاهش وزن گزارش شده است. شیوع این عوارض جانبی کم است. پلی کوزانول غالبا به خوبی تحمل می‌شود.


پلی کوزانول به جز کاهش سطح کلسترول تام وLDL- کلسترول به نظر نمی‌رسد روی نتایج تست‌های آزمایشگاهی دیگر موثر باشد.

تداخلات دارویی مکمل های غذایی پلی کوزانول
Aspirin: پلی کوزانول یک اثر سینرژیسم با فرآورده‌های آنتی ترومبوتیک آسپرین در مدل‌های آزمایشی مختلف نشان می‌دهد.


هیچگونه تداخل نامطلوبی میان مصرف پلی کوزانول با بتا بلاکرها، دیورتیک‌ها، بلوک‌کننده‌های کانال کلسیم، NSAID‌ها، آرام‌بخش‌ها، داروهای هایپوگلایسمیک خوراکی، دیگوکسین، نیتروگلیسرین و نورولپتیک‌ یا ضد افسردگی‌ها یافت نشده است.

اوردوز مکمل های غذایی پلی کوزانول
گزارشی از افزایش مصرف دارو وجود ندارد.
 یک تک دوز 1 گرمی (حداکثر دوز توصیه شده 50 بار است) به خوبی توسط داوطلبین سالم تحمل می‌شود.

LD50خوراکی در موش‌ها و خرگوش‌ها بیشتر از 5 گرم بر کیلوگرم است. پلی کوزانول منجر به تغییرات ژنوتوکسیک در سلو‌های سوماتیک یا ژرم سل نشده و به عنوان یک ماده موتاژنیک عمل نمی‌کند. تست‌‌های تراتوژنیک و کارسینوژنیک تا امروز منفی بوده است.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی پلی کوزانول
دوز شروع پلی کوزانول، 5 میلی‌گرم روزانه است که مصرف آن همراه شام توصیه می‌شود. 12 هفته پس از مصرف، اثرات آن مشاهده می‌شود. دوز مصرفی می‌تواند تا 5 میلی‌گرم دو بار در روز، موقع ناهار و شام، افزایش یابد.

دوز نباید از 20 میلی‌گرم به طور روزانه تجاوز کند. فروش و مصرف پلی کوزانول کوبایی در ایالات متحده قانونی نیستند. فرآورده‌های پلی کوزانول عرضه شده در ایالات متحده، کوبایی نبوده و حمایت زیادی برای اثر فرآورده‌های غیرکوبایی وجود ندارد.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است. 

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد