بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

درباره مکمل های غذایی پیپرین چه می دانید؟

پیپرین آلکالوئیدی است که به طور طبیعی در گیاهان متعلق به خانواده Piperaceae مثل Piper nigrum L معروف به فلفل سیاه و Piper longum L معروف به فلفل بلند یافت می‌شود.

پیپرین ماده تند اصلی در این گیاهان است که از میوه گیاهان فلفل سیاه و فلفل بلند جدا می‌شود. پیپرین 1 تا 99% از این گیاهان را تشکیل می‌دهد.

اصطلاح فلفل سیاه هم برای گیاه Piper nigrum و هم برای چاشنی‌ای که عمدتاً در میوه گیاه است، استفاده می‌شود.
پیپرین ماده جامد است نامحلول در آب و باز ضعیفی است که در ابتدا بی‌مزه بوده ولی سپس، حس سوزش ایجاد می‌کند.

پیپرین به خانواده وانیلوئیدهای مرکب تعلق دارد. کاسپیازین، ماده تند فلفل چیلی نیز از اعضای دیگر این خانواده محسوب می‌شود. فرمول مولکولی پیپرین C17H19NO3 و وزن مولکولی آن 285.34 دالتون است.

پیپرین ایزومر فضایی ترنس- ترنس 1- پیپروئیل پیپریدین است.
این ماده همچنین به عنوان (E,E)- 1- پیپروئیل پیپریدین و (E,E)- 1- [5- (1 و 3- بنزودیاکسول- 5-y 1)- 1- اوکسو- 2 و 4- پنت دی انیل] پیپریدین شناخته می‌شود.

فلفل سیاه و فلفل تند در طب سنتی هند((Ayurvedic برای درمان بیماری‌های مختلف استفاده می‌شود. یکی از این فراورده‌ها با نام سانسکریت Trikatu، حاوی فلفل سیاه، فلفل بلند و زنجبیل است. ماده دیگر با نام سانسکریت Pipapli حاوی فلفل بلند است.

پیپرین احتمالا یکی از مواد بیواکتیو اصلی درمان‌های Ayurvedic محسوب می‌شود. فلفل سیاه همچنین در طب سنتی چین برای درمان
اختلالات تشنج استفاده می‌شود.

یک مشتق پیپرین به نام آنتی اپی لپسی رین نیز در چین برای درمان اختلالات تشنج کاربرد دارد. نتایج برخی تحقیقات جدید نشان می‌دهد که پیپرین ممکن است، فراهمی زیستی بعضی از داروها و مواد مغذی را افزایش دهد.

عملکرد مکمل های غذایی پیپرین
پیپرین ممکن است، فراهمی زیستی بعضی از داروها و مواد مغذی را افزایش دهد. این ترکیب فعالیت ضد التهابی داشته و ممکن است فرایند هضم را بهبود دهد.

نتایج مطالعات اخیر نشان می‌دهد که پیپرین به طور موضعی، فعالیت تحریک ملانوسیت‌ و فعالیت آنتی‌ویتیلیگو دارد.

مکانیسم اثر مکمل های غذایی پیپرین
پیپرین سطوح سرمی و نیمه‌عمر سرمی بعضی مواد مغذی مثل کوآنزیم 10Q و بتا- کاروتن را افزایش می‌دهد. مکانیسم این عمل شناخته شده نیست.


پیپرین ممکن است به عنوان یک Thermonutrient عمل کرده و جذب مواد مغذی خاصی را از لوله گوارش، از طریق یک فعالیت ترموژنیک موضعی افزایش دهد.


پیپرین همچنین سطوح سرمی و نیمه عمر سرمی بعضی داروها مانند پروپانولول و تئوفیلین را افزایش می‌دهد. مکانیسم احتمالی آن می‌تواند از طریق مهار آنزیم‌های خاص دخیل در بیوسنتز داروهای تحت تاثیر باشد. پیپرین مهارکننده غیرویژه دارو ومتابولیسم زنوبیوتیک است.

به نظر می‌رسد که این ماده ایزوفرم‌های مختلفی از سیتوکروم p450 و همچنین UDP- گلوکورونیل‌ترانسفراز و هپاتیک آریل هیدروکربن هیدروکسیلاز و آنزیم‌های دیگر دخیل در متابولیسم داروها و زنوبیوتیک را مهار می‌کند.


مکانیسم اثر ضد التهابی پیپرین ممکن است، بخشی از طریق عمل آنتی‌اکسیدانی ممکن محاسبه شود. مطالعات
کمی وجود دارد که پیشنهاد می‌کند، پیپرین ممکن است پراکسیداسیون لیپید را مهار کند.

این ماده ترشح آنزیم‌های گوارشی مانند آمیلاز پانکراس، تریپسین، کیموتریپسین و لیپاز را در موش‌ها تحریک می‌کند. با این وجود، به نظر می‌رسد پیپرین این فعالیت را فقط در صورت تجویز هم زمان با ادویه‌های بیواکتیو دیگر مثل کاپسیازین و کورکومین انجام می‌دهد.


مکتنیسم عمل آنتی ویتیلیگو پیپرین به طور کامل شناخته نشده است.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی پیپرین
فارماکوکینتیک پیپرین در انسان‌ها به طور کامل شناخته نشده است. در موش‌ها، پیپرین بعد از خوردن جذب شده و بعضی متابولیت‌های شناخته شده‌ آن شامل پیپرو نیلیک اسید، پیپرونیل الکل، پیپرونال و وانیلیک اسید، در ادرار یافت می‌شود.

متابولیتی به نام پیپریک اسید در صفرا یافت می‌شود. مطالعات فارماکوکینتیک انسانی مورد نیاز است.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد