بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تغذیه دوران بارداری

جنیــن رشــــد بسیــار سریعی دارد و وزن او از یک گرم در 8 هفتگی به 3200 گرم در هفته چهلم می رسد. جنین برای چنین رشدی، احتیاج به انواع مواد مغذی دارد که باید از طریق تغذیه صحیح مادر تامین شود.

سوء تغذیه طولانی در دوران پیش از بارداری و بارداری، می تواند باعث سوء تغذیه جنین شود و در نتیجه ممکن است وزن نوزاد هنگام تولد از حداقل قابل قبول (2500 گرم) کمتر باشد. با وجود این، داشتن رژیم مخصوص و جداگانه برای زنان باردار لازم نیست و آن ها می توانند از غذای خانواده به مقدار کمی بیشتر از برخی گروه های غذایی نسبت به دوران قبل از بارداری مصرف کنند.

در صورتی که مادر غذای کافی و مناسب بخورد، روند وزن گیری او در دوران بارداری مطلوب خواهد بود و افزایش اشتهای مادر در این دوران راهنمای خوبی است.

وزن گیری در دوران بارداری

وزن گیری بایستی از طریق رژیم غذایی متعادل از غذاهای متداول که از همه گروه های غذایی انتخـاب شــده باشـــد صورت گیرد. بین ماه سوم بارداری تا زمان زایمان، افزایش وزن جنین سرعت زیادی می گیرد (حدود3500گرم) بنابراین وزن گیری مناسب مادر در سه ماهه دوم و سوم متضمن سلامت مادر در آینده می باشد.

در صورتی که تغذیه مادر باردار در دوران بارداری کافی باشد، افزایش وزن مطلوبی خواهد داشت. این افزایش وزن مربوط به رشد جنین، جفت، رحم، افزایش حجم خون، ذخایر چربی و اندازه پستانها است. توصیه های مربوط به افزایش وزن مطلوب دوران بارداری یکی از اقدامات اساسی در مراقبتهای این دوران است که باید در اولین مراجعه و پس از تائید حاملگی مادر صورت گیرد. زنان باردار در هر شرایط بدنی که باشند (لاغر، طبیعی یا چاق)  بایستی افزایش وزن داشته باشند ولی میزان افزایش وزن آنها باید تحت نظر کارکنان بهداشتی  یا پزشک کنترل شود.

با توجه به وضعیت بدنی مادر یعنی لاغر، طبیعی یا چاق بودن او در ابتدای بارداری و یا قبل از آن میزان افزایش وزن توصیه شده متفاوت است. بطوری که زنان لاغر نیاز به افزایش وزن بیشتر و زنان چاق نیاز به افزایش وزن کمتر دارند.

***********

منبع: سامانه مکمل شناسی به نقل از دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت 


بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد