بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

برای داشتن بدن سالم،جزئیات مصرف مکمل های غذایی اوکتاکوسانول را بخوانیم

اوکتاکوسانول یک الکل اولیه‌ی اشباع شده با یک زنجیره‌ی بلند 28 کربنی است که تشکیل دهنده‌ی موم‌های گیاهی می‌باشد.

اوکتاکوسانول از مومی که روی تیغه‌های سبز گندم یافت می‌شود، جدا می‌گردد. این ماده یک الکل اصلی بلند زنجیره جدا شده از موم‌های نیشکر و سیب زمینی شیرین است.

همچنین در روغن جوانه‌ی گندم یافت می‌شود.

اکتاکوسانول به عنوان ال- اکتاکوسانول، ان- اکتاکوسانول و الکل اکتاکوسیل نیز شناخته می‌شود. فرمول شیمیایی آن بصورت زیر است:CH3(CH2)26CH2OHاکتاکوسانول یک ماده مومی جامد است که نامحلول در آب می‌باشد.

اوکتاکوسانول به خانواده‌ی الکل‌های چرب تعلق دارد.

عملکرد مکمل های غذایی اوکتاکوسانول
عملکرد اوکتاکوسانول مشخص نیست. این ماده الکل اصلی بلند زنجیره در پلی کوزانول است (پلی کوزانول را ببینید) و پلی کوزانول به نظر می‌رسد سطوح کلسترول و LDL- کلسترول را کاهش می‌دهد.

با این وجود، نقش اوکتاکوسانول در فعالیت کاهش کلسترول پلی کوزانول نامشخص است.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی اوکتاکوسانول

میزان جذب اوکتاکوسانول متغیر و کم است. جذب اوکتاکوسانول بعد از دریافت، از حدود 11% در موش‌ها و انسان‌ها تاحدود 28% در خرگوش‌ها متغیر است. اوکتاکوسانول با معده‌ی خالی خیلی کم جذب می‌شود و بیشتر با غذا جذب می‌گردد.

هر چه محتوای لیپید غذا بیشتر باشد جذب بیشتر است. اوکتاکوسانول از روده‌ی کوچک به داخل لنف جذب می‌شود و از آنجا وارد خون می‌شود.

اکثراً به کبد، مجرای گوارشی، ماهیچه اسکلتی و بافت چربی منتشر می‌شود. اوکتاکوسانول ممکن است به اسید چرب با زنجیره‌ی بلند به نام اوکتاکوسانوئیک اسید اکسید شود که سپس تحت بتا- اکسیداسیون قرار می‌گیرد.


بعد از یک تک دوز اوکتاکوسانول در حیوانات آزمایشگاهی، حداکثر سطح پلاسمایی بین 30 دقیقه تا 2 ساعت مشاهده می‌شود.

بعد از یک تک دوز اوکتاکوسانول در داوطلبین انسانی، حداکثر سطح پلاسمایی در 1 ساعت و 4 ساعت بعد ار آن مشاهده می‌شود. صفرا منبع اصلی دفع است. دفع کلیوی ناچیز است.


اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی اوکتاکوسانول
اوکتاکوسانول مثل پلی کوزانول (پلی کوزانول را ببینید) ممکن است اثرات کاهنده‌ی کلسترول داشته باشد اما جهت تأیید این مسئله باید تحقیق انجام شود.

به طور مشابه، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد اکتاکوسانول ممکن است تحمل فیزیکی را افزایش دهد و ممکن است در بعضی افراد با بیماری پارکینسون مفید باشد.

اوکتاکوسانول در اسکلروز جانبی آمیوتروفیک کاربرد ندارد، با وجود اینکه ادعا شده است در این اختلال اثر دارد.

موارد منع مصرف مکمل های غذایی اوکتاکوسانول
حساسیت شناخته شده به مواد حاوی اوکتاکوسانول.

موارد احتیاط مکمل های غذایی اوکتاکوسانول
اوکتاکوسانول برای بچه‌ها، زنان باردار و مادران شیرده توصیه نمی‌شود. بیماران پارکینسون که carbidopa- levodopa دریافت می‌کنند، ممکن است عوارض جانبی را تجربه نمایند (عوارض جانبی را ببینید).

عوارض جانبی مکمل های غذایی اوکتاکوسانول

عوارض جانبی اوکتاکوسانول که تا 20 میلی‌گرم روزانه تجویز می‌شود رایج نیستند. گیجی غیر چرخشی مرتبط با موقعیت خفیف، افزایش فشار عصبی و بدتر شدن دیسکینزی مرتبط با carbidopa- levodopa در تعداد کمی از بیماران پارکینسون که اوکتاکوسانول دریافت می‌کنند گزارش شده است.

تداخلات مکمل های غذایی اوکتاکوسانول
Carbidopa-levodopa: گزارش شده است که اوکتاکوسانول دیسکینزی را در تعداد کمی از بیماران پارکینسون که carbidopa-levodopa دریافت می‌کنند بدتر می‌کند.


هیچ تداخل دیگری با مکمل‌های غذایی، گیاهان یا غذاها شناخته نشده است.

اوردوز مکمل های غذایی اوکتاکوسانول

هیچ گزارشی در مورد اوردوز وجود ندارد.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی اوکتاکوسانول
دوز مصرفی معمول 1 تا 8 میلی‌گرم (1000 تا 8000 میکروگرم) روزانه همراه با غذا است. دوز مصرفی از 20 میلی‌گرم روزانه نباید تجاوز کند. اوکتاکوسانول به طور مکرر در ترکیب با دیگر الکل‌های بلند زنجیره می‌آید.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد