بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

خودآگاهی راجع به مصرف مکمل های غذایی بتا – دی – گلوکان‌ها

در سال 1998، اداره‌ی غذا و دارو (FDA) قانون نهایی خود را درباره‌ی ادعای سلامتی در برچسب‌های مواد غذایی حاوی فیبر محلول از جو دوسر کامل (سبوس جو، آرد جو و گرده جو) منتشر شد که در آن نوشته شده است که این غذاها به همراه رژیمی که کلسترول و چربی اشباع شده‌ی پایینی دارد ممکن است خطر بیماری قلبی را کاهش دهند.

به منظور صحت ادعای سلامتی، تمام غذاهای حاوی جو دوسر کامل باید حداقل 75/0 گرم فیبر محلول در هر سهم غذا تامین کنند. فیبر محلول در تمام جوها شامل یک کلاس پلی ساکارید به نام بتا- دی – گلوکان است.


بتا – دی – گلوکان‌ها که معمولاً بتا – گلوکان‌ها نامیده می‌شوند، شامل یک نوع پلی ساکارید غیر قابل هضم می‌باشد که در طبیعت درمنابعی مثل جو دوسر، جو، مخمر، باکتری، جلبک و قارچ به وفور یافت می‌شود.

بتا گلوکان‌ها به طور اولیه در دیواره‌ی سلولها هستند. در جو دوسر، جو و دیگر غلات، به طور اولیه در دیواره‌ی سلولی اندوسپرم می‌باشد. بتا- گلوکان جودوسر یک فیبر محلول است. یک پلی ساکارید غلیظ است که از واحدهای قندی دی- گلوکز ساخته شده است.

بتا گلوکان جو دوسر شامل پلی ساکارید‌هایی با ترکیبی از پیوندهای مختلف است. منظور این است که پیوندهای بین واحدهای دی- گلوکز یا دی گلوکوپیرانوزیل پیوندهای بتا – 1و3 یا بتا- 1و4 هستند.

این نوع بتا – گلوکان به عنوان یک بتا- دی گلوکان با ترکیبی از پیوندهای  نسبت داده می‌شود. اکثر مولکول‌های بتا- گلوکان سبوس جو دوسر از بلوک‌های سلوتریوز و سلوتترائوز تشکیل می‌شوند که به وسیله‌ی پیوندهای  ازهم جدا می‌شوند.

با این حال تعداد کمی از پیوندهای   بلندتر از نوع تترائوز وجود دارد. پیوند   فرم ساختاری مولکول بتا- دی- گلوکان را می‌شکند و آن را محلول و دارای قابلیت انعطاف می‌سازد.

در مقایسه، سلولز که پلی ساکارید غیر قابل هضم است هم یک بتا – گلوکان است اما غیر محلول می‌باشد.

دلیل نامحلول بودن آن این است که سلولز فقط شامل پیوند   بتا – دی است. درصد بتا- گلوکان درتولیدات متنوع جو دوسر شامل: سبوس جو، بیشتر از 5/5%،آرد جو کامل، حدود 4% و گرده‌ی جو، حدود 4% است.

عملکرد مکمل های غذایی بتا – دی – گلوکان‌ها
بتا- گلوکان جو دوسر ممکن است فعالیت کاهش دهنده کلسترول و تنظیم کننده‌ی قند داشته باشد. همچنین فعالیت تنظیم کننده ایمنی دارد.

مکانیسم اثر مکمل های غذایی بتا – دی – گلوکان‌ها

مکانیسم دقیق اثر کاهش دهنده کلسترول احتمالی بتا- گلوکان جو دوسر مشخص نیست. بتا- گلوکان جو دوسر به نظر نمی‌رسد اثری روی بیوسنتز کلسترول داشته باشد.

به نظر می‌رسد که دفع اسیدهای صفراوی را افزایش می‌دهد و این امر می‌تواند فعالیت کاهش کلسترول آن را توجیه کند. همچنین بتا- گلوکان جو دوسر ممکن است حذف کلسترول را از پلاسما با معکوس کردن انتقال کلسترول افزایش دهد.


مکانیسم اثر تنظیمی گلوکز بتا- گلوکان جو دوسر به طور کامل شناخته شده نیست. بتا- گلوکان جو دوسر ممکن است زمان تخلیه‌ی معده را به تأخیر بیاندازد ودر نتیجه روی میزان دریافت دی- گلوکز از روده‌ی کوچک اثر بگذارد که این امر می‌تواند یکی از مکانیسم‌های ممکن باشد.

ویسکوزیته‌ی بالای بتا- گلوکان جو ممکن است جذب گلوکز را به تأخیر اندازد که ممکن است مکانیسم احتمالی دیگری باشد. فعالیت تنظیم کننده ایمنی بتا گلوکان جو دوسر در کشت بافت ودر موش‌ها مشاهده شده است.

به نظر می‌رسد که ماکروفاژ‌ها را فعال می‌کند تا سیتوکین‌های خاصی را آزاد کنند. چنین فعالیتی در موش‌ها مشاهده شده است که در برابر عفونت باکتریایی محافظت ایجاد می‌کند.

اینکه بتا - گلوکان جو دوسر در انسان‌ها فعالیت تنظیم کننده ایمنی دارد یا نه نامشخص است.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی بتا – دی – گلوکان‌ها

بعد از دریافت، در واقع هیچ گونه هضمی برای بتا - گلوکان جو دوسر در روده‌ی کوچک وجود ندارد. بخشی از هضم بتا- گلوکان جو دوسر در روده‌ی بزرگ به وسیله‌ی بتا- گلوکوزیداز باکتریایی انجام می‌گیرد.

بعضی از الیگوساکاریدهای کوچک تر که به وسیله‌ی تغییر شکل باکتریایی بتا- گلوکان جو دوسر تولید می‌شوند، ممکن است جذب شوند اما این امر نامشخص است. درصد زیادی از بتا- گلوکان دریافت شده در مدفوع دفع می‌شود.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی بتا – دی – گلوکان‌ها

بتا- گلوکان جو دوسر اثرات کاهش دهنده کلسترول دارد و ممکن است اثرات مطلوبی بر روی بعضی لیپیدهای دیگر نیز داشته باشد. بعضی اثرات افزایش ایمنی آن ثابت شده است و ممکن است در بعضی دیابتی‌ها مفید باشد.


موارد منع مصرف مکمل های غذایی بتا – دی – گلوکان‌ها
حساسیت شناخته شده به مواد حاوی بتا- دی –گلوکان جو دوسر.

موارد احتیاط مکمل های غذایی بتا – دی – گلوکان‌ها
 شناخته شده نیست.

عوارض جانبی مکمل های غذایی بتا – دی – گلوکان‌ها
بتا- گلوکان جو دوسر بطور کلی به خوبی تحمل می‌شود. گاهی نفخ گزارش شده است.

 اوردوز مکمل های غذایی بتا – دی – گلوکان‌ها
هیچ گزارشی در مورد اوردوز وجود ندارد.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی بتا – دی – گلوکان‌ها

دوز بتا- گلوکان مورد نیاز برای اثرات کاهش دهنده کلسترول از 3 تا 6 گرم روزانه متغیر است. این مقدار می‌تواند از طریق محصول جو دوسر کامل تامین گردد. بعضی مکمل‌های غذایی بتا- گلوکان جو دوسر در بازار موجود است.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد