بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های غذایی پروبیوتیک‌ چه کاربردی دارند+لیست پروبیوتیک های ایرانی

عملکرد مکمل های غذایی پروبیوتیک‌
پروبیوتیک‌ها ممکن است عملکردهای ضدمیکروبی، تنظیم ایمنی، آنتی کار سینوژنیک، ضد اسهالی، آنتی آلرژنیک و آنتی اکسیدانی داشته باشند.

مکانیسم اثر مکمل های غذایی پروبیوتیک‌
لاکتو باسیلوس پلنتاروم 299V مشتق از خمیر ترشیده برای بهبود بیماران با عفونتهای باکتریایی روده را مفید است. این باکتریوم با خاصیت چسبندگی خود، عملکرد سدی موکوس روده را تقویت و از اتصال باکتری‌های پاتوژن به دیواره روده پیشگیری می‌کند.

بیفید و باکتریوم بریو، کمپیلوباکترژژونی را از مدفوع کودکان مبتلا به انتریت حذف می‌کند،اگرچه سرعت درمان کمتر از افرادی است که اریترومایسین دریافت می‌کنند.

لاکتو باسیلوس GG، کلسترودیوم دیفیسیل را در بیماران با کولیت عودکننده حذف می‌کند و تکمیل فرمول شیر نوزادان با بیفیدو باکتریوم بیفیدوم و استرپتوکوکوس ترموفیلوس بروز روتا ویروس و اسهال را در کودکان بستری کاهش می‌دهد.


قسمت اعظم عملکرد ضد میکروبی پروبیوتیک‌ها به علت توانایی آنها در کلونیزه‌شدن در کولون و تقویت‌ عملکرد سد موکوس روده می‌باشد.

پروبیوتیک‌هایی مثل لاکتو باسیلوس بولگاریکوس، که به خوبی به موکوس روده نمی‌چسبند، در برابر پاتوژن‌های روده اثر خیلی کمتری دارند. به علاوه بعضی پروبیوتیک‌ها مواد ضد میکروبی به نام باکتریوسین ترشح می‌کنند.

باکتریوسین به دست آمده از لاکتو باسیلوس پلنتاروم ST31، یک پروبیوتیک مشتق از خمیر ترشیده، یک پپتید 20 آمینواسیدی است.

باکتریوسین متفاوتی از نژاد دیگری از لاکتوز باسیلوس پلنتاروم جدا شده که حاوی 27 آمینو اسید و باقیمانده لانتیونین است. این نوع باکتریوسین به عنوان لانتی بیوتیک طبقه‌بندی می‌شود.


نتایج مطالعات نشان می‌دهد که، لاکتوباسیلوس کازئی سطح ایمونوگلوبین (IgA) A در گردش را در نوزادان آلوده با روتا ویروس افزایش می‌دهد.

که می‌تواند به کاهش دوره اسهال ایجاد شده توسط روتاویروس منجر شود. همچنین نشان داده شده است که لاکتو باسیلوس GG پاسخ سیستم ایمنی به عفونت روتاویروسی را در کودکان تقویت می‌کند.

به نظر ‌می‌رسد لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس و بیفید باکتریوم بیفیدوم فعالیت فاگوسیتی ایمنی غیرویژه گرانولوسیتهای گردش خون را افزایش می‌دهند. این اثر ممکن است تا قسمتی برای تحریک پاسخ‌های IgA در نوزدان آلوده با روتاویروس مفید باشد.

لاکتو باسیلوس سالیواریوس UCC118 و لاکتو باسیلوس جانسونی LA1 در افراد سالم باعث افزایش در عملکرد فاگوسیتی مونوسیتها و گرانولوسیتهای خون محیطی می‌شوند.

لاکتوباسیلوس جانسونی LA1 و نه لاکتوباسیلوس سالیواریوس UCC118 بسامد اشعه گاما را در تولید مونوسیتهای خون محیطی افزایش می‌دهند.


نتایج مطالعات نشان می‌دهد که لاکتوباسیلوس GG تومورهای روده‌ای ایجاد شده به طور شیمیایی را در در موش‌ها مهار می‌کند.

پروبیوتیک‌ها به نظر می‌رسد رویدادهای شروع و پیشرفت تومورهای ایجاد شده به طور شیمیایی را مهار می‌کنند. لاکتو باسیلوس GG همچنین به بعضی کار سینوژن‌های شیمیایی متصل می‌شود.


ساکارومایسز بولاردی، از اسهال ناشی از آنتی بیوتیک و همچنین اسهال در بیمارانی که با لوله غذا دریافت می‌کنند، پیشگیری می‌کند. مکانیسم این اثر ضد اسهال به خوبی شناخته نشده است.

S. بولاردی پروتئازی ترشح می‌کند که دو پروتئین اگزوتوکسینی، توکسین A و توکسین B را هضم کرده که به نظر می‌رسد در اسهال و کولیت ایجاد شده به وسیله کلستریدیوم دیفیسل ایفای نقش داشته باشند.

اثرات حفاظتی S.بولاردی روی اسهال التهابی ایجاد شده توسط C. دیفیسل ممکن است بخشی به علت هضم پروتئولیتیک توکسین A و توکسین B توسط پروتئاز ترشحی باشد.


آنتی ژن‌های غذایی می‌توانند منجر به ایجاد پاسخ‌های ایمنی التهابی شده که عملکرد سد روده را مختل و منجر به جذب مقادیر بالای آنتی‌ژن‌های اینترا لومینال می‌شوند.

این مکانیسم ممکن است بخشی از مکانیسم عمل آلرژنهای غذایی باشد. پروبیوتیک‌هایی که در کولون کلونیزه می‌شوند ممکن است در درمان آلرژی‌های غذایی از طریق تقویت عملکرد سد موکوس روده موثر باشند.

لاکتو باسیلوس رامنوسوس GG و بیفید و باکتریوم لاکتیس Bb12 سبب بهبودی قابل توجهی در اگزمای آتوپیک کودکان با منشا غذایی می‌شوند.


به دنبال مصرف این پروبیوتیک‌های مذکور، علایم و نشانه‌های اگزمای آتوپیک به موازات کاهش غلظت لنفوسیت‌هایT CD4+ در گردش و افزایش فاکتور رشد تغییر شکل دهنده بتا 1((TGF_beta1 کاهش می‌یابد.

این امر سبب مهار فعالیت سلولهای T در این اختلال می‌شود. این پروبیوتیک‌ها به بازگرداندن تعادل Th1/Th2 در اگزمای آتوپیک کمک می‌کنند.


 لاکتوباسیلوس GG دارای توانایی مقابله با رادیکال‌های آنیون سوپراکسید، مهار پراکسیداسیون لیپید و شلاته کردن آهن در محیط آزمایشگاه می‌باشد.

فعالیت شلاتوری آهن لاکتوباسیلوس GG، ممکن است بخشی از فعالیت آنتی‌اکسیدانی‌آن محسوب شود. سایر باکتری‌های لاکتیک اسیدی شامل نژادهای لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، بیفیدو باکتریوم لانگوم و استرپترکرکوس ترموفیلوس هم قابلیت آنتی‌اکسیدانی تایید شده دارند.

مکانیسم اثر آنها شلاته کردن یون‌های فلزی (آهن، مس)، مقابله با گونه‌های فعال اکسیژن و فعالیت احیا کنندگی است.


اثر بخشی پروبیوتیک‌ها، منوط به توانایی‌‌ آنها در زنده ماندن در محیط اسیدی معده و شرایط قلیایی دئودنوم، و همچنین توانایی‌ آنها در چسبیدن به موکوس روده‌ای و کلونیزه شدن در کولون است.

بعضی پروبیوتیک‌ها مانند لاکتو باسیلوس GG و لاکتو باسیلوس پلانتاروم 299V بهتر از سایرین در کولون کلونیزه می‌شوند. بعد از عبور از معده و روده کوچک، پروبیوتیک‌هایی که زنده‌ مانده‌اند به طور موقت در کولون ساکن می‌شوند.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی پروبیوتیک‌

پروبیوتیک‌ها، به دلیل فوایدی که در پیشگیری و درمان بعضی اختلالات گوارشی مانند اسهال ناشی از آنتی‌بیوتیک، اسهال عفونی و ویروسی و اکثر اسهال‌های قابل ملاحظه‌ای ناشی از روتاویروس‌ها در نوزادان و کودکان، عدم تحمل لاکتوز، نقص سوکراز و مالتاز و بیماری التهابی روده دارند، به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

پروبیوتیک‌ها ممکن است در افرادی که آلرژی غذایی دارند نیز، مفید باشند اما شواهد حمایت‌کننده، مقدماتی است. این باکتری‌ها ممکن
است ایمنی را در بعضی شرایط تنظیم کرده و اثرات آنتی کار سینوژنیک داشته باشند.

شواهدی مبنی بر فعالیت‌ هیپوکلسترولمیک این ارگانیسم‌ها و همچنین شواهدی در حمایت از استفاده پروبیوتیک‌ها برای کلونیزاسیون مجدد واژن زنان با واژینوزیس راجعه وجود دارد.

برای مشاهده فهرست کلیه محصولات شرکت زیست تخمیر اینجا کلیک کنید


........................................
منبع مطالب علمی: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است. 

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد