بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

درباره مکمل های غذایی پروبیوتیک‌ها بیشتر بدانیم+لیست محصولات

پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌های زنده شامل لاکتو باسیلوس، بیفیدو باکتریوم و مخمرها هستند که ممکن است اثرات سودمندی روی میزبان به دنبال مصرف، از طریق افزایش بالانس میکروفلورای روده داشته باشند.

استفاده غذایی از میکروارگانیسم‌های زنده قدمت زیادی دارد. نام لبنیات پرورده در کتاب مقدس و کتاب‌های مقدس هندی یافت می‌شود. شیرهای ترشیده و لبنیات پرورده مانند کفیر، Koumiss، leben و dahi اغلب برای مقاصد درمانی استفاده می‌شدند.

تخمیر غذا به واسطه میکروارگانیسم‌ها، یکی از قدیمی‌ترین روش‌های تهیه غذا است و غذاهای تخمیری، جایگاه مهمی در برنامه غذایی ملل مختلف دارد.

مطالب زیادی از Elie Metchinik off، پدرایمونولوژی مدرن، درباره فواید سلامتی باکتری‌های لاکتیک اسیدی (LAB) مانند Lactobacillus bulgaricus Streptococcus thermophilus وجود دارد.

او در کتابش نوشت: مصرف باکتری‌های زنده، مانند Lactobacillus bulgaricus و Streptococcus thermophilus به شکل ماست منجر به بهبود عملکرد دستگاه گوارش، ارتقا سلامت بدن و همچنین طول عمر می‌شود.

تحقیقات زیادی بر روی فواید سلامتی پروبیوتیک‌های انجام شده است. این باکتریهای مفید امروزه در قالب مکمل‌های غذایی و غذاهای عملکردی مانند ماست، عرضه می‌شوند.


در اکوسیستم پیچیده دستگاه گوارش‌، یک بالانس ظریف بین میکروفلورای روده و میزبان وجود دارد. میکروفلورای روده، به طورعمده شامل ارگانیسم‌های بی‌هوازی‌ اختیاری و بی‌هوازی‌های اجباری هستند.

تقریباً 95 درصد از جمعیت باکتری‌های روده در انسان‌ بی‌هوازی‌های اجباری شامل بیفید و باکتریوم Bifidobactrium، کلستریدیوم Clostridium، یوباکتریومEubactrium، فوزوباکتریوم Fusobactrium، پپتوکوکوسPeptococcus، پیتواسترپتوکوکوس Peptostreptococcusو باکتروئیدBacteroides.

و تقریباً 1% تا10% از جمعیت روده‌ای شامل بی‌هوازی‌های اختیاری شامل لاکتو باسیلوسLactobacillus، اشریشیا کلایE.coli، کلبسیلاKlebsiella، استرپتوکوکوسstreptococcus، استافیلوکوکوسStaphylococcus و باسیلوسbacillus. هستند. ارگانیسم‌های هوازی در روده افراد سالم به استثناء غلظتهای ناچیز سودو موناسPseudompnas وجود ندارد.

بخش اعظم باکتریها در کولون هستند و غلظت آنها بین 1011 تا 1012 واحد کلونی (CPU) در هر میلی‌لیتر متغیر است.


وجود میکروفلورای روده‌ای جهت تکامل سیستم ایمنی، تکامل مورفولوژی نرمال روده و به منظور حفظ پاسخ التهابی ‌مزمن و متعادل ایمونولوژیک مهم است.

میکرو فلورا عملکرد سد موکوس روده‌ای را برای پیشگیری از اتصال میکروارگانیسم‌های پاتوژنی و ممانعت از ورود آلرژن‌ها، تقویت می‌کند. همچنین این ارگانیسم‌ها در تولید ویتامین‌های مورد نیاز بدن مانند بیوتین، پنتوتنیک اسید و ویتامین B12، نقش دارند.

به دنبال افزایش سن و یا مصرف آنتی بیوتیک، تغییر فلورای میکروبی روده، می‌تواند اثرات منفی روی سلامت بدن داشته باشد. پروبیوتیک‌هایی که به عنوان مکمل‌های غذایی و در غذاهای عملکردی مثل ماست به فروش می‌رسند، غالبا حاوی بیفیدوباکتریوم و لاکتوباسیلوس هستند.

پروبیوتیک‌ها گاهی اوقات غذاهای کولونیک نامیده می‌شوند. بیشتر پروبیوتیک‌های موجود در حال حاضر، باکتری‌ هستند.
Saccharomyces boulardii مثالی از مخمر پروبیوتیکی است.


در زیر به باکتری‌ها و مخمرهای مختلفی که به عنوان پروبیوتیک‌ محسوب می‌شوند، اشاره شده است:

بیفیدوباکتریوم
بیفید وباکتری‌ها ساکنین نرمال کولون انسان و حیوان هستند. نوزادان تازه به دنیا آمده بخصوص آنهایی که شیر مادر می‌خورند چند روز بعد از تولد با بیفید و باکتری‌ها کلونیزه می‌شوند.

بیفید و باکتری‌ها ابتدا از مدفوع نوزادانی که شیر مادر می‌خورند جدا شدند. جمعیت این باکتری‌ها در کولون به نظر می‌رسد تا میانسالی متوسط، و بعد از آن کاهش می‌یابد.

جمعیت بیفید و باکترها تحت تاثیر فاکتورهایی مانند رژیم غذایی، آنتی‌بیوتیک‌ها و استرس است.

بیفید و باکتری‌ها بی‌هوازی‌های گرم مثبت، غیرمتحرک، بدون اسپور و کاتالاز منفی هستند که دراشکال مختلف کوتاه، میله‌ای خمیده، میله‌ای چماقی شکل و میله‌های Y شکل دیده می‌شوند.

علت نامگذاری آنها، ظاهر Y شکل یا بیفیدی است. محتوای سیتوزین و گوانین DNA آنها بین mol 54% و mol 67% است.

بیفید و باکتری‌ها ارگانیسم‌های ساکارولیتیکی هستند که استیک و لاکتیک اسید بدون CO2 تولید می‌کنند (به جز در طول استحاله گلوکونات) آنها همچنین به عنوان باکتری‌های لاکتیک اسید (LAB) طبقه‌بندی می‌شوند.

امروزه، 30 نوع از بیفید و باکتری‌ها ایزوله شده‌اند. بیفید و باکتری‌هایی که به عنوان پروبیوتیک مصرف می‌شوند شامل بیفید و باکتریوم ادلوسنتیس، بیفید و باکتریوم بیفیدوم، بیفید و باکتریوم انیمالیس، بیفید و باکتریوم ترموفیلوم، بیفید و باکتریوم بریو، بیفید و باکتریوم لانگوم، بیفید و باکتریوم اینفنتیس و بیفید و باکتیوم لاکتیس است.

گونه‌های خاصی از بیفید و باکتریوم که به عنوان پروبیوتیک مصرف می‌شود شامل بیفید و باکتریوم بریو نژاد Yakult، بیفید و باکتریوم بریو RO70، بیفید و باکتریوم لاکتیس Bb12، بیفید و باکتریوم لانگوم RO23، بیفید و باکتریوم بیفیدوم RO71، بیفیدو باکتریوم اینفنتیس RO33، بیفید و باکتریوم لانگوم BB536 و بیفید و باکتریوم لانگوم SBT-2928.

لاکتو باسیلوس
لاکتو باسیل‌ها ساکنین نرمال روده و واژن انسان هستند. لاکتو باسیل‌‍‌‌ها بی‌هوازی‌های اختیاری، گرم مثبت، بدون اسپور و میله‌ای غیر فلاژیله یا کوکوباسیل هستند.

محتوای گوانین و سیتوزین DNA آنها بین mol 32% و mol 51% است. این ارگانیسم‌ها می‌توانند هم شرایط وجود اکسیژن را تحمل کرده و هم بی‌هوازی باشند. لاکتوباسیل‌ها به شدت تخمیری هستند.

درموارد هومو تخمیر، گلوکز به طور غالب به لاکتیک اسید تخمیر می‌شود. لاکتو باسیل همچنین به عنوان باکتری‌های لاکتیک اسید (LA B) طبقه‌بندی می‌شود.

امروزه 56 نوع از جنس لاکتوباسیلوس شناخته شده است. لاکتو باسیل‌های مصرفی به عنوان پروبیوتیک شامل لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس برویس، لاکتو باسیلوس بولگاریکوس، لاکتو باسیلوس کازئی، لاکتو باسیلوس سلوبیوسوس، لاکتو باسیلوس کریسپاتوس، لاکتو باسیلوس کورواتوس، لاکتو باسیلوس فرمنتوم، لاکتو باسیلوس GG (لاکتو باسیلوس رمنوسوس یا لاکتو باسیلوس کازئی زیر گونه رمنوسوس) لاکتو باسیلوس گاسری، لاکتو باسیلوس ژونسونی، لاکتو باسیلوس پلنتاروم و لاکتو باسیلوس سالیواروس است.

لاکتو باسیلوس پلنتاروم نژاد 299V از خمیر ترشیده منشأ می‌گیرد. لاکتو باسیلوس پلنتاروم خودش منشاء انسانی دارد.

دیگر نژادهای پروبیوتیکی لاکتو باسیلوس، لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس BG2FO4، لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس INT-9، لاکتو باسیلوس پلنتاروم ST31، لاکتو باسیلوس روتری، لاکتو باسیلوس ژونسونی LA1، لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس NCFB 1748، لاکتو باسیلوس کازنی شیروتا، لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس NCFM، لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس DDS-1، لاکتو باسیلوس دل بروکی زیر گرونه دل بروکی، لاکتو باسیلوس دل بروکی زیر گرونه بولگاریکوس نوع 2038، لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس SBT-2062، لاکتو باسیلوس برویس، لاکتو باسیلوس سالیواریوس UCC 118 و لاکتو باسیلوس پاراکازئی زیر گونه پاراکازئی F 19 هستند.

لاکتوکوکوس
لاکتوکوک‌ها بی‌هوازی‌های اختیاری گرم مثبت هستند. آنها همچنین به عنوان باکتری‌های لاکتیک اسید (LAB) طبقه‌بندی می‌شوند. لاکتو کوکوس لاکتیس (معروف به استرپتوکوکوس لاکتیس) که در فرآورده‌های لبنی یافت می‌شود، عامل ترشیدن شیر است.


لاکتو کوک‌هایی که به عنوان پروبیوتیک مصرف می‌شوند یا گسترش می‌یابند شامل لاکتوکوکوس لاکتیس، لاکتو کوکوس لاکتیس زیر گونه کرموریس (استرپتوکوکوس کرموریس)، لاکتوکوکوس لاکتیس زیر گرنه لاکتیس NCDO 712، لاکتوکوکوس لاکتیس زیر گونه لاکتیس NIAI 527، لاکتو کوکوس لاکتیس زیر گرنه لاکتیس NIAE 1061، لاکتو کوکوس لاکتیس زیر گونه لاکتیس بیووار دی استیلاکتیس NIAI 8 W ولاکتو کوکوس لاکتیس زیر گونه لاکتیس بیووار دی استیلاکتیس ATCC 13675 و هستند.

ساکارومایسس
ساکارومایسس به خانواده مخمرها تعلق دارد. مخمر پروبیوتیک اصلی، ساکارومایسز بولاردی است. ساکارومایسز بولاردی که همچنین به عنوان ساکارومایسس سرویزیا هنسن CBS 5296 و S. بولاردی شناخته می‌شود.

S. بولاردی به طور نرمال یک مخمر غیرپاتوژنیک است که برای درمان اسهال مرتبط با مصرف آنتی‌بیوتیک مصرف می‌شود.

استرپتوکوکوس ترموفیلوس
استرپتوکوکوس ترموفیلوس یک بی‌هوازی اختیاری گرم مثبت و یک ارگانیسم سیتوکروم اکسیداز و کاتالاز منفی است که غیرمتحرک، بدون اسپور و هومو تخمیر می‌باشد.


استرپتوکوکوس ترموفیلوس یک نوع آلفا-همولیتیک از گروه Viridans است که همچنین به عنوان باکتری لاکتیک اسید (LAB) طبقه‌بندی می‌شود. استرپتوکوکوس ترموفیلوس که در شیر و فرآورده‌های لبنی یافت می‌شود، پروبیوتیکی است که در تولید ماست نقش دارد.

استرپتوکوکوس سالیواروس زیر گرونه ترموفیلوس نوع 1131 نژاد پروبیوتیکی دیگری است.

انتروکوکوس
انترکوک‌ها گرم مثبت، کوکسی بی‌هوازی اختیاری خانواده استرپتوکوک‌ها هستند. آنها بیشتر کروی بوده و به ندرت به شکل جفت یا زنجیره کوتاه هستند.

انتروکوک‌ها کاتالاز منفی، بدون اسپور و معمولاً غیرمتحرک هستندکه بخشی از میکروفلورای روده انسان‌‌ها و حیوانات را تشکیل می‌دهند. انتروکوک فیسیوم SF68 یک نژاد پروبیوتیکی است که در درمان بیماری‌های اسهالی استفاده می‌شود.

برای مشاهده فهرست کلیه محصولات شرکت زیست تخمیر اینجا کلیک کنید

........................................
منبع مطالب علمی: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد