بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات تکمیلی مکمل شناسی در مورد مکمل های غذایی پیروات

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی پیروات
پیروات بعد از جذب از مجرای گوارش، از طریق گردش پورت به کبد منتقل مشده و توسط مسیرهای مختلفی متابولیزه می‌شود.

پیروات ممکن است به استیل کوآنزیم A تبدیل شود که می‌تواند وارد چرخه‌ تری کربوکسیلیک اسید یا کربس kerbs به منظور تولید هوازی ATP شود.

انرژی همچنین می‌تواند به طور غیرهوازی از احیاء پیروات به لاکتات به دست آ‌ید.

پیروات به واسطه یک واکنش آمینوترانسفراز، می‌تواند به L- آلانین تبدیل شود و از طریق تبدیل به اگزالواستات توسط پیروات کربوکسیلاز، می‌تواند پیش‌ساز سنتز گلوکز و گلیکوژن از طریق پروسه‌ای به نام گلوکونئوژنز شود.

پیروات متابولیزه نشده در کبد می‌تواند از طریق گردش سیستمیک به بافت‌های دیگر بدن منتقل شده و تحت پروسه‌های متابولیک مشابه قرار گیرد.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی پیروات
پیروات می‌تواند به بعضی افراد چاق برای کنترل وزن و همچنین کاهش فشار خون کمک کند.

این ماده ممکن است پروفایل‌ لیپیدها را به نحو مطلوبی تنظیم کرده و تحمل و توان ورزشی را در بعضی افراد افزایش دهد. این ترکیب همچنین برای افراد دچارایسکمی قلبی اثر حفاظتی دارد.

موارد منع مصرف مکمل های غذایی پیروات
هر گونه حساسیت شناخته شده به مواد حاوی پیروات

موارد احتیاط مکمل های غذایی پیروات
مصرف این مکمل در زنان باردار و مادران شیرده غیر مجاز است.

عوارض جانبی مکمل های غذایی پیروات
درافرادی که دوزهای بالا –بیشتر از 5 گرم روزانه- مکمل پیروات دریافت می‌کنند ممکن است با علائم گوارشی مانند ناراحتی شکم، نفخ و اسهال مواجه شوند.


تداخلات مکمل های غذایی پیروات

استیل- ال- کارنیتین کاهش در متابولیسم میتوکندریال پیروات ناشی از افزایش سن در موشها را باز می‌گرداند.

اوردوز مکمل های غذایی پیروات
هیچ گزارشی وجود ندارد.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی پیروات

دوزها متغیر هستند. در تحقیقات جدید، دوز 5 تا 6 گرم روزانه برای کنترل وزن و یا افزایش توان ورزشی پیشنهاد می‌شود.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد