بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

درباره مکمل های غذایی کورستین چه می دانید؟

کورستین به گروهی از مواد پلی فنولیک به نام فلاوونوئیدها تعلق دارد. کورستین عضوی از زیرشاخه فلاوونول، فلاوونوئیدها است.

این ماده در قلمرو گیاهی به طور گسترده‌ای در پوست گیاهان توزیع شده است. منابع غنی کورستین شامل پیاز، شراب قرمز، چای سبز و ' s wort St. John است.


کورستین به طور معمول در گیاهان به صورت کربوهیدرات کونژوگه یا گلیکون یافت می‌شود.
کورستین خود یک آگلیکون یا آگلوکون است. پس فاقد بخش کربوهیدراتی در ساختار خود می‌باشد.

کونژوگه‌های کورستین گلیکون شامل روتین و توجین است. روتین به عنوان کورستین- 3- روتینوزید و توجین به عنوان کورستین، کورستین - 3- آلفا- ال- رامنوزید، و 3- رامنوزیل کورستین شناخته می‌شود.

پیازها حاوی کونژوگه‌های کورستین و کربوهیدرات ایزورامنتین شامل کوئرستین-3- و 4- دی- او- بتاگلوکوزید، ایزورامنتین 4- O- بتا گلوکوزید و کورستین 4- O- بتا گلوکوزید است.

کورستین در آب نسبتاً نامحلول است. کونژوگه‌های کربوهیدراتی کورستین حلالیت بیشتری در آب نسبت به کورستین دارند.


کوئرستین از نظر شیمیایی به نام 2- (3 و 4- دی‌هیدروکسی فنیل)- 3، 5 و 7- تری هیدروکسی- H 4-1- بنزوپیران- 4- اون؛ و 3 و 3 و 5، 4 و 7- پنتاهیدروکسی فلاوون و همچنین به نام ملتین و سوفرتین شناخته می‌شود.

عملکرد مکمل های غذایی کورستین
کورستین می‌تواند فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی، ضد التهابی، ضدآلرژی، ضد ویروسی، تنظیم کننده ایمنی، ضد سرطانی و محافظت از معده داشته باشد. همچنین ممکن است فعالیتی در پیشگیری از عوارض ثانویه دیابت داشته باشد.

مکانیسم اثر مکمل های غذایی کورستین
کورستین یک آنتی اکسیدان فنولیک است که پراکسیداسیون لیپید را مهار می‌کند. اثرات ضد زخم و محافظت از معده این فلاونوئید، ممکن است در شمار فعالیتهای آن محسوب شود.

در مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی نشان داده شده است که کورستین، دگرانولاسیون ماست سل‌ها، بازوفیل‌ها و نوتروفیل‌ها را مهار می‌کند.

چنین فعالیتی می‌تواند توجیهی برای فعالیت‌های ضد التهابی، ضد آلرژی و تنظیم کننده ایمنی کورستین محسوب شود.


نتایج مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی دیگری پیشنهاد می‌کند که کورستین، تیروزین کینا ز و نیتریک اکسید سنتاز را مهار و فعالیت واسطه التهابی NF kappa B را تنظیم می‌کند.

آلدوز ردوکتاز همچنین به عنوان آلدتیول شناخته می‌شود: NADP+ اکسیدوردوکتاز اولین آنزیم در مسیر پولیول است.

هایپرگلایسمی میزان جریان مسیر پولیول را افزایش می‌دهد که منجر به بروز عوارض دیابتی مانند کاتاراکت، رتینوپاتی، نوروپاتی و نفروپاتی می‌شود. کورستین، آلدوز ردوکتاز را مهار می‌کند.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد