بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

عوارض مکمل های غذایی برنج تخمیری قرمز چیست؟

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی برنج تخمیری قرمز
فارماکوکینتیک برنج تخمیری قرمز در انسان‌ها شناخته نشده است. با این وجود، اطلاعات زیادی از فارماکوکینتیک لوواستاتین که به نظر می‌رسد ماده بیواکتیو اصلی برنج تخمیری قرمز باشد شناخته شده است.

میزان جذب لوواستاتین تقریبا 30% است که این میزان در صورت استفاده به همراه غذا افزایش می‌یابد. لوواستاتین پس از جذب، از طریق گردش پورت به کبد منتقل شده ودر آنجا به طور گسترده‌ای تحت استخراج First-pass قرار می‌گیرد.

کبد محل اصلی عملکرد لوواستاتین است. کمتر از 5 درصد از لوواستاتین خوراکی به گردش سیستمیک می‌رسد.

لوواستاتین در کبد به متناظری به نام بتا- هیدروکسی اسید متابولیزه می‌شود که مهارکننده فعال HMG-COA ردوکتاز است.

علاوه بر بتاهیدروکسی اسید لوواستاتین، لوواستاتین به میزان کمی به متابولیت‌های دیگر شامل مشتقات 6ـ هیدروکسی متابولیزه می‌شود.

لوواستاتین در نهایت تحت متابولیسم سیتوکروم P450 قرار می‌گیرد. دفع عمدتاً از طریق مسیر صفراوی است. تقریبا 83 % از دوز خوراکی لوواستاتین در مدفوع (دفع صفراوی و لوواستاتین جذب نشده) و تقریبا 10% در ادرار دفع می‌شود.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی برنج تخمیری قرمز
برنج تخمیری قرمز می‌تواند اثرات هیپوکلسترولمیک و هیپوتری گلیسریدمیک داشته باشد. اما هنوز بر سر کاربرد آن به عنوان مکمل یا دارو توافق وجود ندارد.

موارد منع مصرف مکمل های غذایی برنج تخمیری قرمز

مصرف این ماده در افراد دارای حساسیت به هر جز محصولات حاوی برنج تخمیری قرمز منع مصرف دارد.
مصرف این ماده در زنان باردار، زنان در سنین باروری و مادران شیرده غیر مجاز است.


مصرف این ماده در افراد مبتلا به بیماری فعال کبدی و افزایش آمینوترانس فراز بدون علت غیر مجاز است.

موارد احتیاط مکمل های غذایی برنج تخمیری قرمز
از آنجایی که ماده بیواکتیو اصلی برنج تخمیری قرمز لوواستاتین است، تمام هشدارها، موارد احتیاط و تداخلات لوواستاتین دارویی در مورد برنج تخمیری قرمز نیز به کار می‌رود.


استفاده از برنج تخمیری قرمز برای درمان هایپرلیپیدمی باید با نظارت پزشکی انجام شود. افرادی که سابقه بیماری کبدی دارند و افرادی که به طور روتین مشروبات الکلی مصرف می‌کنند، باید در مصرف برنج تخمیری قرمز احتیاط کنند.


لوواستاتین و دیگر مهارکننده‌های HMG-COA ردوکتاز در برخی موارد منجر به میوپاتی می‌شوند که با درد عضله یا ضعف مرتبط با افزایش سطح کراتین کیناز تظاهر می‌یابد. رابدومیولیز با یا بدون نارسایی کلیوی حاد، ثانویه به میوگلوبینوری، به ندرت گزارش شده است.

افرادی که برنج تخمیری قرمز مصرف می‌کنند باید هرگونه درد عضلانی بدون دلیل، تندرنس یا ضعف را به پزشک‌ خود گزارش کنند.
خونریزی و یا افزایش INR در تعداد کمی از بیمارانی که وارفارین همراه با لوواستاتین می‌گیرند، گزارش شده است.


افزایش مداوم (بیشتر از 3 بار بالاتر از حد نرمال) در آمینو ترانس فراز سرم (ترنس آمیناز) در 9/1% افرادی که لوواستاتین به مدت حداقل 1 سال می‌گیرند در بعضی آزمایشات کلینیکی دیده می‌شود.

انجام تست‌های کبدی قبل از شروع مصرف برنج تخمیری قرمز، 6 و 12 هفته بعد از شروع مصرف آن و به طور دوره‌ای بعد از آن توصیه می‌شود.


گزارش شده است که لوواستاتین، سطح کوآنزیم Q10 را کاهش می‌دهد.

عوارض جانبی مکمل های غذایی برنج تخمیری قرمز
در مطالعات کلینیکی برنج تخمیری قرمز، عوارض جانبی کمی گزارش شده است و عمدتا شامل نفخ و سوزش سردل می‌باشد. است.

یک مورد گزارش آنافیلاکسی در اثر استنشاق برنج تخمیری قرمز وجود دارد. عوارض جانبی فرم دارویی لوواستاتین شامل بالا رفتن تست‌های کبدی، بالا رفتن سطوح کراتین کیناز (غیرقلبی)، میوپاتی و اختلال عملکرد کبد است.

به طور کلی، لوواستاتین به خوبی تحمل شده و عوارض جانبی معمولاً گذرا و خفیف هستند.

تداخلات مکمل های غذایی برنج تخمیری قرمز
داروها
ضد قارچ‌ها‌ی azole شامل Fluconazole, Ketconazole, Itraconazole: مصرف همراه برنج تخمیری قرمز با ضد قارچ‌های azole می‌تواند خطر میوپاتی را افزایش دهد.


Cyclosporine: مصرف برنج تخمیری قرمز همراه با Cyclosporine خطر میوپاتی را افزایش می‌دهد.
فیبرات‌ها شامل Clofibrate, Fenofibrate: مصرف برنج تخمیری قرمز همراه با یک فیبرات ممکن است خطر میوپاتی را افزایش دهد.


Gemfibrozil: مصرف برنج تخمیری قرمز همراه با جم فیبروزیل می‌تواند خطر میوپاتی را افزایش دهد.
آنتی‌بیوتیک‌های ماکرولید شامل Clarithromycin, Erythromycin: مصرف برنج تخمیری قرمز همراه با آنتی‌بیوتیک‌های ماکرولید خاصی می‌تواند خطر میوپاتی را افزایش دهد.


:Nefazodoneمصرف برنج تخمیری قرمز همراه با این دارو خطر میوپاتی را افزایش می‌دهد.
مهارکننده‌های پروتئاز شامل Amprenavir,Indinavir, Nelfinavir, Ritonavir, Saquinavir: مصرف برنج تخمیری قرمز همراه با یک مهارکننده پروتئاز خطر میوپاتی را افزایش می‌دهد.


استاتین‌ها شامل Atorvastatin, Cerivastatin, Fluvastatin, Lovastatin, Pravastatin, Simvastatin,: مصرف برنج تخمیری قرمز همراه با یک استاتین در فرم دارویی، خطر بروز عوارض جانبی را افزایش می‌دهد.


Warfarin: مصرف برنج تخمیری قرمز همراه با وارفارین ممکن است منجر به افزایش INR و در نتیجه خونریزی شود.

مکمل‌های غذایی
نیکوتینیک اسید: مصرف برنج تخمیری قرمز همراه با دوز بالای نیکوتینیک اسید خطر میوپاتی را افزایش می‌دهد.

غذاها
آب گریپ فروت: آب گریپ فروت حاوی موادی مثل فورانو کومارین برگاموتین است که سیتوکروم P450 3A4، آنزیمی که لوواستاتین را متابولیزه می‌کند را مهار می‌کند.بنابراین مصرف برنج تخمیری قرمز همراه با آب گریپ فروت خطر میوپاتی را افزایش می‌دهد.


وعده‌‌های غذایی: وقتی لوواستاتین ناشتا خورده می‌شود غلظت پلاسمایی لوواستاتین و متابولیت‌های فعالش به طور متوسط دو سوم زمانی است که لوواستاتین بلافاصله بعد از غذا خورده می‌شود.


اوردوز مکمل های غذایی برنج تخمیری قرمز
هیچ گزارشی از اوردوز با برنج تخمیری قرمز وجود ندارد. موارد کمی ازاوردوز اتفاقی فرم دارویی لوواستاتین گزارش شده است. دوزحداکثر دوز 6-5 گرم است.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی برنج تخمیری قرمز
برنج تخمیری قرمز به طور معمول در فرآورده‌های ترکیبی و تک‌جزئی موجود است. مکمل‌های رژیمی برنج تخمیری قرمز تا 4/0% مهارکننده‌های HMG-COA ردوکتاز استاندارد شده است که3/0% آن از معادل‌های لوواستاتین تامین می‌شود.

دوز 2400 میلی‌گرمی روزانه 6/9 میلی‌گرم مهارکننده‌‌های HMG-COA ردوکتاز، 2/7 میلی‌گرم معادل‌های لوواستاتین را منتقل می‌کند. برنج تخمیری قرمز به طور معمول در کپسول‌های 600 میلی‌گرمی موجود است. دوز معمول روزانه 2400 میلی‌گرم است.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد