بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات تکمیلی مکمل شناسی در مورد مکمل های غذایی رسوراترول

مکانیسم اثر مکمل های غذایی رسوراترول
مکانیسم عمل رسوراترول برای محافظت از قلب و عروق ممکن است شامل مهار اکسیداسیون لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL)، مهار پرولیفراسیون عضله صاف و مهارتجمع پلاکتی باشد.

رسوراترول همچنین سنتز لیپید در کبد موش را کاهش داده و تولید ایکوزانوئیدهای پروآتروژنی توسط پلاکت‌ها و نوتروفیل‌ها را مهار می‌کند.


فعالیت آنتی اکسیدانی رسوراترول ممکن است نقش مهمی در عمل کاردیو پروتکتیو آن ایفا کند.

علاوه بر توانایی این ماده در مهار اکسیداسیون LDL، رسوراترول همچنین آنیون سوپراکسید و هیدروژن پراکسید تولید شده از طریق ماکروفاژهای تحریک شده با لیپوپلی ساکاریدها یا استرهای فوربول را مهار می‌کند.

نتایج مطالعات همچنین نشان می‌دهد که این ماده، رهایی آراشیدونیک اسید توسط لیپوپلی‌ساکاریدها یا استرهای فوربول را کاهش می‌دهد. این ماده همچنین با رادیکال‌های هیدروکسیل مقابله کرده و به حفظ ذخائر گلوتاتیون کمک می‌کند.


عمل فیتواستروژنیک احتمالی رسوراترول ممکن است به عمل کاردیو پروتکتیو ممکن آن نسبت داده شود. رسوراترول به عنوان مخلوطی از آگونیست/ آنتاگونیست برای آلفا و بتا رسپتورهای استروژن عمل می‌کند.

این ماده به بتا رسپتور استروژن و آلفا رسپتور استروژن با تمایل قابل مقایسه، اما 7000 برابر کمتر از استرادیول متصل می‌شود. رسوراترول به رسپتور استروژنی بتا با تمایل بیشتری از رسپتور استروژنی آلفا متصل می‌شود.

رسوراترول همچنین اثر آنتاگونیستی استرادیول برای رسپتور استروژنی آلفا با بعضی رسپتورهای استروژنی داشته اما اثر آنتاگونیستی استرادیول با رسپتور استروژنی بتا را ندارد.


عمل آنتی پرولیفراتیو ممکن رسوراترول همچنین ممکن است به روش‌های مختلفی اعمال شود. این ماده همچنین عمل آنتی موتاژنی دارد.

همانگونه که از طریق مهار پاسخ موتاژنی وابسته به دوز ایجاد شده توسط درمانSalmonella typhimurium نژاد TM677 با 7 و 12- دی متیل بنز (a) آنتراسن (DMBA) توضیح داده شد.

رسوراترول رویدادهای سلولی مرتبط با شروع، ادامه و پیشرفت را مهار می‌کند. این ماده همچنین فعالیت‌ سیکلو اکسیژناژها (COX) را در مدل‌های سرطانی مختلفی با اثر روی سطح پیشرفت و توسعه مهار می‌کند.


رسوراترول رشد خطوط سلولی سرطانی مختلف و تومورها را سرکوب کرده و در نتیجه پیشرفت سرطان را مهار می‌کند. این ماده ریبونوکلئوئید ردوکتاز، DNA پلی مراز، رونویسی COX2 در سلول‌های اپیتلیال پستان انسان و فعالیت اورنیتین دکربوکسیلاز را مهار می‌کند.

اورنیتین دکربوکسیلاز آنزیم کلیدی در بیوسنتز پلی آمین است که در رشد تومور افزایش می‌یابد.


رسوراترول فعالیت آنزیم‌های متابولیزی فازII را که در سم زدایی کار سینوژنها، افزایش آپوپتوز، مهار پیشرفت سرطان از طریق افتراق سلولی و مهار پروتئین کیناز D و پروتئین کیناز C نقش دارند را تحریک می‌کند.

نتایج بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که رسوراترول فعالیت NF-kappa B و همچنین بیان ژن وابسته به NF-kappa B را از طریق مهار فعالیت I-kappa B کیناز، که تنظیم‌ کننده کلیدی فعالیت NF-kappa B است، مهار می‌کند.


مکانیسم عمل آنتی پرولیفراتیو رسوراترول مشخص نیست.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی رسوراترول
بر اساس مطالعات حیوانی و مطالعات انسانی محدود، رسوراترول بعد از بلع از مجرای گوارشی جذب می‌شود. با این وجود، میزان جذب مانند انتشار، متابولیسم و دفع آن به خوبی شناخته نشده است.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی رسوراترول
رسوراترول فیتو الکسین طبیعی است که در پوست انگور و شراب یافت می‌شود. پیشنهاد محققان مبنی بر خاصیت ضد پیری آن، سروصدای زیادی را در رسانه‌ها ایجاد کرد.

هنوز شواهد قطعی برای اثبات استفاده از رسوراترول در انسان‌ها برای این هدف وجود ندارد.


مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی، نشان می‌دهند که رسوراترول ممکن است عمل ضد اسکلروتیک و اثرات محرک ایمنی و ضد سرطان داشته باشد. مطالعات انسانی به دلیل مدت کوتاه و طراحی ضعیف کم و فاقد نتیجه قطعی هستند.

موارد منع مصرف مکمل های غذایی رسوراترول

 رسوراترول در افراد دارای حساسیت به هر جز از محصولات حاوی رسوراترول منع مصرف دارد.

موارد احتیاط مکمل های غذایی رسوراترول
مصرف این مکمل در زنان باردار و مادران شیرده غیر مجاز است. مصرف شراب نیز به عنوان یک منبع رسوراترول نیز در این گروه توصیه نمی‌شود.


آب انگور قرمز منبع خوب و سالم رسوراترول همانند آنتی‌اکسیدان‌های پلی فنولی دیگر است.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی رسوراترول
رسوراترولی که به عنوان مکمل غذایی به فروش می‌رسد به طور معمول حاوی عصاره Polygonium cupidatum است (شرح دارو را ببینید). چنین عصاره‌هایی حاوی سیس و ترانس رسوراترول هستند.

عصاره‌ها معمولاً برای انتقال حدود 8 درصد رسوراترول در فرم‌های مختلف آن استاندارد می‌شوند. فرآورده‌های زیادی که امروزه به فروش می‌روند رسوراترول رادر ترکیب با مواد مغذی و ویتامین‌های دیگر دارند.

بعضی مکمل‌ها حاوی 16 میلی‌گرم یا بیشتر رسوراتول در هر سروینگ می‌باشد.
هیچ دوز معمول توصیه شده‌ای وجود ندارد.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد