بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات تکمیلی مکمل شناسی در مورد مکمل های غذایی میو-اینوزیتول

میو-اینوزیتول که فعالترین فرم اینوزیتول در مواد غذایی است، برای انجام بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکی در بدن حیاتی بوده و در بسیاری از فعالیت‌ها شرکت دارد. میو-اینوزیتول یکی از نه ایزومر جدا شده از اینوزیتول می‌باشد.

این ماده برای رشد جوندگان ضروری است ولی برای بسیاری از حیوانات دیگر و انسان‌ها اینگونه نمی‌باشد.

انسان میتواند میو-اینوزیتول را در بدن خود از گلوکز بسازد و با اینکه گاهی مواقع میو-اینوزیتول بعنوان یک ویتامین معرفی می‌شود ولی این ماده برای انسان‌ها و بسیاری از حیوانات ویتامین نمی‌باشد.

میزان برداشت میو-اینوزیتول از رژیم غذایی میتواند سطوح در گردش و باند شده‌ آن را در بدن تحت تأثیر قرار داده و روی فعالیت‌های بیولوژیکی خاصی اثر کند.

مکمل‌های تغذیه‌ای این الکل حلقوی میتواند روی خلق و خوی تأثیر گذاشته و اثرات ضد افسردگی و ضد اضطراب داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر در مورد مکمل‌های اینوزیتول، به توضیحات مربوط به اینوزیتول هگزانیکوتینات مراجعه کنید.


میزان برداشت روزانه‌ی میو-اینوزیتول از یک رژیم غذایی معمولی حدود یک گرم می‌باشد.

فرم‌های غذایی عمده‌ی میو-اینوزیتول عبارتند از: اینوزیتول هگزافسفات یا فیتیک‌اسید که به مقدار زیاد در غلات و حبوبات و گیاهان خوردنی وجود داشته و همراه با فیبر غذایی می‌باشد، و فسفولیپیدهای حاوی میو-اینوزیتول از منابع حیوانی و گیاهی.


میو-اینوزیتول همچنین بصورت اینوزیتول، هگزاهیدروکسی سیکلوهگزان، سیکلوهگزان‌هگزول، فاکتور ضد کچلی موش، و از لحاظ شیمیایی بصورت سیس-1،2،3،5- ترانس- 4،6- سیکلوهگزان هگزول شناخته می‌شود. میو-اینوزیتول بصورت Ins و گاهی مواقع فقط I مخفف می‌شود.

این ماده با ساختار شیمایی زیر نشان داده می‌شود:
یک نوع دیگر از ایزومر طبیعی اینوزیتول، D- کایرو- اینوزیتول، اثرات ضد مقاومت به انسولین دارد. ولی در حال حاضر D- کایرو- اینوزیتول، نه بصورت مکمل تغذیه‌ای و نه بصورت دارو، موجود نمی‌باشد.


در اروپا، یک ترکیب هگزانیکوتینات از میو-اینوزیتول با نام اینوزیتول‌نیاسینات یا اینوزیتول‌نیکوتینات، بعنوان یک دارو برای درمان مشکلات سیستم گردش خون وجود دارد.

عملکرد مکمل های غذایی میو-اینوزیتول
میو-اینوزیتول میتواند اثرات ضد‌افسردگی و ضد‌اضطراب داشته باشد.

مکانیسم اثر مکمل های غذایی میو-اینوزیتول
مکانیسم اثر میو-اینوزیتول بطور کامل آشکار نشده است، ولی مطالب بسیاری در مورد نقش‌های بیولوژیکی آن شناخته شده و چند فرضیه نیز در مورد‌آن وجود دارد.

میو-اینوزیتول به فسفاتیدیل اینوزیتول تبدیل می‌شود که قسمت کوچک ولی بسیار مهمی از غشای سلولی را تشکیل می‌دهد. فسفاتیدیل اینوزیتول میتواند به فسفاتیدیل اینوزیتول- 4و 5- بیس‌فسفات تبدیل شود که یک واسطه‌ی کلیدی در سیگنال‌دهی بیولوژیکی می‌باشد.

فسفاتیدیل اینوزیتول- 4 و5- بیس‌فسفات پیش‌ساز حداقل 3 مولکول پیامبرثانویه می‌باشد.

این پیامبرهای ثانویه عبارتند از: اینوزیتول- 1و4و5- تری‌فسفات که سطوح کلیسم داخل سلولی را تنظیم می‌کند، دی‌اسیل گلیسرول که فعالیت برخی از اعضای خانواده‌ی پروتئین کیناز C را تنظیم می‌کند و فسفاتیدیل اینوزیتول- 3و4و5- تری‌فسفات که در انتقال سیگنال نقش دارد.


برخی از فعالیت‌های پیامبرهای ثانویه با فعال شدن گیرنده‌های سروتونین ارتباط دارد. این فرضیه بیان شده است که مکانیسم اثر میو-اینوزیتول در کنترل افسردگی، حملات پانیک و رفتار وسواس اجباری را میتوان با نقش میو-اینوزیتول بعنوان یک پیش‌ساز پیامبر ثانویه توضیح داد.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی میو-اینوزیتول
به‌دنبال خوردن، میو-اینوزیتول از روده‌ی باریک جذب شده و توسط گردش خون پورت به کبد منتقل می‌شود. سپس توسط گردش خون سیستمیک به بافت‌های مختلف بدن از جمله مغز برده می‌شود. میو-اینوزیتول از سد خونی مغزی عبور می‌کند.


در داخل کبد و بافت‌های مختلف بدن میو-اینوزیتول در مسیرهای بیوشیمیایی مختلف وارد می‌شود. میو- اینوزیتول با CDP-دی‌آسیل‌گلیسرول وارد واکنش شده تا فسفولیپید فسفاتیدیل اینوزیتول تولید شود که میتواند در ساختار غشا شرکت کند.

فسفاتیدیل اینوزیتول از طریق واکنش‌های کینازی، فسفاتیدیل- 4و5- بیس‌فسفات تولید می‌کند که پیش‌ساز تولید اینوزیتول-1و4و5-تری‌فسفات، دی‌آسیل‌گلیسرول، فسفاتیدیل اینوزیتول-3و4و5-تری‌فسفات، میو اینوزیتول 1و3و4- تری‌فسفات و میو- اینوزیتول 1و3و4و5- تتراکیس‌فسفات و چند مورد دیگر می‌باشد.

فسفات‌های اینوزیتول میتوانند توسط فسفاتازها دفسفریله شوند.
این باور وجود دارد که مکانیسم اثر لیتیوم تا حدودی به این صورت می‌باشد که این ماده فسفاتاز را مهار کرده و در نتیجه میو- اینوزیتول- مونوفسفات به میو-اینوزیتول تبدیل نمی‌شود.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد