بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات تکمیلی مکمل شناسی در مورد مکمل های غذایی سیتروس‌پکتین

سیتروس‌پکتین اصلاح شده اشاره دارد به سیتروس‌پکتینی که برای تولید مولکولهای با وزن مولکولی کمتر هیدرولیز شده است تا قابل جذب‌تر شود. سیتروس‌پکتین اصلاح نشده غیر قابل جذب می‌باشد.

پکتین (به توضیحات مربوط به پکتین مراجعه کنید) یک فیبر محلول می‌باشد که در مرکبات (پرتقال، لیمو، گریپ فروت) و سیب وجود دارد.

پکتین استخراج شده از پوست پرتقال و لیمو، که هر دو منابع غنی از پکتین هستند، با عنوان سیتروس‌پکتین مطرح می‌شود. سیتروس‌پکتین یک پلی‌ساکارید خطی است که از حدود 300 تا 1000 مونوساکارید تشکیل شده است.

D-گالاکتورونیک اسید، یک فرم اسیدی از قند D-گالاکتوز، مونوساکارید اصلی سیتروس‌پکتین می‌باشد. واحدهای D-گالاکتورونیک اسید توسط اتصالات آلفا-1و4 گلیکوزیدی در یک زنجیره‌ی خطی به هم متصل می‌شوند.

قندهای طبیعی که در زنجیره‌های جانبی مولکول پکتین وجود دارند شامل D-گالاکتوز، L-آرابینوز، D-گزیلوز و L-فروکوز می‌باشد. L-رامنوز نیز در ساختار پکتین وجود دارد.

برخی از واحدهای گالاکتورونیک در پکتین به فرم استرهای متیل می‌باشد. وزن مولکولی سیتروس‌پکتین از 20000 تا 400000 دالتون متغیر می‌باشد و اغلب این مولکولها وزن مولکولی بین 50000 تا 150000 دالتون دارند.


سیتروس‌پکتین اصلاح شده طی فرآیند دپلیمریزاسیون از سیتروس‌پکتین تولید می‌شود که طی این فرآیند ابتدا سیتروس‌پکتین در PH=10 برای مدت کوتاهی تحت تأثیر هیدروکسید سدیم قرار گرفته و سپس برای مدت طولانی‌تری در PH=3 تحت تأثیر هیدروکلریک اسید قرار میگیرد.

قطعات پکتین تولید شده عمدتاً از D-پلی‌گالاکتورونات‌ها تشکیل شده‌اند که گروه‌های متوکسیل ندارند.

وزن مولکولی سیتروس‌پکتین اصلاح شده از 1000 تا 15000 دالتون متغیر بوده و متوسط وزن مولکولی آن حدود 10000 دالتون می‌باشد.

سیتروس‌پکتین اصلاح شده از زنجیره‌های خطی پلی گالاکتورونات تشکیل شده است که حاوی 5 تا 90 واحد گالاکتورونیک اسید (متوسط تعداد حدود 55 واحد) می‌باشد.

همچنین واحدهای D-گالاکتوز نیز در زنجیره‌های جانبی وجود دارند. سیتروس‌پکتین اصلاح شده با عناوین پکتین اصلاح شده، پکتین دپلیمریزه شده و پکتین اصلاح شده با PH شناخته می‌شوند. این ماده بصورت MCP مخفف می‌شود. MCP محلول در آب می‌باشد.

عملکرد مکمل های غذایی سیتروس‌پکتین

سیتروس‌پکتین اصلاح شده اثرات احتمالی آنتی کارسینوژنی (ضد ایجاد سرطان) دارد.

مکانیسم اثر مکمل های غذایی سیتروس‌پکتین

دیده شده است زمانیکه سیتروس‌پکتین اصلاح شده بصورت خوراکی در موش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد متاستاز کارسینومای خود بخودی پروستات را مهار می‌کند. این ماده روی رشد تومور اولیه هیچگونه تأثیری نداشته است.


تزریق سیتروس‌پکتین اصلاح شده متاستاز سلولهای ملانومارا در موش‌ها مهار کرد. مکانیسم این اثرات آنتی کارسینوژنیک مشخص نمی‌باشد.


گالکتین‌ها یک خانواده از لکتین‌های متصل شونده به گالاکتوزید در پستانداران می‌باشد. لکتین‌ها خود از یک گروه پروتئین‌های هماگلوتینه کننده تشکیل شده‌اند که در دانه‌های گیاهان وجود دارند و به مولکولهای کربوهیدرات‌های شاخه‌دار گلیکو پروتئین‌ها و گلیکولیپیدها در سطح سلولها متصل شده و منجر به آگلوتیناسیون یا تکثیر می‌شوند.

گالکتین‌ها پروتئین‌هایی هستند که از طریق دمین شناسایی کننده‌ کربوهیدرات (CRDs) می‌توانند به کربوهیدرات‌ها متصل شوند. در حال حاضر، خانواده‌ی گالکتین 10 عضو دارد.

ظاهرا گالکتین‌ها از طریق مسیرهای غیر معمول ترشحی از سلول‌ها ترشح می‌شوند. تصور می‌شود گالکتین -3، یکی از اعضای این دسته، در میتوز و تکثیر نقش دارد.

در سطح سلول، گالکتین-3 از طریق اتصال به گلیکوکنژوگه‌های مکمل خود مانند لامینین و فیبرونکتین، اتصال سلول به سلول و اثرات متقابل سلول و ماتریکس برهم را واسطه‌گری می‌کند و از این رو تصور می‌شود که نقش مهمی در پاتوژنز متاستاز سرطان دارد.


برخی وقایع مربوط به متاستاز میتوانند تأثیرات متقابل سلولها برهم، که توسط اجزای سطح سلولی مانند گالکتین‌ها ایجاد می‌شوند، را درگیر کنند.

زنجیره‌های جانبی کربوهیدراتی حاوی گالاکتوز سیتروس‌پکتین اصلاح شده از طریق رقابت با لیگاندهای طبیعی گالکتین‌ها میتوانند مانع از این تأثیرات سلولها برهم شده و بدین ترتیب متاستاز را مهار کنند.

تصور می‌شود که گالکتین‌ها در سرطان پروستات انسان بویژه متاستاز سرطان پروستات انسان نقش دارند.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی سیتروس‌پکتین
اطلاعات کمی از فارماکوکینتیک سیتروس‌پکتین اصلاح شده در انسان‌ها در دست می‌باشد. براساس مطالعات انجام شده روی موش‌ها، سیتروس‌پکتین اصلاح شده احتمالاً بعد از خوردن تا حدودی جذب می‌شود.

ولی برای تعیین میزان جذب، توزیع، متابولیسم و دفع این ماده باید مطالعات بیشتری انجام شود.

اندیکاسیون‌ و کاربرد مکمل های غذایی سیتروس‌پکتین

در یک بررسی روی موش‌ها، دیده شده است که سیتروس‌پکتین اصلاح شده میتواند متاستاز سرطان پروستات را مهار کند.

همچنین در مطالعات روی محیط کشت و موش‌ها دیده شده است که این ماده اثراتی نیز روی سلولهای ملانوما دارد.

قبل از استفاده از سیتروس‌پکتین اصلاح شده در مورد سرطان لازم است بررسی‌های بیشتری در این مورد انجام شود.

موارد منع مصرف مکمل های غذایی سیتروس‌پکتین
سیتروس‌پکتین اصلاح شده در افرادیکه به هریک از اجزای تشکیل دهنده‌ی فرآورده‌های حاوی سیتروس‌پکتین اصلاح شده حساسیت دارند منع مصرف دارد.

موارد احتیاط مکمل های غذایی سیتروس‌پکتین
استفاده از سیتروس‌پکتین اصلاح شده در کنترل سرطان پروستات یا هر نوعی از سرطان، تجربی می‌باشد.

افرادیکه قصد دارند از سیتروس‌پکتین اصلاح شده برای کنترل سرطان پروستات یا هر نوعی از سرطان استفاده کنند باید تحت نظارت پزشکی باشند.


زنان باردار و مادران شیرده باید از مصرف سیتروس‌پکتین اصلاح شده اجتناب کنند.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی سیتروس‌پکتین
سیتروس‌پکتین اصلاح شده بعنوان مکمل غذایی به هر دو فرم پودر و کپسول موجود می‌باشد. مقدار دوز آن متغیر است. در رابطه با استفاده از آن به توضیحات مربوط به احتیاط مراجعه کنید.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود. 

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد