بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مراحل درمانی پوکی استخوان/ یائسگی زنان

یکی از مهمترین معضلات دوره سالمندی، بحث پوکی استخوان است. این موضوع علی الخصوص در رابطه با زنان بعد از سن یائسگی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

برای مشاهده یک مقاله جامع در این خصوص اینجا کلیک کنید

این مقاله یک مقاله علمی و تخصصی را جع به مراحل درمانی پوکی استخوان با تمرکز بر دوره بعد از یائسگی زنان و استئوپروز است و بهیچ وجه جایگزین توصیه پزشک نمی شود

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد