بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

جزئیات بیشتر در مورد مکمل های غذایی لاکتوفرین

لاکتوفرین یک گلیکوپروتئین است که به خانواده‌ی ناقلان آهن یا ترانسفرین تعلق دارد. این ماده برای اولین بار از شیر گاو جدا شد که در آن بعنوان جزء پروتئینی کوچکتر پروتئین وی می‌باشد (به توضیحات پروتئین وی مراجعه کنید). لاکتوفرین 703 آمینواسید داشته و وزن مولکولی آن 80 کیلودالتون است.

علاوه بر شیر، این ماده در ترشحات اگزوکرین پستانداران نیز وجود دارد و در طی التهاب از گرانولهای نوتروفیل‌ها آزاد می‌شود.


لاکتوفرین بعنوان یک پروتئین چندکاره دارای چندین نقش بیولوژیکی می‌باشد.

به دلیل داشتن خاصیت اتصال به آهن، تصور می‌شود لاکتوفرین در برداشت آهن از مخاط روده در نوزادان شیرخوار نقش دارد.

از این رو، این ماده به عنوان منبع آهن برای نوزادان شیرخوار می‌باشد. همچنین به نظر می‌رسد این ماده فعالیت ضد باکتریایی، ضد ویروسی، ضد قارچی، ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و تنظیم کنندگی سیستم ایمنی دارد.


سه ایزوفرم از لاکتوفرین شناخته شده است: لاکتوفرین-آلفا، لاکتوفرین-بتا، لاکتوفرین-گاما. لاکتوفرین- بتا و لاکتوفرین-گاما فعالیت ریبونوکلئازی (RNase) دارند، در حالیکه لاکتوفرین-آلفا این اثر را ندارد.

گیرنده‌های لاکتوفرین در مونوسیت‌ها، لنفوسیت‌ها، نوتروفیل‌ها، بافت روده‌ای و روی برخی باکتری‌های خاص شناسایی شده‌اند. لاکتوفرین بصورت LF و Lf مخفف می‌شود. لاکتوفرین گاوی بصورت blF مخفف می‌شود.


لاکتوفرین گاوی، که از پروتئین‌های وی مشتق می‌شود، بعنوان مکمل غذایی به فروش میرسد.


مکمل‌های لاکتوفرین به طور معمول حاوی مقادیر کمی آهن می‌باشد.


عملکرد مکمل های غذایی لاکتوفرین
مکمل‌های لاکتوفرین می‌توانند فعالیت ضد میکروبی، تنظیم کنندگی سیستم ایمنی، آنتی اکسیدانی و ضد التهابی داشته باشند.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی لاکتوفرین

عملکرد احتمالی ضد باکتریایی مکمل لاکتوفرین می‌تواند تا حدودی به دلیل اتصال محکم این ماده به آهن باشد. آهن برای رشد باکتری‌های پاتوژنیک ضروری است.

لاکتوفرین همچنین می‌تواند اتصال باکتری به دیواره‌ی روده را مهار کند. یک محصول تفکیک شده از لاکتوفرین، پپتید لاکتوفریسین می‌باشد.

لاکتوفریسین، که بعنوان یک پپتید بیواکتیو طبقه‌بندی می‌شود، می‌تواند فعالیت‌های ضد باکتریایی و ضد ویروسی داشته باشد. فعالیت احتمالی ضد ویروسی مکمل لاکتوفرین می‌تواند به دلیل مهار اتصال و ورود ویروس‌ها به داخل سلول توسط این ماده باشد.


برای توجیه خاصیت تنظیم کنندگی سیستم ایمنی توسط لاکتوفرین چندین مکانیسم در نظر گرفته شده است. لاکتوفرین می‌تواند رشد و تمایز لنفوسیت‌های T را تسریع کند.

به نظر می‌رسد لاکتوفرین به طور اختصاصی به پروتئین‌های کمپلکس سازگاری بافتی ماژور (MHC) و مارکرهای CD4 و CD8 روی لنفوسیت‌های T4 (کمک کننده) و T8 (ساپرس کننده) متصل می‌شود؛ این ماده همچنین از طریق MHC تیپ II وقایع مشابهی را در بر دارد.


به نظر می‌رسد لاکتوفرین در تنظیم سایتوکاین‌ها و لنفوکین‌ها مانند فاکتور نکروز کننده‌ی تومور (TNF)-آلفا و اینترلوکین (IL)-6 نیز نقش دارد. فعالیت احتمالی آنتی اکسیدانی لاکتوفرین می‌تواند به تنظیم سیستم ایمنی توسط ماده کمک کند.


فعالیت احتمالی آنتی اکسیدانی لاکتوفرین نیز می‌تواند به دلیل اتصال محکم این ماده به آهن باشد. آهن آزاد کمک کننده‌ی اصلی برای تولید گونه‌های فعال اکسیژن از طریق واکنش Fenton می‌باشد.


اثرات احتمالی ضد التهابی لاکتوفرین می‌تواند به دلیل فعالیت‌های آنتی اکسیدانی و تنظیم کنندگی سیستم ایمنی این ماده باشد.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی لاکتوفرین
در مورد فارماکوکینتیک لاکتوفرین مطالب کمی شناخته شده است. به نظر می‌رسد لاکتوفرین بسیار بیشتر از اغلب پروتئین‌های غذایی در برابر عوامل پروتئولیتیک مقاوم است. لاکتوفرین در روده به پپتید بیواکتیو لاکتوفریسین تبدیل می‌شود.

قسمت اعظم فعالیت لاکتوفرین خوراکی به روده منحصر می‌شود. شواهد مقدماتی نشان می‌دهند که لاکتوفرین و لاکتوفریسین تا حدودی از مجرای روده‌ی باریک به داخل انتروسیت‌ها جذب می‌شوند و این مولکول‌ها می‌توانند به همین ترتیب وارد سلول‌های دیگر نیز بشوند.

هر چند که این مسئله همچنان نامشخص است.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی لاکتوفرین
شواهد مقدماتی ازمطالعات آزمایشگاهی و حیوانی نشان می‌دهند که مکمل لاکتوفرین می‌تواند عملکرد سیستم ایمنی را افزایش دهد. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این ماده در درمان و یا پیشگیری از سرطان مؤثر است. همچنین هیچ مدرک معتبری دال بر مؤثر بودن این ماده در آلرژی یا رفع خستگی وجود ندارد.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد