بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های غذایی L-اورنیتین

L-اورنیتین یک آمینواسید غیر پروتئینی است که در بدن، برای بیوسنتز L-آرژینین، L-پرولین و پلی آمین‌ها به کار می‌رود.

L-اورنیتین یک آمینواسید بازی است و در PH فیزیولوژیک بار مثبت دارد. همچنین با نام‌های آلفا،دلتا–دی آمینووالریک اسید و 2،5–دی آمینو پنتانوئیک اسید شناخته می‌شود. فرمول مولکولی L-اورنیتین C5H12N2O2 و وزن مولکولی آن 16/132 دالتون است.


 L-اورنیتین بعنوان یک مکمل غذایی خصوصاً جهت فعالیت احتمالی آنابولیکی که دارد استفاده می‌شود. مدارک کمی جهت اثبات این خاصیت L-اورنیتین وجود دارد.

ولی، یکی از مشتقات L-اورنیتین بنام اورنیتین آلفا– کتوگلوتارات یا OKG (به توضیحات اورنیتین آلفا-کتوگلوتارات مراجعه کنید) می‌تواند تحت شرایط خاصی اثرات تنظیم کنندگی سیستم ایمنی، آنتی کاتابولیک و/ یا آنابولیک داشته باشد.

عملکرد مکمل های غذایی L-اورنیتین

L-اورنیتین احتمالاً فعالیت تنظیم کنندگی سیستم ایمنی، آنابولیک و بهبودی زخم دارد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی L-اورنیتین

L-اورنیتین می‌تواند در دوزهای بسیار بالا – حدود 30 گرم – از طریق متابولیسم آن به L-آرژینین (به توضیحات L-آرژینین مراجعه کنید.) ترشح هیپوفیزی هورمون رشد را تحریک کند.


سوختگی و سایر تروماها وضعیت L-آرژینین را در بافت‌های مختلف بدن تحت تأثیر قرار می‌دهند. تحت این شرایط، تولید مداوم L-آرژینین برای عملکرد طبیعی سیستم ایمنی و تولید طبیعی پروتئین کافی نمی‌باشد.

در این حالت، L-اورنیتین از طریق متابولیسم آن به L-آرژینین می‌تواند فعالیت تنظیم کنندگی سیستم ایمنی و بهبودی زخم داشته باشد.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی L-اورنیتین
به دنبال خوردن، L-اورنیتین از طریق انتقال فعال وابسته به سدیم از روده‌ی باریک جذب می‌شود. سیستم انتقال L-اورنیتین با L-آرژینین، L-لیزین و L-سیستئین مشترک می‌باشد.

L-اورنیتین از طریق گردش خون پورت به کبد منتقل شده و در آنجا در میان سایر متابولیت‌ها، تحت متابولیسم وسیع به L-آرژینین، پلی آمین‌ها و پرولین قرار می‌گیرد. L-اورنیتینی که در کبد متابولیزه نشده است توسط گردش خون سیستمیک در سلول‌های مختلف بدن توزیع می‌شود.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی L-اورنیتین
اورنیتین تأثیرات آنابولیک داشته و توانایی انجام فعالیت‌های ورزشی و قهرمانی را افزایش می‌دهد همچنین در ترمیم زخم‌ها موثر بوده و ایمنی بدن را بهبود می‌بخشد.

مدارک کمی برای تأیید این نقش‌های اورنیتین وجود دارد. اگرچه یک سری مطالعات اولیه وجود دارند که نشان می‌دهند اورینتین آلفا– کتوگلوتارات ممکن است برخی از این عملکردها را داشته باشد.

از آنجاییکه اورنیتین به آرژینین متابولیزه می‌شود و نشان داده شده است که آرژینین نیز برخی از این تأثیرات را دارد، احتمال دارد که اورنیتین نیز، طی مطالعات بیشتر، برخی اثرات مشابه را از خود بروز دهد. به توضیحات آرژینین و اورنیتین آلفا–کتوگلوتارات مراجعه کنید.


موارد منع مصرف مکمل های غذایی L-اورنیتین
L-اورنیتین در افرادیکه کمبود اورنیتین– دلتا–آمینو ترانسفراز دارند منع مصرف دارد. این یک ناهنجاری ژنتیکی است که باعث آتروفی کوروئید و شبکیه شده و منجر به کوری ناشی از دژنراسیون کوریورتین می‌شود. این ناهنجاری نادراست.


L-اورنیتین همچنین در افرادی که به هر یک از اجزای تشکیل دهنده‌ی مکمل‌های حاوی اورنیتین حساسیت دارند منع مصرف دارد.

موارد احتیاط مکمل های غذایی L-اورنیتین
زنان باردار و مادران شیرده باید از مصرف مکمل L-اورنیتین اجتناب کنند.

عوارض جانبی مکمل های غذایی L-اورنیتین
دوزهای بالاتر از 10 گرم در روز میتوانند علایم گوارشی مانند تهوع، کرامپ‌های شکمی و اسهال ایجاد کنند.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی L-اورنیتین
افرادیکه L-اورنیتین مصرف می‌کنند باید دوزهای 500 میلی گرمی تا 2 گرمی را قبل از خواب و با معده‌ی خالی استفاده کنند. برخی L-اورنیتین را با دوزهای مشابه L-آرژینین ترکیب می‌کنند.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد