بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های غذایی L- آسپارتات را دقیق تر بشناسید

L- آسپارتات یک آمینواسید پروتئینی دی کربوکسیلیک است که بطور طبیعی در تمام انواع موجودات زنده وجود دارد. اگرچه اکثر L-آسپارتات در ساختار پروتئین‌ها می‌باشد ولی مقادیر کمی از نوع آزاد آن در مایعات بدن و گیاهان یافت می‌شود. رژیم غذایی روزانه تقریباً حاوی 2 گرم L-آسپارتات می‌باشد.

L-آسپارتات همچنین در شیرین کننده جایگزین دی پپتیدی یعنی آسپارتام وجود دارد؛ مقدار L-آسپارتاتی که از این شیرین کننده‌ها دریافت می‌شود تنها مقدار کوچکی از تمام L-آسپارتات مصرفی است.


L- آسپارتات یک آمینواسید غیر ضروری است، به این معنی که تحت شرایط فیزیولوژیک طبیعی مقادیر کافی از این آمینواسید برای رفع نیاز بدن از طریق ترانس آمیناسیون چرخه‌ی کربس (Krebs Cycle) با واسطه‌ی اگزالواستات ساخته می‌شود.

این آمینواسید بعنوان یک پیش ساز در تولید پروتئین‌ها، الیگوپپتیدها، پورین‌ها، پیریمیدین‌ها، اسید‌های نوکلئیک و L-آرژینین به کار می‌رود.


L- آسپارتات یک آمینواسید گلیکوژنیک است و از طریق متابولیسم این آمینواسید در چرخه‌ی کربس تولید انرژی افزایش می‌یابد.این اثرات توضیح داده شده منجر به پیدایش این تفکر شد که مکمل‌های آسپارتات منجر به اثرات خستگی ناپذیری در عضلات اسکلتی می‌شوند، ولی این مسئله هرگز اثبات نشد.


L- آسپارتات همچنین با نام L-آمینو سوکسینات شناخته شده و مخفف آیوپاک آن Asp می‌باشد. مخفف تک حرفی آن، زمانی که در نوشتن ساختار پروتئین بکار می‌رود، D است.

این آمینواسید ترکیبی جامد است و فرم اسیدی آن اندکی در آب محلول است، ولی فرم‌های نمکی آن حلالیت بیشتری در آب دارند.

نمک‌های موجود آن عبارتند از: منیزیوم، کلسیم، پتاسیم، روی و ترکیبات متعلق به آن. L-آسپارتات همچنین با نام آسپارتیک اسید نیز خوانده می‌شود. فرم بیولوژیکی این ماده بصورت آنیون آسپارتیک اسید / L-آسپارتات می‌باشد.

عملکرد مکمل های غذایی L- آسپارتات
نمک‌های L-آسپارتات به عنوان حامل برای کاتیون‌هایی مانند منیزیوم، پتاسیم، کلسیم و روی می‌باشد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی L- آسپارتات
به دنبال خوردن این ماده، L-آسپارتات بوسیله‌ی انتقال فعال، از روده‌ی باریک جذب می‌شود.

پس از جذب، L-آسپارتات، وارد گردش خون پورتال شده و به کبد می‌رود و در آنجا قسمت اعظم این ماده به پروتئین، پورین‌ها، پیرمیدین‌ها و L-آرژینین تبدیل شده و یا اینکه در کبد کاتابولیزه می‌شود.

L-آسپارتات در کبد متابولیزه نمی‌شود؛ بلکه وارد گردش خون سیستمیک شده و به بافت‌های مختلف بدن می‌رود. کاتیون‌های همراه L-آسپارتات بطور مستقل با مواد مختلف در بدن وارد واکنش شده و در فرایند‌های فیزیولوژیکی مختلف شرکت می‌کنند.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی L- آسپارتات

هیچگونه اثباتی بر این ادعا وجود ندارد که آسپارتات‌ها باعث افزایش توانایی انجام فعالیت بدنی از قبیل فعالیت‌های شغلی می‌شوند.


موارد منع مصرف مکمل های غذایی L- آسپارتات
مکمل‌های L-آسپارتات در افرادی که به هر یک از اجزای تشکیل دهنده‌ی این ترکیبات حساسیت دارند منع مصرف دارد.

موارد احتیاط مکمل های غذایی L- آسپارتات

از آنجائیکه مطالعاتی درباره ایمن بودن استفاده‌ی طولانی مدت از این ماده وجود ندارد، باید از مصرف نمک‌های L-آسپارتات در کودکان، زنان باردار و مادران شیرده اجتناب شود.

عوارض جانبی مکمل های غذایی L- آسپارتات
عوارض گوارشی خفیف مانند اسهال گزارش شده است.

تداخلات مکمل های غذایی L- آسپارتات
هیچگونه تداخلی با داروها، مکمل‌های غذایی، غذا یا مواد گیاهی شناخته نشده است.

اور دوز مکمل های غذایی L- آسپارتات
مصرف بیش از حداین ماده گزارش نشده است.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی L- آسپارتات
L- آسپارتات به صورت نمک‌های پتاسیم، منیزیوم، کلسیم و روی موجود است، همچنین نمک‌های ترکیبی منیزیوم پتاسیم آسپارتات و کلسیم منیزیوم آسپارتات نیز وجود دارد. به توضیحات کلسیم، منیزیوم، پتاسیم و روی جهت آگاهی از دوز این مواد معدنی مراجعه کنید.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد