بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات تکلمیلی راجع به مکمل های غذایی اینوزیتول هگزا فسفات

اینوزیتول هگزا فسفات، که به عنوان فیتات هم شناخته می‌شود، جزئی از اکثر دانه‌ها، غلات وحبوبات می‌باشد که به صورت کنژوگه با فیبر گیاهی وجود داشته و منبع میو – اینوزیتول در رژیم غذایی می‌باشد. اینوزیتول هگزا فسفات مسئول ذخیره بیش از 80 درصد فسفات کل در حبوبات و غلات است.

فیتات قدرت شلاته کنندگی قوی برای یون‌های فلزی دو ظرفیتی مانند منیزیم، کلسیم و روی دارد. برخی مطالعات مطرح کردند که فیتات ممکن است سرعت رشد تومور را کاهش دهد.


اینوزیتول هگزا فسفات، علاوه بر فیتات، به عنوان میو- اینوزیتول هگزا فسفات و میواینوزول 1و 2 و 3، 4، 5 و 6 – هگزا کیس فسفات نیز شناخته می‌شود. اینوزیتول هگزا فسفات به صورت InsP6 و گاهی به صورت IP-6 به اختصار در می‌آید.

عملکرد مکمل های غذایی اینوزیتول هگزا فسفات
اینوزیتول هگزا فسفات یک ترکیب قوی ضد تکثیر بوده و ممکن است فعالیت آنتی اکسیدانی نیز داشته ‏باشد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی اینوزیتول هگزا فسفات
فعالیت ضد تکثیری احتمالی اینوزیتول هگزا فسفات ناشی از شلاته کردن کاتیون‌ها دو ظرفیتی است که ممکن است برای رشد تومور ضروری باشند.

فرضیه دیگر این است که اینوزیتول هگزا فسفات همراه اینوزیتول، به اینوزیتول تری فسفات، که در سیگنال دهی و تنظیم رشد سلولی نقش دارد، متابولیزه می‌شوند.

شلاته کردن کاتیون‌های فروس توسط اینوزیتول منو فسفات می‏تواند واکنش فنتون، واکنشی که منجر به تولید گونه‌های فعال اکسیژن می‌شود را مهار کند. افزایش فعالیت سلولهای کشنده طبیعی به عنوان مکانیزم پیشنهادی دیگر می‌باشد.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی اینوزیتول هگزا فسفات
میزان جذب اینوزیتول هگزا فسفات پس از خوردن در انسان‌ها مشخص نیست.
قسمتی از اینوزیتول هگزا فسفات ممکن است به میواینوزیتول هیدرولیز شود. (میو اینوزیتول را ببینید)

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی اینوزیتول هگزا فسفات

شواهد ابتدایی از اینکه این ماده می‌تواند در درمان برخی سرطانها مفید باشد وجود دارد.

موارد منع مصرف مکمل های غذایی اینوزیتول هگزا فسفات
هرگونه حساسیت شناخته شده به محصولات حاوی اینوزیتول هگزا فسفات

موارد احتیاط مکمل های غذایی اینوزیتول هگزا فسفات
به خاطر فقدان مطالعات بلند مدت در مورد ایمنی آن، زنان باردار و مادران شیرده باید از مصرف مکمل اینوزیتول هگزا فسفات اجتناب کنند.

عوارض جانبی مکمل های غذایی اینوزیتول هگزا فسفات
هیچ عارضه نامطلوب قابل توجهی در یک مطالعه که در آن روزانه از دوز 8/8 گرم اینوزیتول هگزا فسفات برای چندین ماه استفاده شده بود، دیده نشد.

تداخلات مکمل های غذایی اینوزیتول هگزا فسفات
اینوزیتول هگزا فسفات ممکن است کاتیون‌های دو ظرفیتی مانند کلسیم، منیزیم، منگنز، روی، مس و آهن موجود در غذا یا مکمل‌ها را در صورت مصرف هم زمان شلاته کند. این ماده ممکن است با پروتئین‌های غذا هم تداخل ایجاد کند.

اوردوز مکمل های غذایی اینوزیتول هگزا فسفات
هیچ گزارشی از اوردوز وجود ندارد.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی اینوزیتول هگزا فسفات
هیچ دوز خاصی توصیه نشده است.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد