بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های غذایی اینوزین را بهتر بشناسیم

اینوزین یک ریبونوکلئوزید پورینی می‌باشد که به طور گسترده در گیاهان، حیوانات و سایر اشکال زنده یافت می‌شود. این ماده متشکل از پایه پورینی هیپوگزانتین و قند D- ریبوز می‌باشد.


اینوزین، در شکل نوکلئوئید خود، اینوزین '5 - مونو فسفات (اینوزینات)، پیش ساز آدنوزین مونو فسفات (AMP) و گوانوزین مونو فسفات (GMP) در مسیر جدید (denovo) بیوسنتز نوکلئوتیدهای پورین می‌باشد.

همچنین واسطه‌ای در مسیری به نام مسیر بازیافتی (Salvage) سنتز نوکلئوتید پورین و یک واسطه در تخریب پورین‌ها و نوکلئوزیدهای پورین به محصول انتهایی پورین، اسید اوریک است. اینوزین همچنین به عنوان یک نوکلئوزید فرعی در RNA ترانسفراز یافت می‌شود.


دی سدیم اینوزینات که معمولاً در غذاها برای افزایش طعم استفاده می‌شود، بخش قابل توجهی از دریافت غذایی اینوزین را تشکیل می‌دهد.

اینوزین خود به صورت ترکیب دارویی استفاده می‌شود. ترکیب فعال داروی Trophicardyl که مدت‌ها پیش در فرانسه برای درمان اختلالات قلبی عروقی شامل ایسکمی، کاردیو میوپاتی و آریتمی استفاده می‏شد، اینوزین بود. در روسیه Riboxin نیز با ترکیب فعال اینوزین برای شرایط مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اینوزین پرانوبکس Inosine pranobex (ایزوپرینوزین)، شکل حامل اینوزین، یک داروی اختصاصی برای درمان subacute aclerosing panencephalitisمی باشد. این احتمال وجود دارد که این دارو فعالیت تنظیم کننده ایمنی هم داشته باشد.


اینوزین همچنین به عنوان هیپوگزانتین ریبوزید، 9 – بتا – D – ریبوفورانوزیل هیپوگزانتین و هیپوگزانتین نیز شناخته می‌شود. علامت اختصاری آن I می‌باشد.

عملکرد مکمل های غذایی اینوزین
اینوزین ممکن است فعالیت محافظ عصبی، محافظت از قلب، ضد التهابی و تنظیم کننده ایمنی داشته باشد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی اینوزین

اینوزین دارای اثرات قوی تحریک کنندگی آکسون پس از قطع یک طرفه مسیر قشری نخاعی در رت می‌باشد.

مکانیزم این عمل مشخص نیست. احتمالات شامل نقش اینوزین به عنوان آگونیست پروتئین کیناز فعال شده با فاکتور رشد عصبی (N-Kinas)، تبدیل شدن آن به نوکلئوتیدهای سیکلیک که انتهای عصبی را قادر می‏کند به اثرات مهاری میلین غلبه کنند، تحریک تمایز نورونهای سمپاتیک در رت، افزایش نوریتوژنز ناشی از فاکتور رشد عصبی و تحریک بقای آستروسیت‌ها می‌باشد.


مکانیزم اثر محافظت قلبی احتمال اینوزین به طور مشابه ناواضح است. مشاهده شده که اینوزین اثر اینوتروپیک مثبت و همچنین فعالیت خفیف اتساع دهنده عروق کرونر دارد.

اینوزین اندوژن ممکن است در تامین ذخائر فسفات پرانرژی سلولهای عضله قلبی شرکت کند و به طور کلی انرژی‌های زیستی را تحت تأثیر مطلوب قرار دهد.

همچنین گزارش شده که اینوزین برداشت کربوهیدرات‌ها را توسط عضله قلبی نسبت به اسید‌های چرب آزاد و همچنین گلیکولیز را در میوکارد افزایش می‏دهد.


مطالعات در کشت سلولی نشان داد که اینوزین در ماکروفاژهای تحریک کننده ایمنی و سلول‌های طحال، تولید سیتوکین‌های پیش التهابی، فاکتور نکروز توموری TNF – آلفا، اینترلوکین -1(IL)، اینتر لوکین -12(IL)، پروتئین التهابی ماکروفاژ – 1 آلفا و اینترو فرون (INF) – گاما را مهار می‏کند.

همچنین در یک مدل اندوتوکسمیک موش، تولید سیتوکین‌های پیش التهابی و میزان مرگ و میر را کم می‏کند. این اعمال ممکن است مسئول فعالیت تنظیم کننده ایمنی، ضد التهابی و ضد ایسکمیک اینوزین باشد.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی اینوزین
اینوزین خورده شده از روده کوچک جذب شده و از آنجا از طریق گردش خون باب به کبد منتقل می‌شود. در کبد، اینوزین ممکن است توسط یک سری واکنشهای نهایی تولید اسید اوریک کاتابولیزه شود و همچنین ممکن است به نوکلئوتیدهای آدنین و گوانین متابولیزه شود.

اینوزین متابولیزه نشده در کبد، از طریق گردش خون سیستمیک به بافت‌های مختلف بدن منتقل و در آنجا با الگویی مطابق کبد متابولیزه می‌شود. اسید اوریک، محصول نهایی پورین کاتابولیسم اینوزین، در ادرار دفع می‌شود.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد