بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات تکمیلی مکمل شناسی در مورد مکمل های غذایی ایندول – 3 – کربینول

ایندول – 3 – کربینول یا I3C یک محصول تجزیه گلوکوزینولات گلوکوبراسیزین است که به عنوان ایندول – 3- گلوکوزینولات نیز شناخته می‌شود.

گلوکوزینولات‌ها بتا – تیوگلوکوزید N- هیدروکسی سولفات‌هایی هستند که به طور اولیه در سبزیجات چلیپایی شامل کلم، برولکی،کلم بروکسل گل کلم، کلم برگ و کلم چینی یافت می‌شوند.


ایندول – 3 – کربینول ممکن است فعالیت پیشگیری کننده شیمیایی مقابل سرطان داشته باشد. گلوکوزینولات‌ها خود دارای کمترین فعالیت ضد سرطانی هستند.

ایندول – 3 – کربینول از ایندول -3-گلوکوزینولات توسط آنزیم میروزیناز (گلوکوهیدرولاز)، آنزیمی که در سبزیجات چارپر موجود بوده و یا از طریق خیساندن سبزیجات فعال می‌شود، بوجود می‌آید.


فعالیت احتمالی ضد سرطان ترکیباتی مانند I3C توسط رومان استات من (Roman statesman، Cato the Elder (234-149BC) شناخته شد، کسی که در مقاله پزشکی خود نوشت: "در صورتی که زخم سرطانی روی پستان ظاهر شد برای مداوای آن از برگ کلم له شده استفاده کنید.

خرد کردن برگ کلم، ایندول -3-گلوکوزینولات را به I3C تبدیل کرده و همچنین منجر به واکنش‌های دیگر می‌شود.

عملکرد مکمل های غذایی ایندول – 3 – کربینول
ایندول – 3 – کربینول ممکن است متابولیسم استروژن را تنظیم کند. همچنین ممکن است فعالیت ضد سرطان زایی، آنتی اکسیدانی وآنتی آنتروژنی داشته‏ باشد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی ایندول – 3 – کربینول

متابولیت‌های استروژن 16 آلفا- هیدروکسی استرون و 4- هیدروکسی استرون سرطان زا می‌باشد و این تفکر وجود دارد که مسئول اثرات احتمالی سرطان‌زایی استروژن می‌باشد.

ضمناً، از یافته‌ها اینگونه برمی‏آید که متابولیت استروژن 2- هیدروکسی استرون در برابر چندین نوع سرطان شامل سرطان پستان محافظت کننده می‌باشد.

ایندول – 3 – کربینول نسبت 2- هیدروکسی استرون را به 16 آلفا – هیدروکسی استرون افزایش می‏دهد و همچنین 4- هیدروکسیلاسیون استرادیول را مهار می‏کند.

ایندول– 3 – کربینول 2- هیدروکسیلاسیون استروژن‌ها را از طریق القای سیتوکرم (CYP1A1) P4501A1 افزایش می‏دهد. ایندول – 3 – کربینول توسط اسید معده به دی ایندولیل متان (DIM) و ایندول(b,2,3) کربازول (ICZ) تبدیل می‌شود. DIM و ICZ، فعالیت مشابهی روی متابولیسم استروژن دارند.


با توجه به اثرات احتمالی ضد سرطانی، نشان داده شده که ایندول – 3 – کربینول فعالیت‌های هر دوی آنزیم‌ها فاز I، مانند سیتوکروم P4501A1، -1A2، -2B1، 2B2، -3A1 و -3A2 و آنزیم‌های فاز II مانند گلوتاتیون S- ترانسفراز (GST)، کینون ردوکتاز و اوریدین گلوکورونید ترانسفراز را تنظیم می‏کند.

ایندول – 3 – کربینول متابولیسم سرطان زاهایی چون بنزوآپیرن، آفلاتوکسین B1 و 4- (متیل نیتروز و آمینو) – 1- (3-پیریدیل) -1-بوتانون (NNK) راتنظیم می‏کند، همچنین نشان داده شده که ایندول – 3 – کربینول آپوپتوز در برخی رده‌های سلولی سرطانی را بالا می‌برد.

همان طور که در بالا بحث شد، ایندول – 3 – کربینول سنتز 2- هیدروکسی استرون را القا می‏کند.


از یافته‌ها اینگونه برمی‏آید که 2- هیدروکسی استرون اکسیداسیون لیپوپروتئین با چگالی کم را مهار می‏کند که نشان می‏دهد ایندول – 3 – کربینول فعالیت آنتی اکسیدانی غیر مستقیم دارد.

همچنین به نظر می‏رسد که 2- هیدروکسی استرون تکثیر عضله صاف را مهار می‏کند. مهار تکثیر عضله صاف و مهار اکسیداسیون LDL می‏تواندمسئول عمل احتمالی آنتی آنتروژنی ایندول – 3 – کربینول باشد.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی ایندول – 3 – کربینول

فارماکوکینتیک ایندول – 3 – کربینول در انسان هنوز به خوبی شناخته نشده است.
این ماده توسط اسید معده به DIM و ICZ تبدیل می‌شود. DIM و ICZ از لوله گوارش جذب می‌شوند.

وسعت جذب I3C، DIM و ICZ و همچنین توزیع، متابولیسم و دفع آنها در حال حاضر تحت بررسی می‌باشد.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد