بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

چه کسانی باید در مصرف مکمل های غذایی روغن زیتون احتیاط کنند؟

روغن زیتون چربی عمده مصرفی در رژیم مدیترانه‌ای می‌باشد که مصرف آن با کاهش بروز بیماری قلبی-کرونری (CHD)، برخی انواع سرطان شامل سرطان پروستات، پستان کولورکتال و سایر بیماری‌های دژنراتیو مزمن همراه است.

ترکیبات تشکیل دهنده روغن زیتون مانند اجزای پلی فنولی، آگلیکون اولئوروپئین و هیدروکسی تیروزول مسئول فواید آن هستند.

نتایج چندین مطالعه نشان می‌دهد که هیدروکسی تیروزول دارای فعالیت آنتی اکسیدانی ضد التهابی، آنتی ترومبیک و ضد سرطانی می‌باشد.

هیدروکسی تیروزول یافت شده در روغن زیتون، مسئول پایداری بالای آن است.

این ماده در پالپ روغن زیتون، پس ماندهای زیتون آسیاب شده، شراب قرمز و همچنین به عنوان متابولیت انتقال دهنده عصبی دوپامین در مغز انسان که در آنجا به عنوان 3 و 4- دی هیدروکسی فنیل اتانول شناخته می‌شود نیز، یافت می‌شود.

هیدروکسی تیروزول اکثراً از هیدرولیز سکوئیریدوئید اولئوروپئین آگلیکون، که خود از گلیکوزید اولئوروپئین مشتق شده، تشکیل می‌شود [اولئوروپئین را ببینید].

تولید روغن زیتون شامل آسیاب کردن زیتون‌ها به همراه هسته، جهت تولید یک خمیر غلیظ می‌باشد.

طی روند خمیر سازی، زیتون‌های له شده به طور ممتد با آب شسته شده و سپس به طور مکانیکی جهت خروج محتوی روغن پرس می‌شود. علاوه بر استخراج روغن، فشردن مخمیر، آب اضافی آن را هم بیرون می‏آورد.

پسماندهای حاصل از استخراج روغن زیتون، مایع سیاهی است که از آب گیاه، آب شستشو و تیمار و مقداری پالپ زیتون و روغن بازمانده تشکیل شده است.

مقادیر زیادی از این پسماند هر سال در ناحیه مدیترانه تولید می‌شود. اگرچه این پسماند زیتون، منبع اصلی هیدروکسی تیروزول زیتون است اما می‏تواند موجب مشکلات زیست محیطی شود.

اکثر مکمل‌های غذایی حاوی هیدروکسی تیروزول با روشهای متنوعی، تولید می‌شوند.حذف هسته و افزودن سیتریک اسید، جهت تبدیل اولئوروپئین به هیدروکسی تیروزول و برای جلوگیری از تخمیر آب گیاه، از جمله اصلاحات می‌باشد.

انواع فنول‌های موجود در روغن زیتون بکر متفاوت از انواع موجود درمیوه می‌باشد. زیتون حاوی گلیکوزیدهای قطبی اولئوروپئین و لیگستروزید می‌باشد.

اولئوروپئین استری از النوئیک اسید با 4’, 3 – دی هیدروکسی فنیل اتانول (هیدروکسی تیروزول) بوده و لیگستروزید استری از النوئیک اسید با 4- هیدروکسی فنیل اتانول (تیروزول) می‌باشد.

اولئوروپئین و لیگستروزید استری ترکیبات والد آگلیکون‌های لیگستروزید و اولئوروپئین کمتر قطبی می‌باشد که طی عمل آمدن با حذف بخش گلوکز از گلیکوزیدهای اولئو روپئین و لیگستروزید توسط گلوکوزیداز – بتا تشکیل می‌شوند.

این آگلیکون ومشتقات مختلف آنها بارزترین فنول‌های روغن زیتون می‌باشد.

هیدروکسی تیروزول از نظر شیمیایی به صورت 4- (2-هیدروکسی اتیل) -1 و 2 – بنزندیول توصیف می‌شود. همچنین 3 و 4 – د هیدروکسی فنیل اتانول، 2 (3و 4 – دی هیدروکسی فنیل) اتانول، بتا 3 و 4 – دی هیدروکسی فنیل اتیل الکل و 3 – هیدروکسی تیروزول نیز نامیده می‌شود.

فرمول تجربی آن C8H10O3، وزن مولکولی آن 16/154 و شماره عضویت CAS آن 1-60-10597 می‌باشد.

هیدروکسی تیروزول گاهی به صورت DOPET (3 و4 – دی هیدروکسی فنیل اتانول) به اختصار در می‌آید. حلالیت هیدروکسی تیروزول در آب در 25ÜC  5 گرم در 100 میلی لیتر می‌باشد.


اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی روغن زیتون

هیدروکسی تیروزول پلی فنول بارز روغن زیتون، فعالیت‌های قابل توجه آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و آنتی ترومبیک دارد که به نوبه خود ممکن است موجب اثرات محافظت عصبی، قلبی و محافظت از شبکیه آن باشد.

این ترکیب ممکن است در کاهش برخی عوارض دیابت و به عنوان یک عامل ضد سرطان نیز ایفای نقش کند.

موارد منع مصرف مکمل های غذایی روغن زیتون
مصرف مکمل‌های هیدروکسی تیروزول در افرادی که به هر جز محصولات حاوی هیدروکسی تیروزول حساسیت دارد غیر مجاز است. احتمال حساسیت به هیدروکسی تیروزول بسیار نادر است.

موارد احتیاط مکمل های غذایی روغن زیتون
افرادی که تمایل به استفاده از مکمل‌های هیدروکسی تیروزول برای اهداف سلامتی دارند باید با پزشک خود مشورت کنند.

به خاطر اثر آنتی ترومبیک احتمالی این ماده، افراد هموفیل و کسانی که وارفارین مصرف می‌کنند باید در مصرف آن احتیاط کنند. مکمل‌های حاوی هیدروکسی تیروزول باید چند روز قبل از جراحی قطع شده و مجددا و پس از جراحی استفاده شود.


به خاطر فقدان مطالعات بلند مدت روی ایمنی مکمل‌های غذایی حاوی هیدروکسی تیروزول، زنان باردار و مادران شیرده باید در مصرف آنها احتیاط کنند.

عوارض جانبی مکمل های غذایی روغن زیتون

مورد خاصی گزارش نشده است.

اوردوز مکمل های غذایی روغن زیتون
هیچ گزارشی از دوز بیش از حد وجود ندارد.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی روغن زیتون
مکمل‌های غذایی حاوی هیدروکسی تیروزول به شکل کپسول و مایع موجود هستند. دوز مصرفی نباید از آنچه روی برچسب آن پیشنهاد شده، فراتر رود.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد