بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

خودآگاهی راجع به مصرف مکمل های غذایی هگزاکوزانول

هگزاکوزانول یک الکل اولیه اشباع، بلند زنجیر، 36 کربنی می‌باشد که به همراه سایر الکل‌های بلند زنجیر، مانند دوکوزانول، اکتازانول و تری اکونتانول به خانواده ترکیبات آلی مرسوم به الکل‌های چرب تعلق دارد.

این ماده جزئی از موم‌های گیاهی بوده و در روغن جوانه گندم، روغن سبوس برنج و لانولین و منابع دیگر یافت می‌شود.

هگزاکوزانول همچنین از گیاه Hygrophilia erecta، یک گیاه دارویی که در هند و ویتنام می‌روید، جدا شده است.
هگزا کوزانول به صورت 1- هگزا کوزانول، n- هگزاکوزانول و سریل الکل نیز شناخته می‌شود.


عملکرد مکمل های غذایی هگزاکوزانول
هگزاکوزانول ممکن است فعالیت محافظ عصبی و فعالیت نورتروفیک داشته‏ و فعالیت فاگوسیتی ماکروفاژها را افزایش دهد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی هگزاکوزانول
نتایج مطالعات نشان می‌دهد که هگزاکوزانول تخریب نورونهای کولینرژیک را بعد از آسیب تخفیف می‏دهد. این ماده روی نرون‌های کشت شده فعالیت‌های نوروتروفیک دارد و فعالیت فاگوسیتی ماکروفاژهای موش را افزایش می‏دهد.

همچنین می‌تواند ساخت مجدد آکسون‌های حسی و حرکتی را در عصب سیاتیک موش در مطالعات invivo افزایش دهد. مکانیزم این عمل ناشناخته می‌باشد.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی هگزاکوزانول
فارماکوکینتیک هگزاکوزانول در انسان‌ها به میزان کمی شناخته شده است. جذب این الکل چرب مانند ترکیب خویشاوند اوکتازانول متغیر و ضعیف می‌باشد.

هیچ گزارش معتبری در مورد انتشار، متابولیسم و دفع آن وجود ندارد. در مقایسه با اکتاکوزانول احتمالا صفرا مهم‌ترین راه دفع آن می‌باشد.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی هگزاکوزانول
هگزاکوزانول اثرات محافظت عصبی قابل توجهی در مطالعات ابتدایی در آزمایشگاه در موجود زنده دارد. در مطالعات حیوانی در محیط آزمایشگاه و در موجود زنده نشان داده شده که هگزاکوزانول می‏تواند مقاومت به انسولین را به واسطه تاثیر روی جزایر لانگرهاس مهار کند.

همچنین می‌تواند فاگوسیتوز را در ماکروفاژهای کشت شده تحریک ‏کند.

موارد منع مصرف مکمل های غذایی هگزاکوزانول
هرگونه حساسیت شناخته شده به محصولات حاوی هگزاکوزانول.

موارد احتیاط مکمل های غذایی هگزاکوزانول
به خاطرعدم وجود مطالعات بلند مدت در مورد ایمنی این ماده کودکان، زنان باردار و مادران شیرده باید از مصرف مکمل هگزاکوزانول اجتناب کنند.

عوارض جانبی مکمل های غذایی هگزاکوزانول

شناخته نشده است.

اوردوز مکمل های غذایی هگزاکوزانول
هیچ گزارشی از دوز بیش از حد وجود ندارد

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی هگزاکوزانول
هگزاکوزانول به صورت مکمل تغذیه ای، عموماً در ترکیب با سایر الکل‌های چرب بلند زنجیر مانند اکتا کوزانول در دسترس می‌باشد. دوزهای مورد استفاده 500 تا 1250 میکروگرم روزانه می‌باشد.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد