بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های غذایی هسپرتین در سلامت

هسپرتین به دسته فلاوانون از فلاوونوئید‌ها تعلق دارد. هسپرتین، در شکل گلیکوزید هسپریدین فلاوونوئید غالب در لیمو و پرتقال یافت می‌شود.


هسپرتین یک ماده جامد و بسیار محلول در آب است. فرمول مولکولی آن C16H14O6 و وزن مولکول آن 28/302 دالتون می‌باشد.

به عنوان 3، 5، 7 – تری هیدروکسی – 4’ – متوکسی فلاوون و (S) – 2و 3- دی هیدرو – 5و 7 – دی هیدروکسی – 2- (3- هیدروکسی – 4- متوکسی فنیل) -4- H – 1 بنرو پیران – 4- اون نیز شناخته می‌شود. هسپرتین آگلیکون (آگلوکان) هسپردین می‌باشد.

عملکرد مکمل های غذایی هسپرتین
هسپرتین ممکن است فعالیت‌های آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد آلرژی، هیپولیپیدمیک، محافظ عروقی و ضد سرطان‌زایی داشته باشد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی هسپرتین

هسپرتین یک آنتی اکسیدان فنولی می‌باشد. فعالیت آنتی اکسیدانی آن نابودی گونه‌های اکسیژن فعال مانند آنیون سوپراکسید و مهار پراکسیداسیون لیپیدی است.


فعالیت احتمالی ضد التهابی هسپرتین ممکن است ناشی از نقش آن در متابولیسم آراشیدونیک اسید و رها سازی هیستامین باشد. شواهدی وجود دارند مبنی بر اینکه هسپرتین فسفولیپاز A2، لیپوکسیژناز و سیکلو اکسیژناز را مهار می‏کند.

هسپرتین ممکن است رها سازی هیستامین از ماست سل‌ها را مهار کند.


هسپرتین ممکن است سطوح کلسترول پلاسما را توسط مهار 3- هیدروکسی – 3- متیل گلوتاریل کو آنزیم A (HMG-COA) ردوکتاز و همچنین اسیل کوآنزیم A: کلسترول اسیل ترانسفراز (ACAT) کاهش دهد. مهار این آنزیم در رت‌های تغذیه شده با رژیم غنی از کلسترول دیده شده است.


مکانیسم عمل احتمالی محافظت از عروق هسپرتین، نامعلوم است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد، هسپرتین نفوذ پذیری عروق میکروسکوپی را کاهش داده و ممکن است توسط تحریک آنزیم‌های میتوکندریایی خاصی مانند سوکسینات دهیدروژناز از سلول‌های آندوتلین در مقابل هیپوکسی محافظت کند.


مکانیزم عمل احتمالی ضد سرطان‌زایی هسپرتین نیز نامعلوم بوده و ممکن است بخشی ناشی از فعالیت آنتی اکسیدانی هسپرتین باشد. سایر احتمالات شامل مهار بیوسنتز پلی امین‌ها و مهار لیپواکسیژنازو سیکلواکسیژناز می‌باشد.

فارماکوکینتیک  مکمل های غذایی هسپرتین
هسپرتین عموماً به عنوان هسپریدین تجویز می‌شود (هسپریدین را ببینید)

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی هسپرتین
هسپرتین ممکن است در کاهش کلسترول مفید بوده و اثرات مطلوبی روی لیپیدها داشته باشد. بررسی‌های محیط آزمایشگاه و حیوانی مطرح کرده‌اند که احتمالاً هسپرتین برخی اثرات ضد سرطانی داشته و ممکن است فعالیت ضد آروماتاز داشته باشد.

این ماده همچنین ممکن است فعالیتی علیه Helicobacter Pylori (هلیکو باکتر پیلوری) داشته باشد.

موارد منع مصرف، موارد احتیاط، عوارض جانبی  مکمل های غذایی هسپرتین
هسپریدین را ببینید.

دوز و نحوه مصرف  مکمل های غذایی هسپرتین
هسپرتین عموماً به صورت هسپریدین تجویز می‌شود. (هسپریدین را ببینید)


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد