بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آشنایی با مکمل های غذایی روغن شاهدانه

روغن دانه شاهدانه از دانه‌های گیاه Cannabis Sativa مشتق می‌شود. روغن دانه شاهدانه منبع نسبتاً سرشاری از آلفا – لینولنیک اسید (ALA) است و یکی از معدود دانه گیاهی است که دارای مقادیر نسبتا خوبی گاما لینولنیک اسید (GLA) نیز می‌باشد.

غلظت‌های ALA در روغن دانه شاهدانه از 15% تا 25% و غلظت GLA تقریباً از 1% تا 6% متغیر است. بارزترین اسید چرب موجود در روغن دانه شاهدانه لینولئیک اسید می‌باشد که تقریباً 50% تا 70% محتوی اسید چرب آن را شامل می‌شود.


دانه شاهدانه و روغن دانه شاهدانه به طور طبیعی حاوی مقادیر قابل توجهی از تترا هیدرو کانابینول یا هر ماده روان گردان حاصل از Cannabis Sative نمی‌باشد.

با این حال، مقادیر ناچیزی از این مواد در برخی نمونه‌های روغن گزارش شده که به احتمال زیاد ناشی از آلودگی دانه توسط رزین یا سایر بقایای گیاهی مجاور می‌باشد.


ALA، GLA، لینولئیک اسید و تمام اسیدهای چرب موجود در روغن دانه شاهدانه به شکل تری گلیسیریدها یا چربی‌های خنثی حضور دارد.

عملکرد مکمل های غذایی روغن شاهدانه

روغن دانه شاهدانه فعالیت‌ها آنتی ترومبیک و ضد التهابی دارد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی روغن شاهدانه
فعالیت‌های آنتی ترومبیک و ضد التهابی در روغن دانه شاهدانه اثبات نشده ‏است. روغن دانه شاهدانه نسبتاً سرشار از ALA می‌باشد که ممکن است به ایکوزا پنتانوئیک اسید (EPA) متابولیزه شود.

EPA پیش ساز ایکوزانوئید‌های ضد التهابی و آنتی ترومبیک می‌باشد. متابولیت‌های ALA ممکن است تولید برخی ایکوزانوئیدهای ضد التهابی و همچنین برخی از سیتوکین‌های پیش التهابی را نیز مهار کند.


GLA پیش ساز سنتز پروستاگلاندین (PGE1)E1 است که تجمع پلاکتی را مهار کرده و فعالیت گشاد گنندگی عروق دارد.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی روغن شاهدانه
هیچ مطالعه‌ای در مورد فارماکوکینتیک روغن دانه شاهدانه گزارش نشده است. اما اطلاعات زیادی در مورد فیزیولوژی و بیوشیمی روغن‌های خوراکی وجود دارد.

تری گلیسیرید‌های حامل GLA و ALA در روغن دانه شاهدانه احتمالاً از روده باریک به کمک نمک‌های صفراوی جذب می‌شوند. طی این روند، بخشی از اسیدهای چرب تری گلیسیریدها دآسیله می‌شوند.

در سلول‌های مخاط روده کوچک آسیلاسیون مجدد رخ داده و تری گلیسیرید‌های با شاخه ALA و GLA همراه شیلومیکرونها به سیستم لنفاوی وارد می‌شوند.

شیلومیکرونهای حاوی GLA و ALA از لنف به خون منتقل شده وALA و GLA در ذرات لیپیدی به بافت گوناگون بدن حمل می‌شوند. این اسیدهای چرب در نهایت به EPA، PGE1 و ایکوزانوئیدهای گوناگون متابولیزه می‌شوند.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی روغن شاهدانه
روغن دانه شاهدانه تجمع پلاکتی را مهار کرده، اثرات مطلوبی روی لیپیدها دارد و در نتیجه خطر حمله قلبی را کاهش می‌دهد. سودمندی این روغن درآرتریت، اختلالات خود ایمنی و التهاب هنوز توسط تحقیقات معتبر اثبات نشده است.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد