بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

در مورد مکمل های غذایی کاتچین‌های چای سبز اطلاعات خود را کامل کنید

کاتچین‌ها به دسته فلاون – 3- اُل فلاوونوئید‌ها تعلق دارند. کاتچین‌های چای سبز فلاوون – 3- ال‌هایی هستند که در برگ‌های چای سبز (Camellia Sinensis) یافت می‌شوند.

چهار کاتچین اصلی در برگهای چای سبز (-)- اپی گالوکاتچین گالات (EGCG)، (-)- اپی کاتچین گالات (EGC)، (-)- اپی‌گالو کاتچین (EGC) و (-)- اپی کاتچین (EC) می‌باشد. اینها مواد پلی فنولی می‌باشد برگ‌های چای سیاه مقادیر بسیار کمتر از این کاتچین‌ها را دارند.

این به خاطر این می‌باشد که برگ‌های چای سیاه تحت تخمیر بیش از حد قرار می‌گیرند که طی آن اکثریت کاتچین‌ها به طورآنزیمی به رنگدانه‌های اصلی برگ‌های چای سیاه، تئافلاوین و تئاروبیژن اکسیده می‌شوند.


کاتچین‌های چای سبز تقریباً 30% وزن خشک برگهای چای سبز را تشکیل می‏دهد. از بین کاتچین‌ها، EGCG بارزترین آنها در برگ چای سبز می‌باشد. چای سبز، یک دم کرده آبی برگ چای است که برای قرن‌ها آشامیدنی سنتی چین و ژاپن بوده است.

در این کشورها، این تفکر وجود دارد که چای سبز فواید زیادی برای سلامتی دارد و در کنترل بسیاری از بیماریها موثر است. مطالعات نشان می‌دهد که چای سبز ممکن است اثر ضد سرطانی و همچنین آنتی آتروژنیک داشته باشد.


 خواص سلامتی چای سبز مربوط به کاتچین‌های آن که ترکیباتی پلی فنولیک با خاصیت آنتی اکسیدانی هستند، مرتبط است. به نظر می‏رسد EGCG قوی‌ترین آنتی اکسیدان در میان تمام کاتچین‌های چای سبز می‌باشد.

عملکرد و فارماکولوژی مکمل های غذایی کاتچین‌های چای سبز

کاتچین‌های چای سبز فعالیت آنتی اکسیدانی دارند. همچنین ممکن است فعالیت ضد التهابی، ضد سرطان‌زایی ضد آنتروژنی، ترموژنی و ضد میکروبی داشته باشد.


مکانیسم عمل مکمل های غذایی کاتچین‌های چای سبز
فعالیت‌های آنتی اکسیدانی کاتچین‌های چای سبز، نابودی گونه‌های فعال اکسیژن مانند رادیکال‌های سوپراکسید، هیدروکسیل و پروکسیل، مهار پراکسیداسیون لیپیدی، مهار اکسیداسیون '2- داکسی گوانوزین به 8- هیدروکسی –'2- داکسی گوانوزین در DNA و مهاراکسیداسیون لیپوپروتئینهای با چگالی کم می‌باشد.

به نظر می‏رسد EGCG بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی را در میان سایر کاتچین‌های چای سبز داشته‏ و نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که نسبت به گلوتاتیون احیا شده و آسکوربات آنتی اکسیدان قوی تری است.


فعالیت ضد سرطان‌زایی احتمالی کاتچین‌های چای سبز ممکن است ناشی ازمکانیسم‌های مختلفی باشد. تحقیقات بسیاری روی EGCG انجام شده و به نظر می‏رسد که این ماده قوی‌ترین توان آنتی اکسیدانی و همچنین بیشترین فعالیت ضد سرطانی را در میان کاتچین‌های چای سبز دارا باشد.


برخی مطالعات نشان می‌دهد که EGCG رگ‌زایی را مهار کرده، EGCG و همچنین EGC و ECG آپوپتوز را در برخی رده‌های سلول توموری القا می‏کنند. همچنین نشان داده شده که ECG و EGCG فسفریلاسیون تیروزین گیرنده تیروز کیناز PDGF-Rbeta (گیرنده فاکتور رشد مشتق از پلاکت – بتا) و مسیر پیام ده رو به پایین را مهار کرده و در نتیجه، ترانسفورماسیون سلول‌های گلیوبلاستوما را نیز مهار می‏کند. فقط کاتچین‌های چای سبز دارای گروه گالات دارای این فعالیت هستند.

کاتچین‌های چای سبز، سنتز برخی آنزیم‌های فاز II کبدی را که در سم زدایی از برخی زنوبیوتیک‌ها شامل سرطان زا‌های شیمیایی دخیل هستند را، تنظیم افزایشی می‏کنند.


به‏علاوه فعالیت احتمالی این ترکیبات در جلوگیری از تبدیل شدن به بدخیمی و مهار رشد تومورها، کاتچین‌های چای سبز ممکن است خاصیت ضد متاستازی نیز داشته باشند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که EGCG آنزیم پروتئولیتیک اوروکیناز را مهار می‏کند.

اوروکیناز آنزیمی است که سلول‌های سرطانی برای تهاجم به بافت طبیعی و ایجاد متاستاز از آن استفاده می‌کنند. EGCG و ECG متالوپروتئیناز – 2 (MMP-2) (که به عنوان ژلاتیناز A نیز شناخته می‌شود) و متالوپروتئیناز – 9 (MMP-9) (که به‏عنوان ژلاتیناز B شناخته می‌شود) را مهار می‏کنند.

به نظر می‏رسد این آنزیم‌ها نقش مهمی در تهاجم و متاستاز تومور داشته باشند. EGCG نیز بیان گیرنده‌های آندروژنی را در سلول‌های سرطان پروستات انسانی در محیط کشت تنظیم کاهشی کرده و در نتیجه فعالیت آندروژن را مهار می‏کنند.

این عملکرد و همچنین اثر مهاری آن روی 5- آلفاردوکتاز، ممکن است مسئول اثر ضد تکثیری EGCG روی سلول‌های سرطان پروستات انسانی باشد.
فعالیت احتمالی ضد التهابی کاتچین‌های چای سبز ممکن است بیشتر ناشی از فعالیت آنتی اکسیدانی آنها باشد.

مطالعات نشان می‌دهد که EGCG فعالیت فاکتورهای رونویسی: NF-KappaB و AP-1، که هر دو ممکن است بسیاری از فعالیت‌های التهابی را وساطت کرده وهردو توسط گونه‌های واکنش دهنده اکسیژن فعال شوند، را مهار می‏کند.

فعالیت آنتی اکسیدانی EGCG ممکن است به خودی خود این مهار را وساطت کنند.
فعالیت آنتی آتروژنی کاتچین‌ها نیز با مکانیسم‌های مختلفی قابل توجیه است.


 PDGF-R بتا، که در بالا شرح داده شد، ممکن است در تکثیر عضله صاف دخیل باشد. تکثیر عضله صاف در فرایند پاتوژن آترواسلکروز نقش دارد. مطالعات نشان می‌دهد که EGCG و ECG فسفریلاسیون تیروزینی PDGF-R بتا و مسیر پیام رسانی تحت آن و در نتیجه، تکثیر عضله صاف را مهار می‏کنند.


مهار اکسیداسیون لیپوپروتئین‌های با چگالی کم نیز یک مکانیسم ضد آتروژنی احتمالی دیگر می‌باشد. کاتچین‌های چای سبز فعالیت آنتی ترومبیک هم دارند و ممکن است در کاهش سطح کلسترول تام و کلسترول LDL موثر باشند.

به نظر می‏رسد که اثر ضد ترومبوزی در سطح پلاکت باشد.کاتچین‌ها تجمع پلاکتی القا شده توسط کلاژن و ADP را در رت مهار می‏کنند.
مکانیزم احتمالی کاهندگی کلسترول نامعلوم می‌باشد.

این تفکر وجود دارد که کاتچین‌های چای سبز ممکن است ترشح نمک‌های صفراوی و دفع مدفوعی کلسترول را تحریک کنند.
از یافته‌ها اینگونه برمی‏آید که کاتچین‌های چای سبز فعالیت ترموژنیک را تحریک می‏کند.

مکانیزم مفروض برای این مورد مهارآنزیم کاتکول – O- متیل ترانسفراز است که نوراپی نفرین را غیر فعال می‏کند.
مکانیزم فعالیت احتمالی ضد میکروبی کاتچین‌های چای سبز مشخص نیست.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد