بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

برای داشتن بدن سالم،جزئیات مصرف مکمل های غذایی گلیسرول را بخوانیم

گلیسرول یکی از شایعترین الکل‌های یافت شده در متابولیسم انسان بوده که مولکولی 3- کربنه حاوی سه گروه هیدروکسیل می‌باشد. فرمول مولکولی آن C3H8O2 و وزن مولکولی آن 02/92 دالتون می‌باشد.


گلیسرول یک مایع شربت گونه با شیرینی حدود 6/0 برابر از بیشتر از شکر است. این ماده به عنوان Glycerin, Glycerine، 1و 2 و 3 پروپان تری ال و تری هیدروکسی پروپان نیز شناخته می‌شود.


گلیسرول اسکلت ساختمانی تری گلیسرول (تری گلیسریدها یا چربی‌های طبیعی) و فسفولیپیدها می‌باشد. این ترکیبات در اکثر اشکال حیات وجود داشته و دریافت غذایی گلیسرول اکثراً از این ملکولها در محصولات حیوانی و گیاهی حاصل می‌شود.

گلیسرول همچنین به عنوان شیرین کننده در شربت، لیکور و برخی غذاها استفاده می‌شود.

گلیسرول استفاده‌های متعددی در پزشکی دارد. ویژگی‌های مرطوب کنندگی و نرم کنندگی داشته و می‏تواند اسمولالیته سرم را افزایش دهد.

این ماده به صورت خوراکی برای کاهش فشار داخل چشم و حجم زجاجیه در جراحی چشم تجویز شده و به عنوان داروی کمکی در کنترل گلوکوم حاد استفاده می‌شود. گلیسرول ممکن است به طور موضعی برای کاهش ادم قرنیه برای معاینه چشم استفاده شود.


گلیسرول (به صورت داخل وریدی یا خوراکی) برای کنترل ادم مغزی ثانویه به سکته حاد، کاهش فشار داخل جمجمه‌ای و برای بهبود هیدراتاسیون طی بیماری‌های گوارشی حاد، نیز استفاده شود.

این ماده یک ملین هیپراسموتیک بوده و ممکن است به صورت داخل رکتومی استفاده شود. همچنین به عنوان فرآورده زداینده جرم گوش و آرامبخش در ترکیبات ضد سرفه استفاده می‌شود.


گلیسرول خوراکی به خودی خود ممکن است فعالیت دهیدراته کنندگی داشته باشند. با این حال، در صورتیکه که با مایعات مصرف شود، ممکن است آب تام بدن را افزایش دهد. این موضوع به عنوان هیپرهیدراتاسیون گلیسرول شناخته شود.

گلیسرول، توسط برخی ورزشکاران جهت بهبود تنظیم دمای بدن و افزایش مقاومت هنگام ورزش یا قرارگیری در محیط‏های گرم استفاده می‌شود.

عملکرد مکمل های غذایی گلیسرول
مکمل گلیسرول عملکرد هیپرهیدراتاسیون داشته و به عنوان افزایش دهنده کارایی ورزشکاران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی گلیسرول
اثر اصلی گلیسرول ناشی از فعالیت دهیدراته کنندگی آن می‌باشد. برای مثال، گلیسرول خوراکی می‏تواند اسمولالیته سرم را افزایش داده در نتیجه، مایعات را از سایر قسمتهای بدن به درون آن هدایت کند.

این مکانیسم حداقل تاحدودی، مسئول اثر کاهش فشار چشم در درمان گلوکوم حاد می‌باشد. بنابراین صحبت در مورد هیپرهیدراسیون گلیسرول متناقض به نظر می‏رسد.

با این حال، در ترکیب با آب فراوان ممکن است از آب تنها برای برخی هیدراته کننده تر باشد مکانیزم این اثر و چگونگی امکان ارتباط آن با افزایش قدرت اجرایی ورزشکاران، هنوز بسیار نامشخص می‌باشد.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی گلیسرول

گلیسرول پس از بلع، با کارایی زیاد جذب و به سرعت متابولیزه می‌شود. این ماده از لومن روده کوچک به درون انتروسیت‌ها جذب شده و از طریق خون باب، به کبد منتقل می‌شود.

در هپاتوسیتها، بیشتر گلیسرول از طریق آنزیم گلیسرول کیناز جهت تولید L- گلیسرول-3- فسفات فسفریله می‌شود. ATPبرای این واکنش لازم می‌باشد.


مقادیری از L- گلیسرول -3-فسفات با مولکول‌های اسیل COA برای تولید تری گلیسیریدها (تری اسیل گلیسرول ها) و فسفولیپیدها واکنش می‌دهد.

اکثر L- گلیسرول 3- فسفات، به دی هیدروکسی استون فسفات اکسیده شده و توسط گلیسرول 3- فسفات دهیدروژناز سیتوزولی، آنزیمی که بهNAD+ به عنوان گیرنده الکترون نیاز دارد، یا توسط گلیسرول -3- فسفات دهیدروژناز میتوکندریال کاتالیز می‌شود.

جفت شدن این دو دهیدروژناز منجر به عبور الکترون‌ها از NADH جهت ورود به زنجیره انتقال الکترون میتوکندری و تولید ATP می‌شود. انتقال الکترون‌ها از NADH سیتوزولی به زنجیره انتقالی الکترون میتوکندریایی به عنوان شاتل گلیسرول فسفات شناخته می‌شود.

اکسیداسیون بیشتر دی هیدروکسی استون فسفات منجر به تولید آب، دی اکسید کربن و ATP می‌شود. دی هیدروکسی استون فسفات همچنین می‌تواند به گلیسرآلدهید 3- فسفات تبدیل شده و در جهت سنتز گلوکز و گلیکوژن حرکت کند.


گلیسرولی که در کبد متابولیزه نشده، به بافت‌های گوناگون منتقل شده و تحت متابولیسم قرار می‌گیرد. واکنش‌هایی مشابه آنچه که در بالا شرح داده شد در کلیه نیز رخ می‏دهد.


گلیسرول در کلیه توسط فیلتراسیون حذف می‌شود و تا غلظت‌های 0/15mg/ml، تحت باز جذب کامل توبولی قرار می‌گیرد. در غلظت بالاتر، گلیسرول در ادرار دیده شده و یک دیورز اسموتیک القا می‏کند. نیمه عمر حذف گلیسرول 30 تا 45 دقیقه می‌باشد.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد