بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های غذایی پپتیدهای گلوتامین را بهتر بشناسیم

پپتیدهای گلوتامین به دی پپتیدهای خاصی که در تغذیه وریدی کامل (TPN) به صورت فرم حامل L- گلوتامین استفاده می‌شود، اشاره دارد. این واژه همچنین به پپتیدهای حاوی L-گلوتامین موجود در برخی مکمل‌ غذایی به ویژه آنهایی که برای مقاصد ورزشی و تناسب اندام تجویز می‌شوند، اشاره دارد.


تخلیه ذخائر L-گلوتامین یک خصوصیت تیپیک وضعیت‌های استرس متابولیک مانند تروما (تروما جراحی) عفونت، سپسیس، سرطان و سوختگی شدید می‌باشد.

پاسخ متابولیتی به این وضعیت‌ها توسط تعادل منفی نیتروژن و کاتابولیسم مشخص می‌شود.

تحت این شرایط L- گلوتامین که به صورت عادی در بدن و به ویژه عضلات اسکلتی به میزان کافی برای تامین نیازهای فیزیولوژیک ساخته می‌شود به عنوان یک اسید آمینه ضروری نیاز اگزوژن پیدا کرده و باید به منظور جلوگیری از تحلیل بافت عضلانی، اختلال عملکرد ایمنی و تضعیف عملکرد مخاطی روده در مقابل انتقال باکتری‌ها به درون بدن، به میزان کافی تامین شود.

در این شرایط L-گلوتامین مهم‌ترین اسید آمینه و در حقیقت، یکی از مورد نیاز‌ترین مواد غذایی می‌باشد.
L-گلوتامین مدت کوتاهی است که برای TPN استفاده می‌شود چون این ترکیب در آب بسیار کم محلول می‌باشد.

یک گرم از این ماده در 8/20 میلی لیتر آب 30 درجه سلسیوس حل شده و محلول آن ناپایدار است. این مشکل با سنتز دی پپتیدهای حاوی گلوتامین که بسیار محلول در آب و پایدار هستند، رفع شده است.


دو دی پپتید حاوی گلوتامین سنتتیک که ممکن است در TPN استفاده شوند، L-آلانیل - L-گلوتامین (Ala-Gln) و گلیسیل L-گلوتامین (Gly – Gln) می‌باشد. وزن مولکولی Ala-Gln 24/217 دالتون بوده و L-گلوتامین 67% دی پپتید را تشکیل می‌دهد.

L-گلوتامین 72% Gly-Gln را تشکیل داده و وزن مولکولی آن 22/203 دالتون است.

عملکرد مکمل های غذایی پپتیدهای گلوتامین
پپتیدهای گلوتامین ممکن است فعالیت‌های تنظیم کننده ایمنی، آنابولیک و ضد کاتابولیک محافظت از سد مخاطی روده و آنتی اکسیدانی داشته‏باشند.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی پپتیدهای گلوتامین
گلوتامین دی پپتیدهای Ala-Gln و Gly – Gln، هنگام استفاده در TPN، فعالیت‌های تنطیم ایمنی آنابولیک و ضد کاتابولیک، محافظت از مخاط گوارشی و آنتی اکسیدانی دارند.

این فعالیت‌ها هنوز در پپتیدهای گلوتامین که به عنوان مکمل‌های غذایی تناسبت اندام فروخته می‌شود، دیده نشده است. مکانیسم اثر تعدیل کنندگی ایمنی دی پپتیدهای گلوتامین نامعلوم است.

این مکانیسم ممکن است بخشی ناشی از فعالیت L-گلوتامین جهت تخفیف اثرات منفی TPN روی سیستم ایمنی باشد.

همچنین L-گلوتامین سوخت تنفسی ارجح برای لنفوسیت‌ها است و به نظر می‏رسد که برای حمایت از تکثیر لنفوسیت‌های تحریک شده توسط میتوژن، تولید اینترولوکین -2 (IL2) و اینتروفرون گاما (INF–گاما)، و حفظ سلول‌های کشنده فعال شده توسط لنفوکین (LAk) نیاز باشد. به نظر می‏رسد که این ماده می‌تواند فاگوسیتوز را توسط مونوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها افزایش دهد.


فعالیت آنابولیک و ضد کاتابولیک دی پپتیدهای گلوتامین می‌تواند توسط اثر آن‌ها در حفظ منابع گلوتامین عضله اسکلتی شرح داده شود.

بیشتر L-گلوتامین بدن در عضله اسکلتی، ساخته و ذخیره می‌شود. در شرایط استرس متابولیک، ذخائر L-گلوتامین عضله اسکلتی تخلیه شده و برای فعالیت متابولیسمی سایر بافت‌ها وسلول‌ها مانند انتروسیست‌ها و لنفوسیت‌ها استفاده می‌شود.

اثر محافظتی دی پپتیدهای گلوتامین بر مخاط گوارشی احتمالا به شرح زیر است. L-گلوتامین سوخت تنفسی ارجح برای آنتروسیت‌ها و کولونوسیت‌ها می‌باشد، حفظ انرژی زیستی این سلول‌ها زیر بنای حفظ تمامیت روده می‌باشد.

به‏علاوه، L-گلوتامین، IgA ترشحی را که به عنوان یک سد اولیه از اتصال باکتری‌ها به سلول‌های مخاطی جلوگیری می‏کنند را، حفظ کرده و همچنین ممکن است انتقال باکتری‌های گرم منفی را از روده به درون بدن مهار کند.


L-گلوتامین به عنوان پیش ساز گلوتاتیون می‌تواند در تخفیف استرس اکسیداتیو نقش داشته باشد.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی پپتیدهای گلوتامین
دی پپتیدهای گلوتامین در TPN از طریق گردش خون به بافت‌ها وسلولها منتقل و متابولیزه می‌شوند.

دی پپتید Alu-Gln در ابتدا به L-آلانین و L-گلوتامین در حالی که Gly-Gln به گلیسین و L-گلوتامین متابولیزه می‌شود. L-گلوتامین در فعالیتهای متابولیک گوناگون، شامل تولید L-گلوتامات و سایر اسیدهای آمینه، گلوتاتیون، تولید انرژی، پروتئین، نوکلئوتیدهای پیریمیدین و پورین و قندهای آمینی شرکت می‏کند.

L-گلوتامین توسط فیلتراسیون گلومرولی حذف و تقریباً به طور کامل توسط توبول‌ها کلیوی باز جذب می‌شود.


اکثر دی پپتید‌های گلوتامین که به صورت دهانی یا روده‌ای تجویز می‌شوند، به طور دست نخورده از لومن روده کوچک به درون انتروسیت‌ها جذب می‌شوند. قسمتی از دی پپتیدهای گلوتامین درون انتروسیت‌ها متابولیزه می‌شوند. بخش متابولیزه نشده، توسط گردش خون باب به کبد منتقل می‌شود.

در کبد، این ترکیبات مجددا مقداری متابولیزه شده و مقادیر دست نخورده نشده وارد گردش خون سیستمیک شده و به بافت‌های مختلف بدن منتقل می‌شوند.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد