بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات تکمیلی مکمل شناسی در مورد مکمل های غذایی جنیستئین

جنیستئین به دسته ایزوفلاون از فلاوونوئیدها تعلق دارد. این ماده همچنین به عنوان فیتو استروژن نیز طبقه‌بندی می‌شود.

فیتواستروژن‌ها ترکیبات غیر استروئیدی مشتق از گیاهان می‌باشد که دارای فعالیت بیولوژیکی شبیه استروژن می‌باشد. از یافته‌ها اینگونه برمی‏آید که جنیستئین اثرات خفیف استروژنی و هم ضد استروژنی دارد.


جنیستئین فرم آگلیکون جنیستین می‌باشد. ایزوفلاوونی که به طور طبیعی یافت می‌شود به صورت جنیستین گلیکوزید و به صورت گلیکوزیدهای "6–o- مالونیل جنیستین و "6–o- استیل جنیستین می‌باشد. جنیستین و فرم گلیکوزیله آن اصولاً درحبوبات مانند لوبیای سویا و نخود یافت می‌شود.

لوبیای سویا و سایر غذاهای تهیه شده از سویا، منابع اصلی این ماده می‌باشد. فرآورده‌های حاصل از سویای تخمیر نشده مانند توفو، حاوی سطوح بالاتری از گلیگوزیدهای جنیستئین هستند در حالی که فرآورده‌های تخمیری سویا مانند Tempeh و Miso حاوی سطوح بالاتری آگلیکون هستند.


جنیستئین یک ماده جامد و نامحلول در آب است. فرمول مولکولی آن C15H10O5 و وزن مولکولی آن 24/ 270 دالتون می‌باشد. جنیستئین همچنین به عنوان 5، 7-دی هیدروکسی -3-(4- هیدروکسی فنیل) -4 H-1-بنزوپیران - 4- one و'4، 5، 7- تری هیدروکسی ایزوفلاوون نیز شناخته می‌شود. جنیستین، که 7- بتا گلیکوزید جنیستئین می‌باشد، حلالیت بیشتری در آب نسبت به جنیستئین دارد.


جنیستئین، وقتی که به صورت مکمل تغذیه فروخته می‌شود، اصولاً به شکل گلیکوزید خود جنیستین وجود دارد.
ایزوفلاوون‌های سویا را هم ببنید.


عملکرد مکمل های غذایی جنیستئین

جنیستئین ممکن است فعالیت‌های استروژنی، ضد استروژنی و غیر استروژنی داشته باشد. همچنین فعالیت آنتی اکسیدانی، ضد سرطانی،آنتی آتروژنی، ضد پوکی استخوان داشته و در کاهش عوارض یائسگی مانند تعریق و گر گرفتگی و محافظت در برابر پرتوها موثر است.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی جنیستئین
جنیستئین هم در محیط آزمایشگاه و هم در بدن فعالیت استروژنی ضعیفی نشان می‌دهد. در موجود زنده، فعالیت استروژنی آن یک سوم گلیسیتئین و 4 برابر بیشتر از دیادزئین می‌باشد.


بررسی‌ها نشان می‌دهد که جنیستئین فعالیت آنتی اکسیدانی داشته و در مهار گونه‌های فعال اکسیژن، پراکسیداسیون لیپیدی وهمچنین مهار آنیون سوپراکسید تولید شده توسط آنزیم گزانتین اکسیداز نقش دارد.

به‏علاوه، مطالعات حیوانی نشان می‌دهد که این ماده فعالیت‌های آنزیم‌های آنتی اکسیدان سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز و گلوتاتیون ردوکتاز را تقویت می‌کند.


چندین مکانیسم برای فعالیت ضد سرطان‌زایی جنیستئین فرض شده‌اند که شامل تنظیم افزایشی آپوپتوز، مهار رگ زایی، مهار DNA توپوایزومراز II و مهار پروتئین تیروزین کینازها می‌باشد.

فعالیت استروژنی ضعیف جنیستئین به عنوان مکانیسمی برای توجیه اثر ضد سرطان پروستات آن مطرح شده است.

علاوه بر این، مهار فاکتور هسته‌ای NF-KappaB در سلول‌های سرطان پروستات، تنظیم کاهشی TGF (فاکتور رشد تغییر شکل دهنده) –بتا، مهاررشد القاشده توسط EGF(فاکتوررشد اپیدرمی)، القا ژنهای سرکوب کننده‌ی تومور P21WAF1/CIP1, p16INK4a در سلول‌های سرطان پروستات توسط مکانیزم‌های اپی ژنتیک شامل اصلاح کروماتین فعال (جنیستئین هیستون‌های استیله شده 3 و 4 و H3/K4 را در محل‌های شروع رونویسی p21, p16 افزایش می‏دهد) سایر مکانیسم‌های مطرح شده برای جنیستئین در مقابله با سرطان پروستات می‌باشد.


جنیستئین رژیم غذایی متاستاز سلول‌های سرطان پروستات انسانی را در موش مهار می‏کند. جدا شدن و تهاجم سلول سرطان پروستات مراحل ابتدایی این فرآیند می‌باشد که جنیستئین هر دوروند را در محیط آزمایشگاه مهار می‏کند.

به نظر می‏رسد این روندها توسط فعال شدن کیناز چسبنده کانونی (FAK) و مسیر heat-shock پروتئین 27 (HSP27) پروتئین کیناز فعال شده توسط میتوژن p38 تنظیم می‌شود. پیرو این مطالعه آزمایشگاهی، یک مدل حیوانی نیز جهت بررسی توان ضد متاستازی جنیستئین در موجود زنده مورد مطالعه قرار گرفت.

مدل حیوانی، از موشهای پیر BALBIC تشکیل شده که به طور مادرزادی فاقد تیموس بوده و درآن به طور موضعی سلولهای سرطان پروستات انسانیPC3-M کاشته شده بود که در اکثر موشها میکرومتاستاز ریوی داد.

نتایج نشان داد که جنیستئین رژیم غذایی متاستاز سرطان پروستات انسانی را به صورت وابسته به دوز کاهش می‏دهد که تاییدی بر مطالعات محیط آزمایشگاه می‌باشد.

تحقیقات بیشتری برای تعیین نقش ضد متاستازی جنیستئین، شامل کارآزمایی‌های بالینی اولیه در مردان مبتلا به سرطان پروستات در حال اجراست.
عملکرد ضد استروژنی جنیستئین ممکن است مکانیسم احتمالی آن در توجیه فعالیت ضد سرطان پستان آن نیز باشد. یافته‌ها از مکانیسم اثر ضد سرطانی جنیستئین هنوز در مراحل ابتدایی خود می‌باشد.


فعالیت احتمالی آنتی آنتروژنی جنیستئین ممکن است با فعالیت آنتی اکسیدانی آن در ارتباط باشد.. جنیستئین ممکن است در برخی افراد با مکانیسم نا مشخصی، سبب کاهش لیپیدهای خون شود. فعالیت استروژنی ضعیف آن نیز می‌تواند با فعالیت احتمالی آنتی آنتروژنی آن مرتبط باشد.


اثر استروژنی ضعیف جنیستئین، از طریق جلوگیری از بازجذب استخوان و تحریک افزایش تراکم استخوان می‌تواند عاملی جهت پیشگیری از پوکی استخوان محسوب شود.

مطالعات نشان می‌دهد، جنیستئین بافت استخوان تیغه‌ای را در موش‌ها حفظ می‏کند. یک کارآزمایی دو سویه کور، تصادفی، کنترل شده با دارو نما بر روی 389 زن یائسه مبتلا به پوکی استخوان، بعد از 3 سال درمان، اثرات مثبتی را در تشکیل استخوان نشان داد علاوه بر اینکه ارزیابی ایمنی جنیستئین هم به طور امیدوار کننده‌ای نشان داد که این ماده تراکم پستان را درماموگرافی یا ضخامت اندومتررا به طورقابل توجهی تغییرنمی‏دهد.

مکانیسم اثر احتمالی جنیستئین در پیشگیری از پوکی استخوان نامعلوم می‌باشد.
بررسی دیگری نشان داد که جنیستئین از موشها در برابر آسیب پرتوهای یونیزه کننده محافظت می‏کند.

همچنین خونسازی و بقا را در موش‌های پرتو دیده افزایش می‌دهد. مکانیسم عمل اثر محافظتی در مقابل پرتوها به طور کامل درک نشده است اما احتمالاتی مانند ویژگی‌های آنتی اکسیدانی جنیستئین، فعالیت تحریک کننده ایمنی و نقش آن در مسیرهای انتقال پیام جایی که یک مهار کننده توپوایزومراز، پروتئین کیناز و یا کاسپازهای دخیل در مسیرهای آپوپتوتیک ‏باشد، مفروض است.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد