بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های غذایی گاما –لینوئیک اسید را دقیق تر بشناسید

گاما –لینوئیک اسیدیاGLA یک اسید چرب چند غیر اشباع (امگا-6)n-6 تمام سیس می‌باشد، که از 18 اتم کربن و سه باند دوگانه تشکیل شده است.

این ماده به عنوان GLA، 18:3n-6 ; 6، 9، 12-اکتادکاتری انوئیک اسید؛ (z,z,z)-6، 9، 12- اکتادکاتری انوئیک اسید؛ سیس -6، سیس-9، سیس-12- اکتا دکا تری انوئیک اسید و گامالینولنیک اسید نیز شناخته می‌شود.


این ماده به طور طبیعی در مقادیر گوناگون در جز اسید چرب برخی از روغن‌های دانه گیاهان یافته می‌شود. در روغن دانه گل مغربیEvening primrose seed، با غلظت 7 تا 14% اسید‌های چرب تام، در روغن دانه گل گاوزبان Borage seed، 20 تا 27%، و در روغن دانه مویز سیاه Blackcurrant seed، 15 تا 20% وجود دارد GLA همچنین در برخی قارچها یافت می‌شود.

GLA به طور طبیعی در بدن به صورت متابولیت غیر اشباع اسید چرب ضروری لینولئیک اسید delta-6 desaturase تولید می‌شود. تحت شرایط خاص، مانند کاهش فعالیت آنزیم delta-6 desaturase، GLAممکن است به طور مشروط اسید چرب ضروری محسوب شود.

GLA به طور طبیعی در تشکیل تری اسیل گلیسیرول‌ها (TAGS) نقش دارد.
ویژگی‌های فضایی GLA در منابع مختلف روغن متفاوت است.

این اسید چرب در موقیت sn-3 روغن دانه گل مغربی و دانه مویز سیاه و sn-2 روغن دانه گل گاو زبان قرار گرفته است. در قارچها GLA در هر دو موقعیت sn-2 و sn-3 تمرکز یافته است.

عملکرد مکمل های غذایی گاما –لینوئیک اسید
GLAممکن است فعالیت‌های ضد التهابی، آنتی ترومبیک و همچنین فعالیت کاهش چربی خون داشته ‏باشد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی گاما –لینوئیک اسید
فعالیت‌های ضد التهابی و ضد تجمع پلاکتی این اسید چرب می‌تواند ناشی از نقش آن در بیوسنتز ایکوزانوئیدها باشد. GLA پیش‌ساز سنتز پروستاگلاندین(PGE1)E1 و همچنین پروستاگلاندین‌های سری -3 است.

همچنین به عنوان پیش ساز سنتز ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) عمل می‏کند. EPA پیش ساز سنتز پروستاگلاندین‌های سری -3، لکوترین‌های سری – 5 وترومبوکسانهای سری -3 می‌باشد.

این ایکوزانوئیدها ویژگی‌های آنتی ترومبیک، ضدالتهابی وضدآتروژنی دارند. PGE1 تجمع پلاکتی را مهار کرده و فعالیت اتساع دهنده عروق دارد.

ملحق شدن GLA و متابولیت‌های آن به ساختار غشاهای سلولی ممکن است در فعالیتهای احتمالی ضد التهابی و ضد تکثیر GLA ایفای نقش کنند.

فارماکوکتینیک مکمل های غذایی گاما –لینوئیک اسید
تری آسیل گلیسرولها (TAGs) حاوی GLA پس از بلع توسط لیپاز جهت تشکیل مونوگلیسیرول‌ها و اسیدهای چرب آزاد تحت هیدرولیز قرار گرفته و سپس این متابولیتها توسط انتروسیت‌ها جذب می‌شوند.

در انتروسیت‌ها TAGs تحت اسیلاسیون مجدد تولید شده که به همراه فسفولیپیدها، کلسترول و آپو پروتئین درون شیلومیکرون‌ها بسته‌بندی می‌شود. شیلو میکرون‌ها از طریق سیستم لنفاوی به گردش خون سیستمیک منتقل می‌شوند.

در گردش خون، شیلو میکرون‌ها توسط لیپو پروتئین لیپاز هیدرولیز شده و اسیدهای چرب شامل GLA به بافت‌های گوناگون بدن انتشار می‌یابند.

GLA به اسید چرب چند غیر اشباع 20 کربنی، دی هومو –گاما–لینولنیک اسید (DHLA) یا ایکوزا تری انوئیک اسید (ETA) -که به پروستاگلاندین(PGE1)E1 تبدیل می‌شود- و همچنین به ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) نیز متابولیزه می‌شود.

GLA و DHLA به طور طبیعی در سلولها در وضعیت آزاد یافت نشده اما به‏عنوان جزئی از فسفولیپیدها، لیپیدهای خنثی و استرهای کلسترول، اصولاً در غشای سلولی قرار می‌گیرند.

PGE1 به بقایای پروستاگلاندین کوچکتر، که به طور اولیه اسیدهای دی کربوکسیک قطبی هستند، متابولیزه می‌شوند. بیشتر متابولیتها از طریق ادرار دفع می‌شوند.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد