بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

دیافیت چیست

 

 مکمل شناسی موضوع مهمی است. بدون اطلاع از مزایا و عوارض مکمل ها، ممکن است دستیابی به نتیجه دلخواه، با مشکلاتی همراه باشد. بهمین دلیل سعی کرده ایم اطلاعات افراد پیرامون مکمل های غذایی مختلف را گردآوری کنیم

برای شناخت دیافیت اینجا کلیک کنید


پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد