بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

در مورد مکمل های غذایی فوکوزانتین اطلاعات خود را کامل کنید

 فوکوزانتین یک کاروتنوئید دریایی و عضوی از خانواده کاروتنوئید از مواد شیمیایی می‌باشد. فوکوزانتین، مانند سایر کاروتنوئیدها، یک رنگدانه‌ی طبیعی محلول در چربی (قهوه ای، در مورد فوکوزانتین) می‌باشد و در جلبک شامل هتروکونت‌ها و جلبک‌ها و در دیاتوم‌ها (فیتو پلانکتون) یافت می‌شود.


فوکوزانتین در جلبک‌های قهوه‌ای خوراکی واکام (Undaria pinnatifida)، هیجیکی (Hijikia fusiformis) و کومبو (Laminaria japonica) و همچنین در جلبک
دریایی Chrysophyceae، Prymneslophyceae، Bacillariophyceae  ، Prasinophyceae و Phaeophyceae یافت می‌شود.

فوکوزانتین و متابولیت‌های آن در ارگانیسم‌های دریا که از این کاروتنوئیدها به صورت کونژوگه تغذیه می‏کنند، عموماً یافت می‌شود. برای مثال، استرهای فوکوزانتین و استرهای فوکوزانتینول در برخی صدف‌ها یافت می‌شوند.


 فوکوزانتین در جلبک به صورت رنگدانه روشن عمل می‏کند. فوکوزانتین و کلروفیل دو پیگمان روشن در جلبک قهوه‌ای و دیاتوم‌ها می‌باشد. فوکوزانتین در جلبک به شکل یک کمپلکس پروتئینی فوکوزانتین – کلروفیلa/c بوده که در مورد جلبک قهوه‌ای و دیاتوم‌ها با فوتوسیستم II می‌باشد.

کمپلکس نور را به کلروفیل a منتقل می‌کند. کمپلکس پروتئینی فوکوزانتین به پلی پیتیدهای متصل به کلروفیل a/b در گیاهان عالی تر شباهت دارد. فوکوزانتین، به عنوان یک آنتی اکسیدان از جلبک علیه سمیت اکسیژن جلوگیری می‏کند.

نقش‌های حفاظت کننده‌ی احتمالی آن به عنوان آنتی اکسیدان و همچنین فعالیت‌های ضد التهابی و ضد سرطانی احتمالی آن، در تحقیقات دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است. اخیراً، فعالیت احتمالی آن به عنوان عامل ضد چاقی باعث آغاز تحقیقات بر روی کاروتنوئید به ویژه در ژاپن شده است.


شماره ثبت CAS آن 8-86-3351 می‌باشد، فرمول آن C42H58O6 و وزن مولکولی آن 91/658 است. گروه آلنیک فوکوزانتین (=CH=C=CH-) و5,6 مونواپوکسید، فوکوزانتین را یک ساختار شیمیایی منحصر به فرد ساخته است.

فوکوزانتین به صورت اپوکسی زانتوفیل یا اپوکسید حاوی زانتوفیل نیز طبقه‌بندی می‌شود. فوکوزانتینول متابولیت داستیله شده فوکوزانتین می‌باشد.

عملکرد مکمل های غذایی فوکوزانتین

فوکوزانتین فعالیت آنتی اکسیدانی دارد و ممکن است فعالیت ضد سرطانی، ضد التهابی و ضد چاقی نیز داشته ‏باشد.


مکانیسم عمل مکمل های غذایی فوکوزانتین
فعالیت آنتی اکسیدانی: فوکوزانتین فعالیت پاکسازی رادیکال و فرونشاندن اکسیژن تنها دارد.
فعالیت فرونشاندن فوکوزانتین علیه رادیکال‌های آلی 1و1- دی فنیل – 2- پیکریل هیدرازیلDPPH)، یک رادیکال آزاد پایدار)، 12- دوکسیل استئاریک اسید (12DS) و اتصال رادیکال نیتروبنزن با لینولئیک اسید (NB-L) با استفاده از رزونانس چرخش الکترون (ESR) بررسی شده است.

در حضور فوکوزانتین، سیگنال‌های ESR برای رادیکال‌های DPPH، 12DS و NB-L به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. فوکوزانتین همچنین فعالیت پاکسازی رادیکال 2و'2- آزینوبیس (3- اتیل بنزوتیازولین-6 سولفونیک اسید)(ABTS)، رادیکال هیدروکسیل، آنیون سوپراکسید و اکسیژن تنها نیز دارد.


فعالیت ضد سرطانی: نشان داده شده است که فوکوزانتین تعدادی عملکرد ضد سرطانی از طریق مکانیسم‌های مختلف دارد.
فوکوزانتین رشد سلول‌های کارسینوم HepG2 کبدی انسان را مهار می‏کند. در سال 2007، سرطان کبد چهارمین علت شایع مرگ ناشی از سرطان بود.

بیشتر موارد سرطان سلول‌های کبدی را می‌توان در کشورهای توسعه نیافته مشاهده کرد. نشان داده شده است که فوکوزانتین قابلیت حیات سلول‌های HepG2 را همراه با القای توقف سیکل سلولی طی فاز GoG1 سیکل سلولی، کاهش می‏دهد.

سیکل سلولی توالی اتفاقاتی است که در طی همانند سازی در سلول رخ می‌دهد. سیکل سلولی شامل 4 مرحله است: 1G,S, 2G , M که.سلول به دو سلول جدید تقسیم می‌شود Goفاز بعد ازمیتوز قبل از G1 می‌باشد.

دو دسته کلیدی از مولکول‌های تنظیمی – سیکلین هاوکینازهای وابسته به سیکلین (CDKs) –که با همکاری هم عمل می‏کنند، پیشرفت سلول را در سیکل سلولی تعیین می‏نمایند.

پروتئین رتینوبلاستوما Rb، یک پروتئین سرکوب کننده‌ی تومور، با مهار سیکل سلولی هنگامی که Rb هایپوفسفریله است، از رشد بیش از حد جلوگیری می‏کند. فسفریلاسیون Rb نقش حیاتی در پیشرفت فاز G1 و انتقال G1 به فاز S ایفا می‏کند.


 فوکوزانتین فسفریلاسیون Rb را مهار می‏کند. به‏علاوه، فعالیت کیناز سیکلین D هنگامی که به کیناز همراه خود CDK4 ملحق می‌شود توسط تیمار با فوکوزانتین سرکوب می‏گردد. فوکوزانتین همچنین فعالیت مسیر یوبیکیتین –پروتئازوم را القا می‏کند که موجب تخریب سیکلین D و سرکوب شدن mRNA سیکلین D می‌شود.

بنابراین به نظر می‏رسد که فوکوزانتین سرکوب سیکلین D را از طریق تحریک تخریب پروتئازومی سبب می‌شود و سرکوب سیکلین D، موجب توقف سیکل سلولی می‌شود. آپوپتوز در این مورد مشاهده نشده است.


فوکوزانتین قابلیت حیات رده سلولی WiDr آدنوکارسینوم کولون انسان را همراه با این توقف سیکل سلولی در فازG0G1 سیکل کاهش می‏دهد. در این مورد، آپوپتوز سلول‌ها نیز گزارش شده است.

برای درک مکانیسم احتمالی فعالیت فوکوزانتین، تعدادی از فاکتورهایی که سیکل سلولی را تنظیم می‏کنند شامل سیکلین‌ها، کینازهای وابسته به سیکلین (CDK)، پروتئین رتینوبلاستوم Rb وP21، یک پروتئین کلیدی در تنظیم سیکل سلولی مورد تحقیق قرار گرفتند.

به نظر می‏رسد P21 تحت تأثیر فوکوزانتین قرار می‌گیرد. وقتی که P21 به CDK‌ها متصل می‌شود، فعالیت آنها را مهار می‏کند. به نظر می‏رسد که فوکوزانتین توقف سیکل سلولی را در فاز G0G1 در سلول‌های سرطانی انسان از طریق تنظیم افزایشی فعالیت P21، القا کند.


گزارش شده است که فوکوزانتین قابلیت حیات سلول‌های سرطان پروستات انسان را از طریق القای آپوپتوز کاهش می‏دهد.
القای آپوپتوز توسط تکه شدن DNA، افزایش درصد سلول‌های هایپودیپلوئید و شکستن پروکاسپاز-3 و PARP (پلی (ADP– ریبوز) پلیمراز مشخص می‌شود.

بیان پروتئین‌های Bax و Bcl-2، اما نه پروتئین‌های XL- Bcl کاهش می‌یابد. این تفکر وجود دارد که فعالیت کاسپاز- 3 توسط فوکوزانتین فعالیت اصلی در القای آپوپتوز می‌باشد.


 یافته‌ها نشان می‌دهند که فوکوزانتین، آپوپتوز را در سلول‌های لوکمی پرومیلوسیتیک انسانی القا می‏کند. آپوپتوز در این سلول‌ها با فقدان پتانسیل غشای میتوکندری، اما نه با افزایش در گونه‌های اکسیژن فعال همراه می‌باشد.

تیمار با فوکوزانتین باعث شکستگی‌هایی در پروکاسپاز-3 و پلی (ADP– ریبوز) پلیمراز بدون هیچ اثری روی سطح پروتئین 2- Bcl، Bcl -XL یا Bax می‌شود. القای آپوپتوز توسط فوکوزانتین احتمالاً به خاطر نفوذپذیری غشای میتوکندریایی و فعالیت کاسپاز-3 می‌باشد.


 فعالیت ضد – التهابی: یووئیت القا شده توسط اندوتوکسین (EIU) (القا شده توسط لیپوپلی ساکارید [LPS]) یک التهاب حاد داخل چشمی قسمت قدامی می‌باشد (uveitis). فوکوزانتین مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود چگونه التهاب ناشی از LPS را در شرایط in vitro در رده سلولی ماکروفاژ موش و در in vivo در موش‌های نر Lewis تحت تاثیر قرار می‌دهد.

EIU در موش‌ها از طریق تزریق کف پا القا می‌شود. بلافاصله پس از تزریق،LPS دوزهای متغیری از فوکوزانتین به صورت داخل وریدی تزریق می‌شوند. فوکوزانتین تکامل EIUرا در حالت وابسته به دوز سرکوب می‏کند و تیمار با فوکوزانتین غلظت PGE2 (پروستاگلاندین E2)، NO (نیتریک اکسید) و TNF (فاکتور نکروز توموری)- آلفا را در محلول آبی کاهش می‏دهد.

در شرایط in vitro، سلول‌های ماکروفاژ موش توسط دوزهای متفاوتی از فوکوزانتین برای 24 ساعت پیش تیمار می‌شوند و بعد از آن با LPS برای 24 ساعت دیگر اینکوبه می‌شوند. بیان COX (سیکلواکسیژناز) و iNOS (نیتریک اکسید سنتاز قابل القا) به طور قابل توجهی در مقایسه با گروه تیمار نشده، کاهش می‌یابد.

نتیجه این که فوکوزانتین پاسخ التهابی را توسط جلوگیری از بیان پروتئین COX و iNOSسرکوب مهار می‏کند. به طور قابل توجهی، اثر ضدالتهابی فوکوزانتین بر روی چشم‌ها با اثر پردنیزولون در دوزهای مشابه، قابل مقایسه است.


فعالیت ضد چاقی: چاقی یک مشکل بهداشتی جهانی رو به رشد می‌باشد که مردم را با طیف وسیعی از بیماری‌ها، شامل دیابت نوع 2، بیماری‌های قلبی عروقی، مشکلات عضلانی اسکلتی، سرطان‌های خاص و کاهش طول عمر روبرو می‌سازد.

در حیطه تحقیقات علاقه زیادی به درک بیوشیمی آدیپوژنز (تولید چربی) و وقایع مولکولی که زمینه تمایز سلول‌های چربی سفید در مقابل قهوه‌ای را فراهم می‌سازد، وجود دارد.


آدپیوسیت‌های قهوه ای، که در بافت چربی قهوه‌ای (BAT) یافت می‌شوند، پروتئین جدا ساز (UCP1)1 را بیان می‏کنند و پتانسیل مصرف انرژی بالایی دارند.

حصول اشکال آدیپوسیت قهوه‌ای از آدیپوسیت‌های سفید، که در بافت چربی سفید یافت می‌شوند، اخیراً توجه زیادی به خود جلب کرده است و برخی اعتقاد دارند که راه حل این موضوع ممکن است جام مقدس تحقیق در مورد چاقی باشد.

مشکل این است که انسان‌ها مقدار بسیار کمی BAT دارند و بیشتر چربی بدن در WAT ذخیره می‌شود.


پروتئین جدا ساز (UCP1-3)1-3 به خانواده حامل آنیونی میتوکندریایی تعلق دارد. اولین پروتئین جدا ساز کشف شده، UCP1 یا ترموژنین، یک پروتئین گرمازا می‌باشد که به ویژه در سلول‌های چربی قهوه‌ای بیان می‌شود، جایی که نیروی حرکتی پروتون میتوکندریایی را به گرما تبدیل می‏کند.

UCP1 نشت پروتون در غشای داخلی میتوکندری را کاتالیز می‏کند که می‌تواند توسط اسید‌های چرب فعال شود.
با تحریک لیپولیز در سلول‌های چربی قهوه ای، سطوح اسید چرب آزاد افزایش می‌یابد که نشت پروتون را با کاتالیزوری UCP1 فعال می‏کند.

این نشت پروتون باکاتالیزوری UCP1 برای گرمازایی غیر لرزشی در بافت چربی قهوه‌ای و برای حفظ دمای طبیعی بدن در حیواناتی که در معرض سرما یا رقابت بر سر انرژی غذای بیشتر در پاسخ به رژیم‌های با تراکم انرژی بالا، کار می‏کند.


برخی محققان ژاپنی بررسی کردند که چگونه فوکوزانتین ممکن است درون این پازل قرار گیرد. این محققان با استفاده از موش‌ها در سیستم‌های آزمایش دریافتند که فوکوزانتین در موش‌ها اثر ضد چاقی از طریق بیان UCP1 در بافت چربی سفید (WAT) نشان می‏دهد.

محققان نتیجه گرفتند که فوکوزانتین بیان UCP1 را در WAT تنظیم افزایشی می‌دهد، که ممکن است با کاهش وزن WAT– در موش‌ها مرتبط باشد. در یک مطالعه ژاپنی دیگر، محققان یافتند که فوکوزانتین و متابولیت داستیله آن، فوکوزانتینول، تماز سلول چربی را سلول‌های 3T3-L1 موش سرکوب می‏کنند.

آنها نتیجه گرفتند که این اثر احتمالاً از طریق تنظیم افزایشی گیرنده فعال شده با تکثیر دهنده پراکسیزوم گاما (PPAR-گاما) به عنوان واسطه، انجام می‌شود که بیان ژن چربی زا را تنظیم می‏کند.

آنها همچنین فهمیدند که متابولیت فوکوزانتین، فوکوزانتینول، روی تمایز سلول چربی حتی اثرات سرکوب کنندگی بیشتری از قوکوزانتین دارد. در مطالعه دیگری، محققان گزارش کردند که ترکیب رژیمی فوکوزانتین و روغن ماهی افزایش وزن بافت چربی سفید را کاهش داده و گلوکز خون را در موش‌های KK-Ay دیابتیک/ چاق کاهش می‏دهد.

آنها گزارش دادند که فوکوزانتین گلوکز خون و غلظت انسولین پلاسما را در موش‌های KK-Ay همراه با تنظیم کاهشی فاکتور نکروز توموری (TNF)-آلفا mRNA کاهش می‏دهد.

به‏علاوه، ترکیب فوکوزانتین و روغن ماهی برای تخفیف افزایش وزن WAT بیشتر از فوکوزانتین به تنهایی موثر می‌باشد.
از آنجا که مطالعات کلینیکی هستند، مطالعات بیشتری برای روشن کردن مکانیسم اثر ضد چاقی احتمالی فوکوزانتین و متابولیت‌های آن لازم است.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد