بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات خود را در مورد مکمل های ورزشی تکمیل کنیم

در رابطه با تغذیه ورزشکاران موضوعات بسیار زیادی مطرح است که یکی از این موارد بحث مکمل های غذایی است

مقاله پیش رو ازدکتر رامین امیر ساسان، مدیر تغذیه تیم های ملی می تواند برای ارتقاء سواد تغذیه ورزشکاران مفید باشد

مباحثی همچون کراتین، مکمل های ورزشی، پروتئینی، تقویتی، تغذیه ورزشی، تیم ملی، ورزش قهرمانی و جلوگیری از وقوع سوء تغذیه در این مقاله طرح شده است که می تواند مورد توجه قرار گیرد


برای مطالعه مقاله فوق اینجا کلیک کنید

ناگفته پیدا است که مصرف هرگونه مکمل های غذایی نیازمند بررسی های اولیه تغذیه ای است و این مقاله نمی تواند جایگزین پزشک یا متخصص تغذیه شود

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد