بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

درباره مکمل های غذایی روغن گل مغربی چه می دانید؟

روغن گل مغربی(EPO) مشتق از دانه‏های گیاه گل مغربی می‌باشد که به عنوان Oenthera biennis نیز شناخته می‌شود. این گیاه دوساله خودرو، بومی آمریکای شمالی است و به نظر می‏رسد که کمپلکسی از چندین گونه نزدیک به هم متعلق به خانواده Onagraceae باشد.


EPO منبع غنی از اسید چرب بلند زنجیره اسید گاما لینولنیک (GLA) می‌باشد. فواید سلامتی EPO مربوط به GLA می‌باشد. GLA ترکیبی غیر معمول از مواد زنده است که در گیاهان بسیار کمی شامل گل مغربی، مویز سیاه، گل گاوزبان و شاهدانه یافت می‌شود. محتوی GLA در EPO به میزان تقریباً 7 تا 14% می‌باشد. مکمل‏های EPO به طور معمول حاوی حدود 9% GLA می‌باشد.


GLA یک اسید چرب بلند زنجیره چند غیر اشباع تمام سیس n-6 می‌باشد. GLA متشکل از 18 اتم کربن و سه پیوند دوگانه است که همچنین به عنوان GLA؛ 18:3n-6 واسید گامولنیک شناخته می‌شود و از نظر شیمیایی به صورت 6، 9، 12 – اکتادکاتری انوئیک اسید; (Z, Z, Z)- 6، 9، 12- اکتادکاتری انیوئیک اسید و سیس-6، سیس-9، سیس- 12- اکتادکاتری انیوئیک اسید شناخته است. GLA در EPO به شکل تری گلیسریدها وجود دارد.

چنین تری گلیسرید در EPO محتوی دو جز اسید لینولئیک و یک GLA می‌باشد. این تری گلیسیرید دی – لینولئیل -مونو – گاما – لیننیل – گلیسرول (DLMG) خوانده می‌شود که حدود 18 تا 19% تری گلیسیرید در EPO را تشکیل می‌دهد.
EPO در بریتانیا به صورت یک فراورده دارویی برای درماتیت آتوپیک و ماستالژیا مجوز گرفته است.

عملکرد مکمل های غذایی روغن گل مغربی
EPO ممکن است فعالیت‏های ضد التهابی و ضد انعقادی داشته باشد.
مکانیسم عمل مکمل های غذایی روغن گل مغربیعملکردهای محتمل ضد التهابی و ضد تجمعی EPO ممکن است ناشی از نقش GLA در بیوشیمی ایکوزونوئیدها باشد.

GLA به اسید چرب 20 کربنه چند غیر اشباع دی هومو – گاما – لینولنیک اسید (DGLA; 20:3n-6) متابولیزه شده که پیش ساز پروستاگلاندین‏های سری 1 مانند پروستاگلاندین E1 (PGE1) است. عملکرد PGE1 روی سلولهای التهابی (مانند لکوسیت‏های پلی مورفونوکلئار یا PMNها) اکثراً مهاری می‌باشد.

PGE1، AMP حلقوی (CAMP) داخل سلولی را افزایش می‏دهد. این افزایش، آزادسازی آنزیم‏های لیزوزومی، کموتاکسی PMN و مهاجرت و چسبیدن PMNها به عروق خونی را کاهش می‏دهد. PGE1 همچنین به نظر می‏رسد عملکرد لنفوسیتها را مهار کند.


PGE1، به‏علاوه بر این نقش خود در مهار التهاب، تجمع پلاکتی را مهار کرده و فعالیت اتساع دهنده عروقی دارد.
GLA، از طریق متابولیتش DGLA، اثر مهاری روی ساخت لکوترین (LT) دارد. لکوترین (LTB4) B4 یک واسطه‌ی التهابی می‌باشد.

DGLA به 15- هیدروکسیل DGLA متابولیزه می‌شود که تبدیل آراشیدونیک اسید را به LT‌ها مانند LTB4 مسدود می‏کند.


به طور خلاصه، GLA التهاب را از طریق متابولیسم به DGLA که به نوبه خود می‏تواند به طور رقابتی پروستاگلاندین‏های پیش التهابی سری-2 و لوکوترین‏های سری-4 پیش التهابی را مهار کند، کاهش می‌دهد.

ترکیب GLA و متابولیت‏هایش در غشاهای سلولی، احتمالا در فعالیتهای ضد التهابی، آنتی ترومبیک و آنتی آتروژنیک و ضد پرولیفراسیون احتمالی EPO ایفای نقش می‌کنند.

فارماکوکینتیک‏ مکمل های غذایی روغن گل مغربی
تری گلیسریدهای سرشار از GLA در EPO از روده کوچک به کمک اسیدهای صفراوی جذب می‌شوند. طی این فرایند، بخشی از اسید‌های چرب تری گلیسرید دآسیله می‌شوند.

درون سلولهای مخاطی روده کوچک،اسیلاسیون مجدد روی داده و تری گلیسریدهای سرشار از GLA به صورت شیلو میکرون وارد جریان لنفاوی شده و از آنجا به گردش خون، جایی که GLA در ذرات لیپیدی به بافت‏های گوناگون بدن حمل می‌شود، منتقل می‌شوند.


GLA به اسید چرب چند غیر اشباع 20 کربنه دی هومو – گاما – لینولئیک اسید (DGLA)، که به پروستاگلاندین (PGE1)E1 تبدیل می‌شود، متابولیزه می‌شود. GLA ممکن است به ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) نیز متابولیزه ‏شود.

GLA و DGLA به طور طبیعی به صورت اسیدهای چرب آزاد در سلول‏ها یافت نشده و غالبا در غشاهای سلولی به صورت اجزا فسفولیپید، لیپیدهای خنثی و استرهای کلسترول یافت می‌شوند.

PGE1 به بازمانده‏های پروستا گلاندین کوچکتر که به طور اولیه اسیدهای دی کربوکسیلیک قطبی هستند، متابولیزه می‌شود که بخش اعظم آنها به درون ادرار ترشح می‌شوند.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد