بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مراحل واردات مکمل های غذایی-مکمل های ورزشی و نقش داروخانه ها در عرضه مکمل ها

داروخانه و مسائل پیرامون آن، موضوع حساس و سرنوشت سازی در نظام های سلامت است که بدلیل کارکردهای متفاوت داروخانه ها و نقش های مختلفی که برعهده می گیرد، می تواند آثار و تبعات بسیار زیادی را در سلامت جامعه به دنبال داشته باشد.

به همین جهت بحث مدیریت داروخانه و اقتصاد داروخانه حائز اهمیت است و معمولا مباحث بسیار زیادی در رابطه با تقویت جایگاه داروخانه ها در نظام های سلامت صورت می پذیرد.

از آنجایی که امن ترین نقطه برای تهیه مکمل های غذایی داروخانه ها هستند و بر اساس دستور العمل سازمان غذا و دارو، مصرف کنندگان مکمل های غذایی باید مکمل های مورد نظر خود را صرفا از داروخانه ها تهیه کنند، بحث جایگاه داروخانه در نظام سلامت بیش از گذشته میتواند مورد تاکید قرار گیرد.

به طور کلی، شرکت های واردکننده مکمل های غذایی،ورزشی، دارویی مکلف هستند محصولات وارداتی خود را تحویل شرکت های پخش دارویی که تحت نظارت وزارت بهداشت هستند، دهند. این به آن معنا است که توزیع مکمل های غذایی خارج از شبکه رسمی ممنوع است.

در این راستا، وزارت بهداشت، شرکت های پخش مورد تایید را به شرکت های واردکننده مکمل معرفی کرده و آنها ملزم هستند از طریق این شرکت ها، محصولات و مکمل های وارداتی را در شبکه داروخانه های رسمی کشور توزیع کنند.

بر این اساس توزیع مکمل های غذایی، رژیمی، ویتامینی و سایر انواع مکمل های غذایی صرفا در داروخانه های کشور مجاز است.

البته آنچه که قابل توجه است آن است که شرکت های واردکننده مکمل های غذایی، مجاز به واردات هرگونه مکمل نیستند. بلکه باید پیش از اقدام به واردات، مشخصات مکمل غذایی مورد نظر خود را به وزارت بهداشت اعلام کرده و نسبت به اخذ مجوز، مراتب لازم اداری را بپیمایند.

در این رابطه اداره کل مکمل های غذایی موضوع را بررسی کرده ودر صورت تایید، مجوز لازم را به شرکت مورد نظر ارائه می دهد.

به هر حال در کشور ما سعی شده است به دلیل توجه به اصول و مبانی سلامت جامعه، بیشترین دقت نسبت به کیفیت مکمل های غذایی که در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد، صورت بپذیرد.

برای مطالعه بیشتر دراین خصوص میتوانید روی مقالات زیر را کلیک کرده و آن ها را دانلود فرمایید

مقاله دکتر سیامک نژاد در خصوص داروخانه ها را دریابیم

مقاله دکتر تفرشی راجع به راهنمای کنترل کیفیت دارو در سراسر کشور

منبع: سایت مکمل شناسی

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد