بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های غذایی اکول را بهتر بشناسیم

اکول، یک ایزوفلاوان، ابتدا در سال 1932 توسط Marrian و Haslewood از ادرار مادیان باردار ایزوله شد و به خاطر منبع اسبی خود و همچنین اینکه یک ترکیب فنولیک است، اکول نامگذاری شد.

در اوایل دهه 1980، اکول در ادرار بزرگسالان مصرف کننده غذاهای سویا دار کشف و مشخص شد که این ماده متابولیت دیادزئین، آگلیکون دیادزین، ایزوفلاون سویا می‌باشد. (دیادزئین را ببینید) اکول از دیادزئین از طریق ترانس فورماسیون باکتری‏های کولون تشکیل می‌شود.


اطلاع از اینکه تنها حدود 20 تا35% جمعیت بزرگسال پس از مصرف سویا اکول تولید می‏کنند و تولید کننده اکول نامیده می‌شوند، مهم است. درصد تولید کننده‏های اکول در گیاهخواران در مقایسه با میزان تولید کننده‏های اکول در بزرگسالان غیر گیاهخوار که حدود 25% می‌باشد، حدود 59% است. طبیعت باکتری‏های کولون مسئول تولید اکول، ناواضح مانده است.


از یافته‏ها اینگونه برمی‏آید که اکول ممکن است به طور وسیعی مسئول فواید سلامتی معروف سویا شامل کاهش خطر سرطان پستان و پروستات، کاهش ریسک بیماری‌های قلبی-عروقی، افزایش سلامت استخوان و کاهش علائم یائسگی باشد.

مغایرت داده‏های گزارش شده از فواید سویا،ممکن است به دلیل تفاوت افراد در تولید اکول یا فقدان این توانایی باشد. این ویژگی به عنوان نظریه اکول شناخته می‌شود. شیوع سرطان پروستات و پستان و بیماری‌های قلبی-عروق در گروه‏های خاص با توانایی بالایی در تولید اکول – برای مثال ژاپنی‏ها و گیاهخواران – کمتر است.


اکول یک مرکز کایرال دارد – اکول یک اتم کربن کایرال در موقعیت C-3 حلقه فوران دارد- و در نتیجه به صورت ایزومر نوری فعال مجزا (دیاستروایزومر)، R اکول و -S اکول وجود دارد.

انانتیومر حاصل از احیا متابولیک دیادزئین، (-)-S اکول می‌باشد. –S اکول به عنوان 7 – هیدروکسی – 3 (َ4- هیدروکسی فنیل) – کرومان؛ 3، 4، دهیدرو، 3- (4 هیدروکسی فنیل)-H2 -1-بنزوپیران-7-اول و 4،7-دی هیدروکسی ایزوفلاوان دیول و َ4،7-دی هیدروکسی ایزوفلاوان نیز شناخته می‌شود. فرمول مولکول آن C15H14O3 است.

اکول یک استروژن غیر استروئیدی بوده، اما در مقایسه با ایزوفلاون‏های جنیستئین، دیادزئین و گلیستئین، فیتواستروژن نمی‌باشد زیرا به طور مستقیم از سویا مشتق نشده است. اما متابولیتی از دیادزئین فیترو استروژن می‌باشد.


تا امروز اکثر مطالعات روی اکول روی حیوانات آزمایشگاهی یا در مطالعات در محیط آزمایشگاه انجام شده‏است. مطالعات انسانی انجام شده، به مقایسه میان تولید کننده‏های اکول با غیر تولید کننده‌های اکول پرداخته‌اند.

عملکرد مکمل های غذایی اکول
اکول فعالیت استروژنی، ضد اندروژنی و فعالیت آنتی‏اکسیدانی دارد. همچنین ممکن است فعالیت‏های آنتی آتروژنی، ضد سرطانی و پیشگیری از پوکی استخوان داشته باشد.


مکانیسم عمل مکمل های غذایی اکول
-S اکول تمایل بالایی به گیرنده استروژن بتا دارد. تمایل –s اکول برای گیرنده استروژن آلفا نسبتاً ضعیف است. –R اکول برای گیرنده‏های استروژنی آلفا و بتا نسبتاً غیر فعال است.

S- اکول آنتاگوئیست 5- آلفا- دی هیدرو تستوسترون (DHT) می‌باشد –S اکول از این جهت که هم آگونیست انتخابی گیرنده استروژن و هم آنتاگونیست آندروژن است، یک ماده منحصر است.

اکول با میل بالایی به DHT متصل شده و از اتصال DHT به گیرنده آندروژنی جلوگیری می‏کند، این عمل برای پیشگیری از رشد بافت پروستات مفید است. خود اکول نه بلوک کننده گیرنده آندروژنی بوده و نه تبدیل تستوسترون به DHT را از طریق آنزیم 5- آلفا – DHT – ردوکتاز مهار می‏کند. طبیعت معروف اتصال اکول به DHT ناواضح می‌باشد.


اکول فعالیت آنتی‏اکسیدانی قوی تری نسبت به ایزوفلاوون‏های سویا، دیادزئین و جنیستئین دارد. ظرفیت آنتی‏اکسیدانی اکول اساساً ناشی از توانایی آن در اهدای اتم‏های هیدروژن /الکترون از گروه هیدروکسیل فنولیک خود به رادیکالهای آزاد می‌باشد.


نیتریک اکسید در بدن از طریق فعالیت نیتریک اکسید سنتاز اصلی (NOS)، NOS اندوتلیال((eNOS یا NOSنورونی((nNOS یا توسط NOS قابل القا (iNos) تولید می‌شود.NOتولید شده توسط (eNOS) برای حفظ ساختار و تونسیته نرمال عروق لازم است. با این حال، No تولید شده از iNos استرس اکسیداسیتو عروقی را افزایش داده که منجر به کاهش فراهمی زیستی No عروقی می‌شود.

نشان داده شده که اکول فراهمی زیستی NO اندوتلیوم عروقی را با تأثیر روی Nos و iNos افزایش می‏دهد.


فراهمی زیستی No اندوتلیوم عروقی برای حفط تونسیته نرمال عروق کلیدی است. تنظیم تون عروقی توسط NO اندوتلیال از طریق افزایش CGMP داخل سلولی (گوانوزین مونوفسفات حلقوی) و فعال شدن پروتئین کیناز وابسته به CGMP (PKG1) و در نتیجه اتساع عروق انجام می‌شود. نشان داده شده که اکول فراهمی زیستی NO اندوتلیومی را از طریق تنظیم کاهشی تشکیل سوپر اکسید ناشی از فعالیت NADPH اکسیداز، افزایش می‌دهد.

این امر می‏تواند میزان لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL) دستخوش اکسیداسیون وپروسه‏های التهابی منجر به آترواسکروز را کاهش دهد. گونه‏های فعال اکسیژن مانند سوپر اکسید، می‏تواند با NO جهت تولید گونه‏های نیتروژن بسیار فعال، پروکسی نیتریت واکنش دهد. تولید پروکسی نیتریت، فراهمی زیستی NO اندوتلیایی عروق را کاهش می‏دهد.


تجویز اکول به رت‏های Sprague-Dawley، وزن پروستات و اپیدیدیم را کاهش و سطح هورمون لوتئینه کننده (LH) را افزایش می‏دهد. نتایج آزمایشات نشان می‌دهد که اکول به طور ویژه‌ای به 5 – آلفا – دی هیدروتستوسترون (DHT) متصل می‌شود، در حالی که میلی به اتصال به گیرنده آندروژن پروستات و تستوسترون ندارد.

همچنین مشخص شده است که اکول به گیرنده استروژن بتا متصل شده اما میلی به اتصال به گیرنده استروژنی آلفا ندارد. کاهش وزن پروستات و اپیدیدیم و تغییر در سطحLH، مربوط به اثر ضد آندروژنی اکول از طریق اتصال به DHT و جداسازی DHT از گیرنده آندروژنی می‌باشد. از یافته‏ها اینگونه برمی‏آید که اکول در محیط آزمایشگاهی فعالیت ضد تکثیری روی سلول‏های اپیتلیال خوش خیم و بد خیم پروستات دارد.


در یک مطالعه دیگر که نظاره گر اثر اکول روی ترا نس فورماسیون سلول موش بود، مشخص شد که اکول، ترانس فورماسیون به بدخیمی سلول‏های موش را توسط هدف قرار دادن مسیر پیام رسانی MEK (نوعی از کیناز فعال شده با میتوژن)، مهار می‏کند. فعالیت معروف ضد اندروژنی اکول به نظر نمی‏رسد در مهار ترانس فورماسیون به بدخیمی سلول در این مورد دخیل باشد.


تغذیه موش‌های اوارکتومی شده با دوزهای مشخصی از اکول و سنجش تراکم معدنی استخوانی توسط اندازه‏گیری جذب اشعهX Dual- energy نشان داد که اکول از دست دادن استخوان در موش اوارکتومی شده را مهار می‏کند. اثر احتمالی استروژنی اکول و دلیل مهار از دست دادن استخوان ناواضح است.


فارماکوکینتیک اکول در انسان‏ها پیچیده است و به خوبی شناخته نشده است. تجویز خوراکی–S اکول و –R اکول به سه انسان سالم، پروفایل فارماکوکینتیک مشابهی نمایان و تأیید کرد که دو دیاستروایزومر، فراهمی زیستی مشابهی دارند.

هیچ تفاوت آماری در نرخ‏ جذب، غلطت پلاسمایی حداکثر، زمان رسیدن به غلطت پلاسمایی حداکثر، نیمه عمر حذف نهایی، AUC (مساحت زیر منحنی)، حجم آشکار توزیع و کلیرانس سیستمیک بین –R اکول و –S اکول وجود ندارد. داده‏ها حاکی از آن است که هر دو شکل انتانتیومری اکول بدون تغییر جذب شده و هیچ راسمیک شدنی، طی یا بعد از دریافت روده‌ای رخ نمی‏دهد.


اکول احتمالا محصول انتهایی ترانس فورماسیون زیستی دیادزئین می‌باشد که دست نخورده در ادرار یافت می‌شود. با این حال بررسی اخیر در مورد متابولیسم فاز I اکول با استفاده از میکروزرم‏های انسانی نشان داد که اکول به شش متابولیت به همراه -3 هیدرو کسی اکول و 6- هیدوروکسی اکول به عنوان محصولات اصلی، تبدیل می‌شود.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی اکول
ادعاها در مورد اکول به طورکلی مشابه دایدزئین است. (دایدزئین را ببیند) و سایر ایزوفلاوون‏های سویا می‌باشد. اکول ممکن است برخی علائم یائسگی، مانند گرگرفتگی را تخفیف داده و به حفاظت در برابر پوکی استخوان، برخی از سرطان‏ها و همچنین بیماری‌های قلبی-عروقی کمک کند.

این ماده ممکن است با اتصال به 5-آلفا دی هیدروتستوسترون مانع ریزش مو شده و یا رشد مجدد مو را تحریک کند. شواهد بالینی قطعی برای این فرضیات موجود نمی‌باشد. مطالعات بالینی انسانی در مورد خود اکول به ندرت انجام شده است.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد