بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

برای داشتن بدن سالم،جزئیات مصرف مکمل های غذایی ایکوزاپنتائنوئیک اسید را بخوانیم

ایکوزاپنتائنوئیک اسید یا EPA، یک جز اصلی روغن ماهی است. این ماده یک اسید چرب چند غیر اشباع، بلند زنجیره (LCPUFA) نوع n-3 یا امگا 3 می‌باشد. EPA یک اسید چرب چند غیر اشباع تمام سیس، حاوی 20 اتم کربن و 5 پیوند دوگانه است.


EPA به عنوان EPA، C20:5n-3 و سیس -5، 8، 11، 14، 17، ایکوزاپنتانوئیک اسید نیز شناخته می‌شود.
EPA پیش ساز پروستاگلاندین‏های سری -3، لکوترین‏های سری 5 و ترومبوکسان‏های سری -3 آنتی آتروژن و آنتی ترومبوژنیک است. EPA به طور طبیعی به فرم تری آسیل گلیسرول‌ها (TAGs) یافت می‌شود.

عملکرد و فارماکولوژی مکمل های غذایی ایکوزاپنتائنوئیک اسید
مکملEPA ممکن است فعالیت ضد التهابی، آنتی ترومبیک، هیپولیپدمیک و تنظیم کننده ایمنی داشته باشد.
مکانیزم عمل فعالیت‏های احتمالی ضد التهابی، آنتی ترومبیک و تنظیم کننده ایمنی EPA احتمالاً ناشی از نقش EPA در فیزیولوژی و بیوشیمی ایکوزا نوئیدها می‌باشد.


ایکوزانوئید‏ها توسط متابولیسم اسیدهای چرب چند غیر اشباع 3-n یا امگا-3 و به ویژه اسید چرب 20 کربنه چند غیر اشباع n-3، آراشیدونیک اسید، تولید می‌شوند.


این ایکوزانوئیدها لکوترین‏های سری 4 و ترومبوکسان‌های سری 2 می‌باشد. لکوترین B4 (LTB4) و ترومبوکسان (TXA2)A2، کموتاکسی لکوسیت، تجمع پلاکتی و انقباض عروقی را تحریک می‏کنند. این ایکوزانوئیدها، ترومبوژن و آتروژن هستند.


از طرف دیگر، EPA به لکوترین (LTB5)B5 و ترومبوکسان (TXA3)A3 متابولیزه می‌شود، ایکوزانوئید‏هایی که اتساع عروقی را تحریک کرده، تجمع پلاکتی و کموتاکسی لکویستی را مهار و آنتی آتروژن و آنتی ترومبیک هستند.


مکانیسم عمل این ماده در کاهش تری گلیسرید، مهار لیپوژنز و تحریک اکسیداسیون اسیدهای چرب است. اکسیداسیون ایکوزاپنتانوئیک اسید(EPA) در میتوکندری‏ها و اکسیداسیون DHA در پروکسی زوم‏ها روی می‌دهد. (برای بحث بیشتر در مورد عملکرد EPA، مونوگراف روغن ماهی را ببنید)

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی ایکوزاپنتائنوئیک اسید
EPA ممکن است برای کاهش تری گلیسرید بالا در افرادی هیپرگلیسمیک اندیکاسیون داشته باشد. این اسید چرب ممکن است نقش موثری در کاهش شدت بیماری در مبتلایان به سیستیک فیبروزیس ایفا کند و ممکن است نقش مشابهی در افراد دیابتی نوع 2 در تأخیر پیشرفت نفروپاتی دیابتی داشته باشد.


شواهد گیج کننده‌ای در مورد نقش احتمالی EPA در افسردگی وجود دارد. شواهدی مبنی بر نقش محافظت عصبی EPA وجود دارد. مطالعاتی با نتایج مثبت برای کاربرد احتمالی در بیماری ‏هانتیگتون، مولتیپل اسکلروز و برخی اختلالات نورودژنراتیو دیگر انجام شده است.

EPA ممکن است در مراحل بسیار خفیف و اولیه بیماری آلزایمر هم سودمند باشد.
مونوگراف مربوط به روغن‏های ماهی را برای اطلاعات بیشتر ببینید.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد