بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های غذایی دی‌متیل‌سولفوکساید!

دی‌متیل‌سولفوکساید یا DMSO یک ترکیب سولفوردار ارگانیک جاذب رطوبت است. این ماده یک مایع بدون رنگ با بوی ضعیف سولفور بوده که سریعاً با طیف وسیعی از مواد محلول و نامحلول در آب، شامل خود آب، مخلوط می‌شود.

DMSO پس از بلع و یا حتی تماس با دستها سریعاً جذب بدن شده و یک مزه سیر مانند ایجاد می‌کند. این ماده به‌طور طبیعی در مقادیر اندک در سبزیجات، غلات، میوه‌جات و محصولات حیوانی وجود دارد.

DMSO به‌صورت یک فراورده جانبی طی پردازش خمیر چوب تشکیل شده و به‏عنوان یک حلال صنعتی استفاده ‌می‌شود.


تا دهة 1970، DMSO به صورت یک ترکیب جامد برای استفاده خوراکی و موضعی برای درمان اولیه دردهای مختلفی استفاده می‌شد. این ترکیب از FDA برای درمان سیستیت بینابینی Interstitial cystitis)) و برای استفاده موارد محدود دامی، مجوز دریافت کرده است اما مجوزی برای استفاده به‏عنوان یک مکمل غذایی ندارد. متیل‌سولفونیل‌متان یا MSM، نسل دوم و متابولیت DMSO، به صورت مکمل غذایی عرضه می‌شود.


 DMSO به عنوان سولفونیل بیس متان ومتیل سولفوکسید نیز شناخته می‌شود. اگرچه این ترکیب یک مکمل غذایی نیست اما اشاره به آن در PDR به علت تاریخچه و اطلاعات موجود بوده و اینکه یکی از متابولیتهای آن به نام متیل سولفونیل متان یا MSM به صورت مکمل غذایی عرضه می‌شود.

عملکرد مکمل های غذایی دی‌متیل‌سولفوکساید
DMSO ممکن است دارای اثرات ضد التهابی، آنتی‌اکسیدانی و ضد درد باشد. این ماده سریعاً از غشاهای سلولی نفوذ می‌کند.

مکانیسم اثر مکمل های غذایی دی‌متیل‌سولفوکساید
مکانیسم اثر DMSO به خوبی شناخته نشده است. DMSO در شرایط فیزیولوژیک خاص فعالیت آنتی‌اکسیدانی بروز می‌دهد. مکانیسم اثر محافظت قلبی-عروقی DMSO در رت‏های دچار کمبود مس، آنتی‌اکسیدانی است.

به نظر می‌رسد فعالیت ضد التهابی احتمالی آن نیز ناشی از فعالیت آنتی اکسیدانی باشد. توانایی نفوذ به غشای DMSO ممکن است انتشار دیگر مواد از طریق پوست را افزایش دهد. به این دلیل، ترکیب DMSO و Idoxuridine برای درمان موضعی هرپس زوستر در انگلستان استفاده می‌شود.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی دی‌متیل‌سولفوکساید
DMSO سریعاً به دنبال تجویز از طریق تمامی روش‌ها جذب و در بدن توزیع می‌گردد. بخشی از این ماده تحت اکسیداسیون به متیل‌سولفونیل‌متان و قسمتی پس از احیا به دی‌متیل‌سولفید متابولیزه شده که متابولیت‌ها در ادرار و مدفوع دفع می‌شوند.

سهم عمده DMSO تجویز شده در ادرار دفع می‌گردد. این ماده همچنین از طریق ریه‌ و پوست هم دفع شده که بوی سولفوریک خاص خود را ایجاد می‌کند.


نتایج یک مطالعه از تجویز خوراکی DMSO به میمون‏های Rhesusنشان داد که این ماده سریعاً جذب شده و بعد از یک روز در خون به سطح ثابت می‌رسد. DMSO از خون در عرض 72 ساعت بعد از اتمام درمان پاک می‌شود. ترشح ادراری DMSO متابولیزه نشده و متیل‌سولفونیل‌متان به ترتیب عامل حدود 60 و 16% دزهای خورده شده می‌باشد.

اندیکاسیون‌ و کاربرد مکمل های غذایی دی‌متیل‌سولفوکساید
استفاده پزشکی از DMSO اخیراً توسط FDA به درمان تسکینی سیستیت بینابینی و مصارف تجربی خاص، محدود شده است. این ماده ممکن است برای انواع آرتریت، جراحات بافت نرم در آمیلوییدوز، اسکلرودرما، زخم‌های پوستی ایجاد شده توسط بعضی عوامل آنتی‌نئوپلاستیک و در درمان موضعی هرپس زوستر موثر واقع شود.

همچنین ممکن است دارای اثرات ضد سرطانی، محافظت عصبی و قلبی باشد. نقش این ماده در مهار پیشرفت بیماری‌های مفصلی دژنراتیو اثبات نشده است.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد