بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کاربردهای مکمل غذایی دآنول

دآنول یا دیمتیل آمینو اتانول،اکنون به‌صورت یک مکمل غذایی عرضه می‌شود، اما در زمانی به‌صورت دارویی برای درمان بیش‌فعالی کودکان و همچنین جهت شرایطی از قبیل دیس‌کینزی تأخیری ناشی از نورولپتیک ‏هااستفاده می‌شد.

اثر آن در دیس‌کینزی تأخیری احتمالا به دلیل نقش آن به عنوان یک پیش ساز کولینرژیک می‌باشد که سنتزاستیل کولین را در مغز افزایش می‌دهد. اکنون شناخته شده است که دانول اگرچه پیش‌ساز برای کولین است اما مقادیر اندکی از کولین از تبدیل آن به استیل کولین در مغز ایجاد می‌شود.

دآنول یا دی متیل آمینو اتانول همچنین به ‌صورت 2 ـ (دیمتیل آمینو) اتانول، بتا ـ دی متیل آمینو اتیل الکل و N و N ـ دی متیل-2 هیدروکسی اتیل آمین شناخته ‌می‌شود.


این ماده به صورت DMAE مخفف می‌گردد. زمانی که دآنول به‏عنوان دارو عرضه می‌شد، به نام دآنر(Deaner) و به شکل دآنول استامیدوبنزوات بود. خود دآنول مایع است.رایج‌ترین شکل مکمل دآنول، دآنول بی‌تارتارات است.


مادة دیگر حاوی دآنول، دآنول 4 ـ کلروفنوکسی‌استات هیدروکلراید یا سنتروفنوکسین هیدروکلراید، در اروپا، ژاپن، استرالیا و مکزیک به‏عنوان یک افزایش‌دهندة شناخت در افراد مسن استفاده می‌شود.

عملکرد مکمل غذایی دآنول
دآنول ممکن است سطح کولین را افزایش دهد.

مکانیسم اثر مکمل غذایی دآنول
دآنول پیش‌ساز برای کولین می‌باشد.

فارماکوکینتیک مکمل غذایی دآنول

اطلاعات محدودی دربارة فارماکوکینتیک دآنول در انسان وجود دارد. دآنول در رودة باریک جذب شده و پس از انتقال به کبد، بیشتر آن به کولین متابولیزه می‌گردد.

مقادیر بسیار اندکی از این کولین ظاهراً در مغز به استیل کولین تبدیل می‌شود. در حقیقت گزارش شده است که دآنول جذب کولین را توسط مغز کاهش می‌دهد. دآنول ظاهرا اکسیداسیون کولین را به بتائین مهار کرده و ممکن است دیگر واکنش‌های متابولیسم کولین را نیز مهار سازد.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل غذایی دآنول
نتایج دربارة دآنول در درمان دیس کینزی تاخیری اکثراً منفی اند. عقیده بر آن است که دآنول در بیماری آلزایمر و نواقص شناختی مرتبط به سن می‌تواند موثر باشد.

موارد منع مصرف مکمل غذایی دآنول
هرگونه حساسیت شناخته شده به محصولات حاوی دآنول.

موارد احتیاط مکمل غذایی دآنول
دآنول ‌باید توسط زنان باردار و مادران شیرده پرهیز شود. افراد با هموسیتئین بالا نیز باید از مصرف دآنول اجتناب نماید.

عوارض جانبی مکمل غذایی دآنول
عوارض نامطلوب گزارش شده شامل سردرد، کرامپ، یبوست، بی‌خوابی و القای رؤیاهای آشفته می‌باشد.

یک مورد از ابتلا به سندرم دیس‌کینزی آشکار با درگیری عضلات دهانی، صورتی و تنفسی، برای فردی که برای مدت 10 سال از دآنول برای درمان Essential tremor خود استفاده کرده بود، گزارش شده است. این عارضه با قطع دآنول برطرف شد.

دوز و نحوه مصرف مکمل غذایی دآنول

دآنول به‌صورت مایع یا به‌صورت بی‌تارتازات دآنول موجود است. دوز معمول 100 میلی‌گرم روزانه است.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد