بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات تکلمیلی راجع به مکمل های غذایی دیادزئین

دیادزئین متعلق به دسته ایزوفلاوون فلاونوئیدهاست. از آنجایی که این ماده، یک ترکیب غیراستروئیدی مشتق از گیاه است که دارای فعالیت بیولوژیک شبه استروژنی است‌، به‏عنوان یک فیتواستروژن طبقه‌بندی می‌شود. دیادزئین دارای اثرات خفیف استروژنی و همچنین ضد استروژنی می‌باشد.


دیادزئین آگلیکون(اگلوکون) دیادزین است. ایزوفلاون به ‌طور طبیعی به‌صورت گلوکوزید دیادزین وبه‌ صورت گلیکوزیدهای 6''-O-مالونیل جنیستین و 6''-O-استیل دیادزئین یافت می‌شود. دیادزئین و گلیکوزیدهای آن عمدتاً در حبوباتی از قبیل لوبیای‌سویا و نخود یافت می‌شوند. لوبیای سویا و غذاهای آماده از سویا منابع اصلی غذایی این ترکیبات هستند.


گلیکوزیدهای دیادزئین از نظر فراوانی دومین ایزوفلاوون در لوبیای سویا و فراورده‏های آن محسوب می‌شوند. گلیکوزید جنیستئین فراوان‌ترین آنها می‌باشد. غذاهای حاوی سویا فراوری نشده از قبیل توفو (Tofo) حاوی دیادزئین، عموماً به شکل گلیکوزیدی آن هستند. غذاهای سویا فراوری شده از قبیل تمپه (Tempeh) و میسو (Miso) حاوی سطوح بارزی‌ از آگلیکون‌اند.


دیادزئین و دیادزین هم‌چنین در Radix Puerariae (RP) یافت می‌شود. RP یک داروی گیاهی فراهم شده از ریشه گیاه Pueraria Lobata است که معمولاًبه‌عنوان Kudzu شناخته می‌شود.

RP برای قرن‏ها در طب سنتی چین برای درمان گستره وسیعی از اختلالات استفاده می‌شد و هنوز هم توسط پزشکان سنتی چین برای درمان سوء مصرف الکل استفاده می‌شود. تصور می‌شود که اثرات ضد پرنوشی (Anti-dipsotropic) RP ناشی از دیادزئین و دیادزین است.


دیادزئین یک مادة جامد محلول در آب است. فرمول مولکولی آن C15H10O4 و وزن مولکولی آن 24/254 دالتون می‌باشد. دیادزئین به‌صورت 7- هیدروکسی ـ3-(4-هیدروکسی فنیل)-4H-1-بنزوپیران-4-ان و ‘4و7-دی هیدروکسی ایزوفلاوون هم شناخته می‌شود. دیادزین که دارای حلالیت‌ بیشتری نسبت به دیادزئین است، 7-بتا گلوزید دیادزئین می‌باشد.


زمانی که دیادزئین به‌صورت مکمل غذایی عرضه می‌شود، غالبا به شکل بتا ـ گلیکوزید خود، دیادزین وجود دارد.
هم‌چنین ایزوفلاوون‌های سویا و اکول را ببینید.

عملکرد مکمل های غذایی دیادزئین
دیادزئین ممکن است دارای فعالیت‌های استروژنیک و آنتی‌استروژنیک و ضد مسمومیت باشد. همچنین ممکن است دارای فعالیت ضد پرنوشی anti-dipsotropic، ضد سرطان‌زایی، ضد آتروژنیک و پیشگیری کننده از پوکی استخوان نیز باشد.

مکانیسم اثر مکمل های غذایی دیادزئین

دیادزئین در آزمایشگاه و در موجود زنده، دارای فعالیت استروژنیک خفیف است. فعالیت استروژنیک آن در موجودات زنده، کمترین فعالیت در میان سایر ایزوفلاوونهای سویا می‌باشد.


دیادزئین نابود کننده انواع اکسیژن واکنش‌پذیر است. در مورد جنیستئین بیشترین مطالعات ایزوفلاوون سویا با توجه به اثرات آنتی‌اکسیدانی آن انجام شده است. توان آنتی اکسیدانی جنستئین ممکن است قوی‌تر از دیادزئین باشد.

مطالعات تجربی برای مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی دو ایزوفلاون وجود دارد.
مکانیسم فرضی برای فعالیت احتمالی ضد پرنوشی دیادزئین به این طریق است: دیادزئین ایزوآنزیم‌های کلاس I الکل دهیدروژناز (ADH) انسانی به‌خصوص نوع گامای ADH را مهار می‌کند. مهار کلاس I انسانی ADH ممکن است مصرف اتانول را به وسیلة افزایش فراهمی زیستی الکل خورده شده سرکوب نماید.

دیادزین یک مهارکنندة آلدهیددهیدروژناز (ALDH)ـ2 میتوکندریایی انسانی است. مهار ALDH-2 نیز می‌تواند مصرف اتانول را از طریق افزایش فراهمی زیستی الکل خورده شده، سرکوب نماید.

در نهایت دریافت شده که دیادزین متابولیسم سروتونین را از طریق مهار ALDH-2 مهار می‌نماید. این مهار با تجمع هم‌زمان 5-هیدروکسی ایندول-3-استالدهید (S-HIAL) و 3، 4 ـ دی‌هیدروکسی‌فنیل استالدهید (DOPAL) همراه می‌شود.

5-HIAL و DOPAL ممکن است در تنظیم فعالیت احتمالی ضد پرنوشی دیادزئین دخیل باشند. در مقایسه با مهارکنندة ALDH وسیع‌الاثر دی‌سولفیرام، دیادزئین / دیادزین ظاهرا متابولیسم استالدهید را مسدود نمی‌کنند. مکانیسم اثر ضد سرطان‌زایی احتمالی دایدزین مانند فعالیت احتمالی آنتی‌آتروژیک آن نامشخص است. اثر استروژنیک ضعیف دیادزئین ممکن است در فعالیت احتمالی ایزوفلاون‌های Soy در برابر سرطان پروستات ایفای نقش کند.

همچنین اثر استروژنیک خفیف دیادزئین و اثر احتمالی آنتی‌اکسیدانی آن ممکن است در فعالیت احتمالی آنتی‌آتروژنیک آن شرکت داشته باشد.


اثر استروژنیک ضعیف دیادزئین ممکن است در فعالیت احتمالی ضد پوکی استخوان آن دخیل باشد. نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که دیادزئین دارای اثر آنابولیک در یک رده‏ سلولی استئوبلاستیک در محیط کشت بوده است.

بنابراین ممکن است این ماده بتواند تشکیل استخوان استئوبلاستیک را تحریک نماید. متابولیت عمدة ایزوفلاون صناعی، ایپریفلاوون، دیادزئین است. ایپریفلاوون توانایی آشکاری در پیشگیری از پوکی استخوان در مدل‌های حیوانی و انسانی داشته است.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی دیادزئین
فارماکوکینتیک دیادزئین در انسان پیچیده است و به خوبی شناخته نشده است. فارماکوکینتیک دیادزئین و دیادزین از مدل‌های حیوانی به دست آمده است. آگلیکون دیادزئین ممکن است از رودة باریک جذب شده و از آن‌جا از طریف لنف به گردش خون سیستمیک منتقل گردد.

اطلاعات اندکی درباره توزیع بافتی دیادزئین موجود است. مقداری از این ماده در کبد تحت کونژوگاسیون با گلوکورونات و سولفات به وسیله آنزیم‌های فاز II کبدی (UDP ـ گلورونوزیل ترانسفرازها و سولفوترانسفرازها) قرار می‌گیرد.

کونژوگه‌های گلوکورونید و سولفات دیادزئین ‌در ادرار و صفرا دفع می‌شوند. کونژوگه‏های دیادزئین ممکن است جهت آزاد کردن دیادزئین، دکونژوگه گردند که ممکن است دوباره توسط گردش انتروهپاتیک باز جذب شوند.


قسمت اعظم دیادزین خورده شده، شکل عمده دیادزئین غذایی و مکمل‌ها، تا رودة بزرگ دست نخورده حمل می‌شود. در رودة بزرگ بتا-گلوکوزیداز باکتریایی، دیادزین را به دیادزئین هیدرولیز می‌نماید. دیادزئین جذب شده در رودة بزرگ به دهیدرو دیادزئین متابولیزه شده، که این ترکیب سپس به اکول (equol) یا O ـ دس متیل انگولنزین متابولیزه می‌گردد.


واریاسیون فردی قابل ملاحظه‌ای در جذب و متابولیسم دیادزئین و دیادزین خورده شده، وجود دارد. میزان جذب دیادزئین بتا ـ گلوکوزید دیادزین، نیز ناشناخته است. حدود 25 تا 35% جمعیت بزرگسال اکول (equol) را از دیادزین می‌سازند.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد