بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات تکمیلی مکمل شناسی در مورد مکمل های غذایی D -گلوکارات

D -گلوکارات شکل آنیون D گلوکاریک اسید، یک قند دی کربوکسیک اسید مشتق از اکسیداسیون D ـ گلونیک اسید می‌باشد. این ماده به‌طور طبیعی در بعضی سبزیجات و میوه‌جات شامل سبزیجات خانواده کلم، لوبیا و سیب یافت می‌شود.

D ـ گلوکارات ممکن است دارای فعالیت محافظت شیمیایی از سرطان باشد.
D ـ گلوکارات هم‌چنین به‏عنوان D ـ ساکارات شناخته می‌شود. D ـ گلوکارات در شکل نمک کلسیم خود، کلسیم D ـ گلوکارات به‏عنوان یک مکمل تغذیه‌ای عرضه می‌شود.

فرمول مولکولی کلسیم D ـ گلوکارات C6H8C9O8 و وزن مولکول آن 20/248 دالتون می‌باشد.

عملکرد مکمل های غذایی D -گلوکارات
مکانیزم فعالیت احتمالی ضد سرطان‌زایی D ـ گلوکارات کاملاً مشخص نیست. یک احتمال، مهار بتا-گلوکورونیداز توسط مشتق D ـ گلوکارات، D ـ گلوکارو ـ 1 و4ـ لاکتون (1و4-GL) می‌باشد.

مکانیزم اصلی سم‌زدایی از سرطان‌زاهای مشخص از طریق گلوکورونیداسیون است، که توسط گلوکورونیل ترنسفراز کاتالیز می‌شود. کونژوگه‌های گلوکورونیدی در ادرار و صفرا دفع می‌شوند.


دکونژوگاسیون می‌‌تواند از طریق آنزیم‌ بتا ـ گلوکورونیداز رخ دهد. مهار بتا ـ گلوکورونیداز از دکونژوگاسیون جلوگیری می‌نماید.

ممکن است D ـ گلوکارات دارای فعالیت ضد سرطان‌زایی مستقل از 1 و 4ـ GL باشد. آشکار شده است که D ـ گلوکارات پروتئین کیناز را مهار می‌نماید و این مکانیزم احتمالی برای اثر ضد سرطان‌زایی مستقیم این ماده است.


نتایج مطالعات نشان می‌دهد که D ـ گلوکارات در رتها اثر هیپو کلسترولمیک دارد. مکانیزم این اثر ناشناخته است.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی D -گلوکارات

اطلاعات اندکی درباره فارماکوکینتیک D ـ گلوکارات در انسان وجود دارد. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که D ـ گلوکارات در معده به 1 و4 ـ GL تبدیل می‌شود. به نظر می‌رسد که 1 و4 ـ GL در رت‏ها دوباره جذب می‌شود و توسط خون به بافت‌های مختلف منتقل ‌گردیده و در ادرار و به مقدار کمتر در صفرا دفع می‌شود.

تصور می‌شود که کلسیم D ـ گلوکارات یک پیش‌ساز آهسته رهش یا پیوسته رهش 1 و4 ـ GL می‌باشد. اما داده‌های انسانی اندکی برای اثبات آن وجود دارد.


اندیکاسیون‌ها و کاربرد مکمل های غذایی D -گلوکارات
مطالعات حیوانی و داخل آزمایشگاهی نشان می‌دهد که D ـ گلوکارات ممکن است دارای اثرات ضد سرطانی و هیپولیپیدمیک باشد. با این حال، داده‏های بالینی کافی جهت اثبات آن وجود ندارد.

موارد منع مصرف مکمل های غذایی D -گلوکارات
 D ـ گلوکارات در افراد دارای حساسیت به هر جز محصولات حاوی D ـ گلوکارات منع مصرف دارد.

موارد احتیاط مکمل های غذایی D -گلوکارات
زنان باردار‌ و مادران شیرده ‌باید از مصرف مکمل‌های D ـ گلوکارات تا انجام مطالعات ایمنی طولانی مدت اجتناب نمایند.

تداخلات مکمل های غذایی D -گلوکارات
داروها
رتینوئید‏ها: D ـ گلوکارات اثرات پیشگیری شیمیایی سینرژیکی را با رتینوئیدها در بعضی مدل‏های توموری نشان داده است.
5-فلورویوراسیل: D ـ گلوکارات و 5 ـ فلورویوراسیل فعالیت ضد توموری هم جهتی را در مدل تومور رتی آشکار ساخته‌اند.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی D -گلوکارات
مکمل D ـ گلوکارات به صورت کلسیم ـ D ـ گلوکارات موجود است. یک دوز معمول آن 200 میلی‌گرم یک یا دوبار در روز می‌باشد.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.

پیشنهاد خواندنی

اصول استفاده از گیاهان دارویی و مکمل های غذایی برای بیماران دیابتی مشاهده
اصول استفاده از گیاهان دارویی و مکمل های غذایی برای بیماران دیابتی