بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات تکمیلی مکمل شناسی در مورد مکمل های غذایی D -گلوکارات

D -گلوکارات شکل آنیون D گلوکاریک اسید، یک قند دی کربوکسیک اسید مشتق از اکسیداسیون D ـ گلونیک اسید می‌باشد. این ماده به‌طور طبیعی در بعضی سبزیجات و میوه‌جات شامل سبزیجات خانواده کلم، لوبیا و سیب یافت می‌شود.

D ـ گلوکارات ممکن است دارای فعالیت محافظت شیمیایی از سرطان باشد.
D ـ گلوکارات هم‌چنین به‏عنوان D ـ ساکارات شناخته می‌شود. D ـ گلوکارات در شکل نمک کلسیم خود، کلسیم D ـ گلوکارات به‏عنوان یک مکمل تغذیه‌ای عرضه می‌شود.

فرمول مولکولی کلسیم D ـ گلوکارات C6H8C9O8 و وزن مولکول آن 20/248 دالتون می‌باشد.

عملکرد مکمل های غذایی D -گلوکارات
مکانیزم فعالیت احتمالی ضد سرطان‌زایی D ـ گلوکارات کاملاً مشخص نیست. یک احتمال، مهار بتا-گلوکورونیداز توسط مشتق D ـ گلوکارات، D ـ گلوکارو ـ 1 و4ـ لاکتون (1و4-GL) می‌باشد.

مکانیزم اصلی سم‌زدایی از سرطان‌زاهای مشخص از طریق گلوکورونیداسیون است، که توسط گلوکورونیل ترنسفراز کاتالیز می‌شود. کونژوگه‌های گلوکورونیدی در ادرار و صفرا دفع می‌شوند.


دکونژوگاسیون می‌‌تواند از طریق آنزیم‌ بتا ـ گلوکورونیداز رخ دهد. مهار بتا ـ گلوکورونیداز از دکونژوگاسیون جلوگیری می‌نماید.

ممکن است D ـ گلوکارات دارای فعالیت ضد سرطان‌زایی مستقل از 1 و 4ـ GL باشد. آشکار شده است که D ـ گلوکارات پروتئین کیناز را مهار می‌نماید و این مکانیزم احتمالی برای اثر ضد سرطان‌زایی مستقیم این ماده است.


نتایج مطالعات نشان می‌دهد که D ـ گلوکارات در رتها اثر هیپو کلسترولمیک دارد. مکانیزم این اثر ناشناخته است.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی D -گلوکارات

اطلاعات اندکی درباره فارماکوکینتیک D ـ گلوکارات در انسان وجود دارد. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که D ـ گلوکارات در معده به 1 و4 ـ GL تبدیل می‌شود. به نظر می‌رسد که 1 و4 ـ GL در رت‏ها دوباره جذب می‌شود و توسط خون به بافت‌های مختلف منتقل ‌گردیده و در ادرار و به مقدار کمتر در صفرا دفع می‌شود.

تصور می‌شود که کلسیم D ـ گلوکارات یک پیش‌ساز آهسته رهش یا پیوسته رهش 1 و4 ـ GL می‌باشد. اما داده‌های انسانی اندکی برای اثبات آن وجود دارد.


اندیکاسیون‌ها و کاربرد مکمل های غذایی D -گلوکارات
مطالعات حیوانی و داخل آزمایشگاهی نشان می‌دهد که D ـ گلوکارات ممکن است دارای اثرات ضد سرطانی و هیپولیپیدمیک باشد. با این حال، داده‏های بالینی کافی جهت اثبات آن وجود ندارد.

موارد منع مصرف مکمل های غذایی D -گلوکارات
 D ـ گلوکارات در افراد دارای حساسیت به هر جز محصولات حاوی D ـ گلوکارات منع مصرف دارد.

موارد احتیاط مکمل های غذایی D -گلوکارات
زنان باردار‌ و مادران شیرده ‌باید از مصرف مکمل‌های D ـ گلوکارات تا انجام مطالعات ایمنی طولانی مدت اجتناب نمایند.

تداخلات مکمل های غذایی D -گلوکارات
داروها
رتینوئید‏ها: D ـ گلوکارات اثرات پیشگیری شیمیایی سینرژیکی را با رتینوئیدها در بعضی مدل‏های توموری نشان داده است.
5-فلورویوراسیل: D ـ گلوکارات و 5 ـ فلورویوراسیل فعالیت ضد توموری هم جهتی را در مدل تومور رتی آشکار ساخته‌اند.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی D -گلوکارات
مکمل D ـ گلوکارات به صورت کلسیم ـ D ـ گلوکارات موجود است. یک دوز معمول آن 200 میلی‌گرم یک یا دوبار در روز می‌باشد.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد