بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های غذایی 7-OXO- DHEA

 این ماده، یک ترکیب طبیعی است که در غده آدرنال، گنادها و مغز ساخته می‌شود. 7-OXO- DHEA متابولیت هورمون استروئیدی DHEA است. DHEA و متابولیت آن دی هیدرواپی اندرواسترون-3- سولفات یا DHEAS، مهم‌ترین ترکیب استروئیدی مترشحه از آدرنال و فراوان‌ترین استروئیدها موجود در خون انسان هستند.

DHEA برای کاهش وزن در بعضی حیوانات چاق موثر بوده است. در اغلب مطالعات بر روی حیوانات کلسترول سرم را کاهش داده و همچنین در کاهش قند خون در موشهای دیابتی، تقویت عملکرد ایمنی، فعالیت ضد سرطان و تقویت حافظه درموشهای پیر نیز موثر بوده است.

عقایدی مبنی بر اهمیت DHEA در فیزیولوژی انسان وجود دارد. برای درک بهتر نقشی بیولوژیکی این ترکیب 7-OXO- DHEA به طور گسترده تری مورد مطالعه قرار گرفته است. تفاوت اصلی بیوشیمیایی میان DHEA و 7-OXO- DHEA این است که DHEA به هورمون¬های جنسی (آندروژن و استروژن) متابولیزه شده در حالیکه به نظر نمی‌رسد 7-OXO- DHEA به این هورمونها متابولیزه شود.


7-OXO- DHEA به منظور عملکردهای احتمالی مانند بهبود درک و اثرات ترموژنیک مورد مطالعه قرار گرفته است. استروئیدهایی که در مغز ساخته می‌شوند، نورواستروئید نام دارند و استروئیدهایی که می¬توانند فعالیت ترموژنیک داشته باشند ارگواستروئید نامیده می‌شوند.

7-OXO- DHEA تحت عناوین 3- بتا- هیدروکسی اندروست-5-ان-7، 17-دیون، دلتا 5-اندرواستن-3بتا-ال-7 و 7- کتو DHEA شناخته شده است.
7-OXO- DHEA در بازار به عنوان مکمل غذایی موجود است. شکل رایج بازاری آن 3- استیل استر7- اکسو DHEA می‌باشد، که تحت عنوان 3-استیل-7-اکسو DHEA شناخته می‌شوند.

عملکرد و فارماکولوژی
عملکرد مکمل های غذایی 7-OXO- DHEA

7-OXO- DHEA فعالیت¬های تنظیم ایمنی، ترموژنیک و بهبود شناخت دارد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی 7-OXO- DHEA
 7-OXO- DHEA نقص عملکرد کولینرژیک ایجاد شده در اثر Scopolamine در موشها را باز می‌گرداند. این نظریه وجود دارد که اثر 7-OXO- DHEA بر حافظه از طریق مهار آلوستریک گیرنده¬ GABAA می‌باشد.

مطالعات نشان داده¬اند که DHEAS یک بازدارنده¬¬ آلوستریک قوی گیرنده¬‌هایی GABAA می‌باشد. DHEAS به سرعت و به طور همزمان GABAA-gated chloride و voltage – gated calcium را احیا کرده و در کنار آن تحریک پذیری کلی هیپوکامپ را افزایش می‌دهد.


DHEA در کاهش وزن حیواناتی که از نظر ژنتیکی چاق هستند و حیوانات نرمال آزمایشگاهی بدون تغییر غذای دریافتی مفید بوده است. مقدار لازم DHEA برای آشکار سازی این پاسخ خیلی بیشتر از مقداری است که برای ایجاد پاسخها به هورمونها مورد نیاز است.

این اثر احتمالا از طریق متابولیت DHEA تنظیم ¬شده است. متابولیت 7-OXO- DHEA اثر بخشی خیلی بیشتری نسبت به DHEA در ایجاد کاهش وزن حیوانات آزمایشگاهی داشته است و از طریق اثر ترموژنیک خود باعث لاغری می‌شود.

7-OXO- DHEA فعالیت دو آنزیم ترموژنیک در موشها، یعنی sn- گلیسرول-3 فسفات دهیدروژناز میتوکندریال کبدی و آنزیم مالیک سیستولیک را افزایش می‌دهد.

القاء این آنزیم¬ها می¬تواند مسئول اثر ترموژنیک 7-OXO- DHEA در مدلهای حیوانی باشد. 7- کتو DHEA در القاء این آنزیم¬های ترموژنیک بطور معناداری قویتر از DHEA بوده است.


7-OXO- DHEA تولید اینترلوکین2 ((IL-2توسط لنفوسیتهای انسانی را در محیط آزمایشگاه افزایش می‌دهد که مکانیسم این اثر هنوز ناشناخته است.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد