بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

بررسی اثر مکمل غذایی کلسیم بر چگالی مواد معدنی استخوان های ران کودکان

 هدف از این پژوهش ، مقایسه اثر برنامه های مداخله ای تمرینات تحمل وزن و مصرف منظم مکمل غذایی کلسیم بر چگالی مواد معدنی استخوان های ران کودکان بود.

 یافته ها بر اهمیت دوران کودکی و نوجوانی به عنوان سنین حساس زندگی در شکل گیری تراکم استخوان تاکید دارد و موید این نظریه مکانیکی در رابطه با استخوان هاست که "استخوان ها نسبت به بار وارده به وسیله اضافه کردن مواد معدنی پاسخ می دهند".

 

برای مشاهده متن کامل اینجا کلیک کنید


پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد