بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تعریف مکمل های غذایی چیست؟

برای تعریف مکمل های غذایی باید به اصول و فلسفه تولید آن توجه کرد. به طور کلی مکمل های غذایی، فرآورده هایی هستند مشتمل بر ویتامینها، مواد معدنی، اسیدهای آمینه، فرآورده های گیاهی و طبیعی که از راه دهان مصرف شده می شوند.


سازمان غذا و داروی امریکا،مکملهای رژیمی- غذایی را فرآورده هایی می داند که حاوی مواد مغذی بوده، فقدان و یا کمبود یک یا چند ماده مغذی اولیه در رژیم غذایی را تکمیل می نمایند و از طریق ارتقاء عملکرد و یا پیشگیری از اختلالات دستگاههای مختلف بدن موجبات افزایش سلامت را فراهم می کنند، ضمناً هیچگونه ادعای تشخیصی، پیشگیری و یا درمانی از یک بیماری خاص را ندارند و شامل یکی از موارد زیر می باشند. ویتامین ها، املاح، گیاهان و مواد طبیعی، اسیدهای آمینه و هر ماده رژیمی دیگری که به منظور افزایش TDI (Total Dietary Intake) مورد استفاده قرار گیرد و یا هر ماده تغلیظ شده، متابولیت شده، تشکیل شده، استخراج شده و یا ترکیب شده از مواد و اجزاء احصاء شده قبلی را شامل می شود.

برای مشاهده فایل تکمیلی اینجا کلیک کنید. این فایل شما را در نحوه خواندن برچسب پشت مکمل های غذایی کمک خواهد کرد

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد