بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات تکمیلی مکمل شناسی در مورد مکمل های غذایی کلستروم

عملکرد و فارماکولوژی
عملکرد مکمل های غذایی کلستروم

کلستروم گاوممکن است دارای عملکردهای محرک ایمنی و ضد میکروبی باشد. همچنین تصور می‌شود این ماده دارای فعالیت ارگوژنیک نیز می‌باشد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی کلستروم
کلستروم‏ گاوهایپر‏ایمیون ممکن است دارای فعالیت ضد میکروبی براساس توانایی ایمونوگلوبین اختصاصی نوع IgG باشد که با آنتی ژن‏های باکتریایی، ویروسی و دیگر آنتی ژن‌های میکروبیولوژیک در روده واکنش می‌دهد. کلستروم گاوحاوی مواد محرک ایمنی شامل لاکتوفرین می‌باشد.

همچنین ممکن است حاوی کلسترینین یا پلی پپتیدهای غنی از پرولین (PRP)، یک ماده‌ی تنظیم کننده ایمنی باشد. ترکیب اختصاصی و همچنین غیراختصاصی IgGs‏ و فاکتورهای تنظیم کننده ایمنی از قبیل لاکتوفرین و PRP ممکن است سبب ایجاد محافظت ضد میکروبی عمومی دستگاه گوارش شوند.
افزایش توان ورزشی مربوط به کلستروم گاو ممکن است، به دلیل فاکتورهای رشداز قبیل IGF-1 باشد.

فارما کوکینتیک مکمل های غذایی کلستروم
فارماکوکینتیک کلستروم گاو به خصوص با توجه به ایمونوگلوبولین‏ها نامشخص است. انتظار می‌رود که ایمونوگلوبین‏های یافت شده در کلستروم گاو به سرعت توسط اسید معده و با عملکرد پروتئولیتیک در روده‏ کوچک غیرفعال گردند.

پوشش انتریک، پروتئین‏ها را از اسید معده محافظت می‌نماید، اما درباره فعالیت پروتئولیتیک موجود در روده این گونه نیست. با این حال، به دنبال دریافت کلستروم گاو، مشاهده شده است که بعضی از ایمونوگلوبولین‏ها به طور کامل در مدفوع بعد از چند روز دفع می‌گردند.

این امر نشان می‌دهد که ممکن است بعضی از ایمونوگلوبولین‏ها نسبت به تجزیه در روده مقاوم تر باشند.
فاکتورهای رشد و پپتیدهای دیگر و پروتئین‏های موجود در کلستروم گاو به احتمال زیاد توسط آنزیم‌های پروتئولیتیک تجزیه می‌شوند و جذب می‌گردند، سپس مانند مواد غذایی مشابه توزیع و متابولیزه می‌شوند. کلسترینین به فعالیت پروتئولیتیک روده‌ای مقاوم است.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی کلستروم
اغلب ادعاهایی که در مورد کلستروم گاو وجود دارد، به اثبات نرسیده است. بعضی از فرآورده‏ها ممکن است دارای اثرات ضد میکروبی باشند.

هیچ مدرک قابل اعتمادی وجود ندارد که از ادعاهای مبنی بر اینکه کلستروم گاو چربی‏ها را می‌سوزاند، عضله سازی می‌نماید، بهبود جراحات را سرعت می‌بخشد، قند خون راتنظیم می‌کند، خلق و خو را بهبود می‌بخشد و با افسردگی مقابله می‌نماید یا اینکه دارای اثرات ضد سرطانی است، حمایت نماید.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد