بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

عملکرد مکمل های غذایی روغن گل گاوزبان

عملکرد و فارماکولوژی مکمل های غذایی روغن گل گاوزبان


عملکرد مکمل های غذایی روغن گل گاوزبان
روغن گاوزبان ممکن است دارای فعالیت‌های ضد التهابی و آنتی ترومبوتیک باشد.


مکانیسم عمل مکمل های غذایی روغن گل گاوزبان
فعالیت‌های احتمالی ضد التهابی و ضد تجمع پلاکتی روغن گاوزبان ممکن است ناشی از نقش GLA دربیوشیمی ایکوزانوئید‌ها باشد. GLA به اسید چرب 20 -کربنه چند غیر اشباع دی هوموگاما لینولنیک اسید (DGLA;20:3n-6) متابولیزه شود که یک پیش ساز پروستاگلاندین‌های سری-1 از قبیل پروستاگلاندین E1 (PGE-1) می‌باشد.

عمل PGE1بر سلول‌های التهابی (به طور مثال پلی مورفونوکلیر لوکوسیت‌ها یا PMNs) غالبا مهاری می‌باشد. PGE1، AMP حلقوی (cAMP) داخل سلولی را افزایش می‌دهد. PGE-1،AMP حلقوی(cAMP) داخل سلولی را افزایش می‌دهد.

این افزایش آزاد سازی آنزیم‌های لیزوزومی و کموتاکسی PMN را کاهش می‌دهد. همچنین به نظر می‌رسد که 1PGE عملکرد لنفوسیت را مهار می‌کند. 1PGE علاوه بر مهار فرآیند التهابی، تجمع پلاکت را نیز مهار نموده و فعالیت منبسط کننده عروق دارد.

GLA از طریق متابولیت خودDGLA، سنتز لوکوترین (LT) را مهار می‌نماید. لوکوترین B4 (LTB4) یک واسطه التهابی می‌باشد. DGLA به 15- هیدروکسیل DGLA متابولیزه می‌گردد که تبدیل آراشیدونیک اسید به LTs از قبیل LTB4 را متوقف می‌نماید.


به طور خلاصه ممکن است GLA التهاب را از طریق متابولیسم خود به DGLA مهار کند که به نوبه خود می‌تواند به طور رقابتی پروستاگلاندین‌ها ی پیش التهابی سری- 2 و لوکوترین‌های سری-4 را مهار نماید.


همراهی GLA و متابولیت‌های آن در غشای سلولی نیز ممکن است نقشی در فعالیت‌های احتمالی ضد التهابی، آنتی ترومبوتیک، آنتی آتروژنیک و ضد تکثیری روغن گاوزبان ایفا نماید.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی روغن گل گاوزبان
تری گلیسریدهای غنی از GLA در روغن گاوزبان از روده‌ی کوچک به کمک نمک‌های صفراوی جذب می‌شوند. در طی این فرآیند، دآسیلاسیون باقی مانده‌های اسید چرب تری گلیسریدها انجام می‌شود.

آسیلاسیون مجدد در داخل سلول‌های مخاطی روده‌ی کوچک رخ می‌دهد و تری گلیسریدهای غنی از GLA به صورت شیلومیکرون‌ها به عروق لنفاوی وارد می‌شوند. شیلومیکرون‌های غنی از GLA از لنف به خون، جایی که GLA در ذرات چربی به بافت‌های مختلف بدن حمل می‌شود، منتقل می‌گردد.


GLA به اسید چرب چند غیر اشباع دی هومو- گاما – لینولنیک اسید (DGLA) متابولیزه می‌شود که به پروستاگلاندین E1(PGE1) تبدیل می‌گردد. همچنین ممکن است به ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) متابولیزه گردد. GLA و DGLA به طور طبیعی در سلول‌ها به صورت اسید‌های چرب آزاد یافت نمی‌شوند. آنها به طور عمده در غشای سلولی به صورت اجزای فسفولیپیدها، لیپیدهای خنثی و استرهای کلسترول وجود دارند. PGE

به باقی مانده‌های پروستا گلاندینی کوچکتر متابولیزه می‌گردد که به طور اولیه اسیدهای دی کربوکسیلیک قطبی می‌باشد و بیشتر آنها در ادرار ترشح می‌گردند.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی روغن گل گاوزبان
به نظر می‌رسد روغن گاوزبان در بعضی از موارد آرتریت روماتوئید موثر است و ممکن است در برخی اختلالات التهابی دیگر از قبیل سندرم Sjogren's و کولیت اولسراتیو مورد استفاده قرار گیرد. کاربردهای احتمالی دیگر شامل استئوپورز، نوروپاتی دیابتی، سندرم دیسترس تنفسی حاد (ARDS)، پرفشاری خون و افزایش لیپیدهای سرم می‌باشد.

روغن گاوزبان با موفقیت ‌ها ی اولیه در بعضی سرطان‌ها به ویژه گلیوما مغزی استفاده شده است. فواید آن برای اختلالات حرکتی، سندرم پیش از قاعدگی وگرگرفتگی یائسگی به اثبات نرسیده است.

همچنین در بعضی موارد از جمله درماتیت آتوپیک به خصوص جهت کمک به خارش همچنین برای اختلالات پوستی اورمیک در بیماران همودیالیزی کاربرد دارد. احتمالا نباید از آن در جهت افزایش ایمنی استفاده شود، زیرا ممکن است سرکوب کننده ایمنی باشد.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد