بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نکاتی که باید در مورد مکمل های غذایی روغن گل گاوزبان بدانید

روغن گل گاوزبان از دانه‌های گیاه borage استخراج می‌شود (Borago officinalis) که یکی از اعضای خانواده Boraginaceae است.
روغن گل گاوزبان که همچنین تحت عنوان روغن Starflower و روغن دانه‌ی گاوزبان نیز شناخته می‌شود، منبع غنی اسیدهای چرب چند غیراشباع بلند زنجیره گاما – لینولنیک اسید (GLA) است.


فواید احتمالی روغن گاوزبان، مربوط به GLA است. GLA یکی از اجزای غیر معمول موجودات زنده بوده و در تعداد اندکی از گیاهان یافت می‌شود.
منابع GLA علاوه بر گاوزبان، گل پامچال، انگور فرنگی سیاه و کنف هستند. میزان GLA در روغن گاوزبان نسبت به کل محتوای اسید چرب آن، حدود 20 تا %27 می‌باشد..


مکمل‌های معمول روغن گاوزبان حاوی حدود 24%GLA هستند.
GLA، یک اسید چرب n-6 چند غیراشباعی بلند زنجیره تمام سیس است. از 18 اتم کربن و سه پیوند دوگانه تشکیل شده است.


GLA همچنین به صورت GLA;18:3n-6 و گامولنیک اسید شناخته می‌شود. از نظر شیمیایی به صورت:
6,9,12-octadecatrienoic acid; (Z,Z,Z) -6,9,12-octadecatrienoic acid     و cis-6,cis-9,cis-12- octadecatrienoic acid شناخته می‌شود.
GLA در روغن گاوزبان به صورت تری گلیسرید وجود دارد. GLA در موقعیت Sn-2 در تری گلیسریدها، تجمع می‌یابد.

عملکرد مکمل های غذایی روغن گل گاوزبان

روغن گاوزبان ممکن است دارای فعالیت‌های ضد التهابی و آنتی ترومبوتیک باشد.


مکانیسم عمل مکمل های غذایی روغن گل گاوزبان

فعالیت‌های احتمالی ضد التهابی و ضد تجمع پلاکتی روغن گاوزبان ممکن است ناشی از نقش GLA دربیوشیمی ایکوزانوئید‌ها باشد. GLA به اسید چرب 20 -کربنه چند غیر اشباع دی هوموگاما لینولنیک اسید (DGLA;20:3n-6) متابولیزه شود که یک پیش ساز پروستاگلاندین‌های سری-1 از قبیل پروستاگلاندین E1 (PGE-1) می‌باشد.

عمل PGE1بر سلول‌های التهابی (به طور مثال پلی مورفونوکلیر لوکوسیت‌ها یا PMNs) غالبا مهاری می‌باشد. PGE1، AMP حلقوی (cAMP) داخل سلولی را افزایش می‌دهد. PGE-1،AMP حلقوی(cAMP) داخل سلولی را افزایش می‌دهد.

این افزایش آزاد سازی آنزیم‌های لیزوزومی و کموتاکسی PMN را کاهش می‌دهد. همچنین به نظر می‌رسد که 1PGE عملکرد لنفوسیت را مهار می‌کند. 1PGE علاوه بر مهار فرآیند التهابی، تجمع پلاکت را نیز مهار نموده و فعالیت منبسط کننده عروق دارد.

GLA از طریق متابولیت خودDGLA، سنتز لوکوترین (LT) را مهار می‌نماید. لوکوترین B4 (LTB4) یک واسطه التهابی می‌باشد. DGLA به 15- هیدروکسیل DGLA متابولیزه می‌گردد که تبدیل آراشیدونیک اسید به LTs از قبیل LTB4 را متوقف می‌نماید.


به طور خلاصه ممکن است GLA التهاب را از طریق متابولیسم خود به DGLA مهار کند که به نوبه خود می‌تواند به طور رقابتی پروستاگلاندین‌ها ی پیش التهابی سری- 2 و لوکوترین‌های سری-4 را مهار نماید.


همراهی GLA و متابولیت‌های آن در غشای سلولی نیز ممکن است نقشی در فعالیت‌های احتمالی ضد التهابی، آنتی ترومبوتیک، آنتی آتروژنیک و ضد تکثیری روغن گاوزبان ایفا نماید.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد