بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

بهبود شرایط تغذیه ای با استفاده از مکمل های غذایی روغن دانه‌ی انگور فرنگی سیاه

روغن دانه‌ی انگور فرنگی سیاه یا مویز سیاه و یا Blackcurrant (BSO) از دانه‌های گیاه Ribes nigrum مشتق می‌شود. این روغن یک منبع غنی از اسیدهای چرب چند غیراشباع 6 – n (امگا-6) گاما- لینولنیک اسید (GLA) می‌باشد.

روغن دانه‌ی Blackcurrant حاوی حدود 15 تا 20% GLA است. اسید چرب چند غیر اشباع 3 – n (امگا-3) آلفا- لینولنیک اسید (ALA) نیز در روغن دانه‌ی Blackcurrant (12تا 14%) و همچنین اسید چرب لینولئیک اسید وجود دارد. همچنین در مقادیر کمتر، استئاریدونیک اسید یا SDA (2تا 4%)، یک اسید چرب چند غیراشباع 3 – n، 18 کربنه حاوی چهار پیوند دوگانه وجود دارد.

اسیدهای چرب مختلف در روغن دانه‌ی Blackcurrant به صورت تری آسیل گلیسرول‌ها (TAGs) یا یافت می‌شوند، که همچنین به عنوان تری گلیسریدها شناخته می‌شوند. موقعیت فضایی ویژه‌ی GLA دربین منابع گوناگون روغن، متغیر است.

GLA در موقعیت sn-3 در روغن دانه‌ی Blackcurrant متراکم است، همان طور که در روغن گل پامچال می‌باشد. در مورد روغن گل گاو زبان، این اسید چرب در موقعیت sn-2 قرار دارد. اصطلاحات روغن دانه Blackcurrant و روغن Blackcurrant به طور جایگزین استفاده می‌شوند. (همچنین مونوگراف گامالینولنیک اسید [GLA] را ببینید.)

عملکرد مکمل های غذایی روغن دانه‌ی انگور فرنگی سیاه

روغن Blackcurrant به دلیل محتوای ALA,GLA و استئاریدونیک اسید ممکن است دارای فعالیت‌های آنتی ترومبوتیک و ضد التهابی باشد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی روغن دانه‌ی انگور فرنگی سیاه

هر عملکرد ضد التهابی یا ضد ترومبوزی که روغن Blackcurrant دارد ممکن است به طور عمده به دلیل وجود GLA، ALA و SDA ایجاد شود. GLA یک پیش ساز در سنتز پروستاگلاندین 1E (PGE1) است و ALA یک پیش ساز برای سنتز ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) می‌باشد. EPA

خود پیش ساز پروستاگلاندین‏های سری-3، لوکوترین‏های سری -5 و ترومبوکسان‏های سری-3 می‌باشد. این ایکوزانوئید‏ها دارای فعالیت ضد ترومبوزی و ضد التهابی هستند. مکانیسم‏های دیگر شامل مهار سیتوکین‏های التهابی می‌باشد.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی‏ روغن دانه‌ی انگور فرنگی سیاه
TAC‏های سرشار از GLA،ALA و لینوئیک اسید از در روغن Blackcurrant به دنبال دریافت، تحت هیدرولیز توسط لیپاز جهت تشکیل مونوگلیسرید‏ها (MGs) و اسیدهای چرب آزاد (FFAs) قرار می‌گیرند.

بعد ار تشکیل، MGs‏ و FFAs توسط انتروسیت‏ها جذب می‌شوند. درانتروسیت‏ها آسیلاسیون مجدد اتفاق می‌افتد تا TAGs باز آرایی کرده که به همراه فسفولیپیدها، کلسترول و آپوپروتئین‏ها درشیلومیکرون‏ها (CM) تجمع می‌یابند. CM در لنف آزاد شده و توسط گردش خون سیستمیک منتقل می‌شوند.

CM در گردش خون توسط لیپوپروتئین لیپاز تجزیه شده و بخشی از اسید‏های چرب توسط بافت‏‌های اندوتلیال برداشته شده تا جهت اکسیداسیون یا سنتز فسفولیپیدها و اجزای غشای سلولی مورد استفاده قرار گیرند.. GLA به دی هومو- گاما- لینولنیک اسید متابولیزه می‏گردد که به پروستا گلاندین E1 تبدیل می‌شود.

ALA به EPA متابولیزه می‏گردد که خود یک پیش ساز برای سنتز پروستا گلاندین‌های سری- 3، لوکوترین‏های سری- 5 و ترومبوکسان‌های سری-3 می‌باشد. لینولئیک اسید که همچنین در روغن Blackcurrant وجود دارد به ALA متابولیزه می‏گردد. استئاریدونیک اسید نیز به EPA متابولیزه می‏گردد. متابولیت‏های GLA و ALA توسط فرآیندهای اکسیداتیو کاتابولیزه شده و محصولات کاتابولیک آن به طور عمده در ادرار ترشح می‌شوند.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد